www.wallenas.com

Dokumentärfilmning har blivit ett nytt intresse.
Ofta förekommer människor med ett speciellt
intresse eller som känns viktiga i ett historiskt perspektiv.

TORE HEBY

September 2017
Konstnären Tore Heby som verkade i gamla
Skreas Folkets Hus både skulpterade och målade. Han var mycket intresserad av politiska händelser med Gandhi, Martin Luther King etc. samt kvinnornas kamp för rättvisa.
Tore slutade sitt liv i december 2017.

 

 

Oktober 2017, Yttra Berg, Gällared.
Bröderna Johansson, Yttra Berg.
Mattias, Sture och Erland
samt deras barndomsvän Gunne.
Dokumentären beskriver ett normalt
möte vänner emellan. Väder och vind
diskuteras liksom gamla minnen.