Stående: Elsa, Gustav, Ivar, Eric, Anna-Lisa
Sittande: Sigrid, mormor Hanna, morfar Carl, Karin

M O R F A R S  D A G B O K

1934 – 1960

   Skriven av

    Carl Svensson, Långansgård, Okome

  ett urval av händelser av Inga Wallenäs (barnbarn till Carl)

Efter Karins (den sista i vår släkt som bodde i Långansgård) död sämjedelades boet, d v s vi syskonbarn delade alla inventarier mellan oss. Karin hade gett bort en del möbler m m, innan hon flyttade från Långansgård, resten fick följa med till hennes nya hem tills vidare, däribland morfars dagböcker, som Karin gett till Carl-Erik. Jag lånade dom för att skriva av utdrag, innan han fick dom.

Från 1934 till 1950 skrev han i Hushållningssällskapets almanackor, tre rader per dag, med mycket liten stil. 1953 skrev han i en anteckningsbok, 1951 och 1952 saknas. Från 1954 till den 31/1 1959 skrev han i "riktiga" dagböcker, då kunde han skriva fylligare, inte bara så sakligt.

I de tidigaste skriver han mest om arbetet på gården och med djuren, reparation av husen, fällning av träd, kapning och vedhuggning, jag har inte tagit med så mycket om det, utan mest om det som gäller dom själva på Långansgård och släkten. Stig och Erik arbetade mycket tillsammans på respektive gård och "farbror Johan" som morfar kallar sin 15 år yngre bror, var så ofta i Långansgård, så det har jag inte så ofta nämnt.

Världskriget 1939-1945 skriver han inte om, utom korta notiser om några enstaka händelser. Om hur kriget påverkade Sverige och oss får man dra sina egna slutsatser.

Morfar arbetade med Brandstodsbolaget. Han tecknade försäkringar, åkte omkring på syn och på brandsyn, även t ex om ett djur blivit dödat av åskan. Han skrev ut debetsedlar och uppbördslängder. Han hade uppbörd i skolor, bygdegårdar e dyl, då Karin eller Sigrid ofta hjälpte till. Det medförde många bankärenden i Falkenberg samt revision. Hans områden var Okome, Gällared, Köinge, Svartrå, Vessige, Alfshög, Ullared, Slöinge; det var fler, han nämner Angryd flera gånger, liksom Fjällalunda.

I de första dagböckerna skriver morfar inte varje dag, ibland inte på flera veckor. Förutom om gårdens skötsel, skrev han ganska mycket om fotboll, om Ätrafors lag. Det var då både Gustav, Erik och Cewe spelade med. Cewe var målvakt. Ätrafors lag var tydligen bra, vann för det mesta. En gång blev det en ganska stor förlust. Då skrev han - Gustav och Erik var inte med och sparka.
Jag har lagt störst vinn om att skriva om släkten. Kursiverad stil betyder att jag gjort sammandrag, kursiverat inom parentes - mina kommentarer.

Inga Wallenäs


1934

5/5 Sigrid vigdes.
9/6 Sigrid och Keve hade gille i Tången, omkring 50 personer.
22/6 Sigrid fick en pojke.
2/7 Hanna reste till Skrea. För att fortsätta till Värmland.
9/7 Körde in 2 lass torv.
9/8 Var uppe och flög med Ahrenberg. (Jag var med vid dammen, där planet, ett sjöflygplan, eller hydroplan, startade och landade på vattnet. Jag tyckte att morfar var mycket modig, som vågade åka med. Det skulle jag tyckt i dag också.)
19/8 Var vi i Skrea, Sigrid, Keve, mor och jag.

1935

31/5 Hanna och Gustav se om gravarna på kyrkogården.
8/6 Pingstafton. Hugo och Elsa kom hit i bil.
10/6 Hugo och Elsa reste hem i bil.
13/6 Gustav har en släng av blodförgiftning i en arm. Anna har lagt omslag.
14/6 Såga itu 4 bjälkar till förstärkning vid täckning med tegel å manhuset
15/6 Hanna var hos doktorn, har högt blodtryck. Gustav var hos läkare, har blodförgiftning i armen.
17/6 Gustav reste till doktorn och därifrån till Skrea.
21/6 Hilma och Johansson kom till Johans. (Var det den Johansson, som Hilma var husföreståndarinna för?)
24/6 Hilma och Johansson och Johans voro här, och Gustav och Erna och Sigrid och hennes familj.
3/7 Tog ut hela min ranson i Falkenberg. Var på Elsas födelsedag. Anna och Emil var komna till Skrea samma dag.
9/7 Var på kommunalstämma. Tandvärk.
2/8 Karin var på Tången och plocka 20 liter körsbär.
25/8 Reste Erik till Helsingborg för att fullgöra sin värnplikt.
13/9 Sigrid fick en flicka.

 

1936

5/4 Fick Evald löfte att börja arbeta vid Vägkassan. Börjar den 7. dennes.
13/5 Börja lägga tegel på framhuset.
2/6 Börja taga upp torv. (Som barn var jag med en dag vid detta arbete, som jag såg som något ovanligt. Det var det väl också)
28/6 Hade tandvärk hela dagen. Hugo och Elsa voro hemma. Gustav Hagmar och Erik var här.
29/6 Körde 8 lass hö. Inga, Vera och Leif åkte i hölassen.
9/7 Karin cykla till Skrea och Oskarström.
23/7 Karin kom igen från Oskarström.
3/8 Kom Anna och Emil hem.
7/10 Täckte halm över logen.
8/10 Fullborda taket över logen. Erik och Karin fyllde 21 år.
7/12 Lade in matta i stugan. Den kosta 98,60.
24/12 Sigrid med familj var hemma till annandagen.
25/12 Hanna och jag var på julotta.

 

1937

21/1 Telefon till Ätrafors färdig.
22/1 Sigrid fick en pojk på BB.
23/1 Hanna var och hälsa på Sigrid och den nyfödde på BB
14/2 Döptes Sigrids pojk, Faddrar Elsa och Hugo. Carl Erik Ingvar.
21/4 Bevista vägstämma. Hugo hade lantmätare för att mäta ut tomt. Jag var där en titt.
15/5 Kommo Winroths hem.
17/5 Reste Winroths hem till Skrea.
24/6 Hilma och Johansson var här på ett kortare besök.
19/7 Anna och Emil kom till Skrea.
20/7 Reste till Skrea, var vid sjön och bada.
21/7 Hanna, Sigrid, Evald och barnen voro i Skrea, var nere vid sjön och bada.

 

1938

11/3 slutade jag och Lalle att röka/Erik.
14/4 blev Evald överkörd av en bil och fick benet avslaget och blev förd till lasarettet i Falkenberg.
20/4 Jag var och såg till Evald på lasarettet.
22/4 Gängna Anna hade bröllop. Pojkarna och Karin satte opp äreport.
23/4 Bevista vägstämma i Falkenberg. Köpte en 19-billars radsåningsmaskin.
26/4 Sigrid cykla till staden till Evald.
16/5 Fruntimmerna tvätta.
20/5 Evald kom hem från lasarettet.
4/6 Kom Inga och Vera på besök.
5/6 Kom Elsa och Hugo hem. Karin kom hem ifrån Skrea, har varit där i 14 dar.
4/7 Köpte en häst, 2 år, pris 712,50.
9/7 Jag och Hanna reste till Skrea.
10/7 Var vid Skrea strand i sällskap med Winroths och Anna och Emil. Reste hem på kvällen.
15/7 Emil och Evald hjälpte till att köra in 11 lass hö.
16/7 Ungdomarna tog till Skrea, Tyrolen.
28/7 Grävde 50 famnar dike.
12/9 Tröska 360 kg vete till utsäde, som jag lånat av Johan.
15/10 Bevista Häradsgillets sammanträde.
16/10 Betala det sista på hästen, 212 kronor.
28/10 Johan låna 665 kg havre.
12/11 Johan fick 600 kg havre och 100 kg vete.
18/11 Johan lånade 20 3-tumsrör.
2/12 Johan låna 280 kg havre.
5/12 Var i Falkenberg efter 600 kg koks.
15/12 Johan var här med 1 000 kg havre.
24/12 Fick en massa julklappar. Sigrid och hennes familj voro här.
25/12 Winroths kommo hit. Jag och Gustav var på julotta..
26/12 var Hugo, Elsa och barnen nere hos Sigrids. Sedan voro De här.
27/12 Winroths reste hem.

 

1939

1/1 Var jag och Hanna i Skrea. Mjölkbilen körde häråt , men kunde inte fortsätta för snö.
27/1 Keve opererades för blindtarmen.
28/1 Inga och Vera kom hit och gratulera med blommor på namnsdagen.
30/1 Idag har Junger drunknat i Dammen. (Detta kommer jag ihåg. Jag var ju till mormors vid tillfället. Alla var bestörta.)
3/2 Evald kom från lasarettet. Jag var på bio och såg Gustav V.
4/2 Hanna och jag var på Jungers jordfästning. Hanna reste till Skrea, Inga och Vera reste hem
13/2 Karin reste till Katrineberg på studieledarkurs.
30/3 Köpte tomt till Sigrid och Evald, lån 612,50 att tillträda med detsamma. Bet 112,50, vänta med avstyckningen.
25/4 Hellberg var och gjorde ritning för boningshus till Sigrid.
11/5 Köpte en cykel till Karin, pris 107,50.
21/5 Hannas födelsedag. Fick en kokplatta och en aluminiumgryta av ungarna.
25/5 Var ute i gårdarna och brandförsäkra.
28/5 Hade tandvärk hela dagen.
2/6 Hanna reste till staden och Skrea, skulle köpa hatt och skor.
3/6 Hanna kom från Skrea med ny hatt och nya skor. Gustav ny kostym. Erik reste till Skrea.
7/6 Var i Falkenberg, köpte biljett till Stockholm, 40,80 kr, köpte 1 par skor 11 kr, en hatt, 11 kr. Var i Skrea och hämta sommaröverrocken, (ändrad).
9/6 Jag och Hanna åkte till Stockholm, hade sovvagnsbiljett.
10/6 Anlände till Stockholm, tog Anna och Emil på sängen. Var ute och såg på stan. Avsluta dagen på biograf.
12/6 Besök på Grantorp Svartsjölandet. Var på Kreml på kvällen (där Anna-Lisa var anställd som servitris. Sedan andra världskriget brutit ut, ändrades namnet till Blå Fågeln.)
13/6 Reste ut och gick igenom Drottningholms slott. Besök på Bromma flygfält. Var på biograf på kvällen
14/6 Butiksbesök, vaktparaden, gick genom Kungl. Slottet m m. Avsluta dagen med biograf.
15/6 Besåg Nationalmuseet, Riksdagshuset, Riddarholmskyrkan. Var på Gröna Lund på kvällen.
16/6 Besök på Epa, Tempo m fl butiker. Reste från Stockholm 12.40 och var i Falkenberg 8.53 på kvällen, Skrea 9.10.
17/6 Reste hem med tåg, 3 em. Kom hem med åska och ett väldigt regn, som var mycket välkommet. Slut på en rolig resa.
18/6 Idag har vi tagit igen oss. Här regnar idag också, mycket välbehövligt. Har varit svår torka.
14/7 Reste till Värmland, tåg. Första natten i Göteborg.
15/7 Reste från Göteborg till Ransäter. Stor middag på kvällen, 61 personer.
18/7 Reste till Forshaga.
19/7 Reste från Deje till Säffle – till Ökne samt åter till Säffle, därifrån till Nol över natten.
20/7 Jag kom hem ifrån Värmlandsresan.
13/8 Inga och Vera kom på besök.
14/8 Inga och Vera reste hem. Hilma och Signe var här och tog farväl, skulle resa till Stockholm dagen efter. (Morfars systrar Hilma, Lis och Anna kom ofta och hälsade på, vilket jag sällan antecknat, då det var så vanligt. Även syskonbarnen h älsade alltid på, då dom var hemma någon vecka eller ett par dagar. Dom kom också och tog farväl innan dom reste hem till sig.)
1/9 Hitler förklarade Polen krig.
3/9 England och Frankrike förklarade Tyskland krig. Hugo med familj var här på en liten visit idag. (Undrar om morfar och pappa började bråka den dagen om vem som startade kriget?)
17/9 Denna dag tågade Ryssland in i Polen.

 

1940

17/1 Här har varit 26 grader kallt!
13/3 Fred mellan Finland och Ryssland. Kriget startade den 30/11 1939. Men freden blev dyr för finnarna. Många svenskar hade ställt upp på Finlands sida under parollen Finlands sak är vår.
18/3 Var lösöreauktion till Jungers.
8/4 England la ut minor på norskt territorialvatten.
9/4 Besatte tyskarna alla viktiga hamnplatser i Norge.
12/4 Erik blev inkallad till mobilisering.
13/4 Erik reste till Röstånga för värntjänst.
10/5 Tyskland bröt in i Holland, Belgien och Luxenburg.
23/5 Vi fick brev från Erik, han är i Karlstadstrakten, mår bra.
6/6 Hanna började tvätta idag, Karin är sjuk.
7/6 Sigrid var här och hjälpte Hanna att tvätta.
10/6 Norge nedlade vapnen. Det finns ett känt foto på kung Haakon och kronprins Olav på flykt, där de springer undan de tyska bomberna. Stalin förklara västmakterna krig.
2/7 Körde in 5 lass hö. Keve har varit här och hjälpt till. Karin har varit och rugglat torvet i mossen. Gustav har kört mjölken.
6/7 Kört in 5 lass hö, Emil, Gustav och Anna. Emil, Anna, Karin och Gustav har varit vid ån och fiskat och badat. ( Så skönt att höra!)
7/7 Söndag. Hugo och Elsa och töserna var här. Emil, Anna, Elsa, Hugo, Gustav och Karin låg i höet över natten. Suggan grisa 12 grisar. Det hördes. Det blev inte mycket sömn för dom som låg i höet. Detta talade man om länge.
8/7 Idag har det kommit ett gott regn Hugo, Elsa och Inga cyklade hem.
9/7 Karin körde en grep genom foten.
20/7 Fick brev från Erik. Han är i Norrland vid finska gränsen. Har det bra och trivs visst också.
22/7 Gustav kom hem. Han hade varit i Halmstad mesta tiden.
15/8 Var i Falkenberg i dag. Köpte ett klädningstyg till Hanna.
18/8 Inga Majken var här, hon fyllde 14 år. Hugo och Elsa och Hennings var ute och cykla, hälsade på i förbifarten.
8/10 Erik och Karin 25 år. Här var en del personer på kaffe på kvällen.
22/10 Reste Karin till Halmstad för att genomgå en Röda Kors-sjukvårdskurs. (Karin var medlem i Röda Korset till sitt sista år.)
31/10 Gustav kör flyttlass åt Evald. Sigrid och Evald flyttar in i sitt nya hus.
2/11 Lördag. Vi voro på Hugos 40-årsdag. (Vi hade röjt undan på verkstan, och satt upp bord där. Jag var lite orolig för jag skulle hjälpa till med serveringen. Min kamrat Inga sa: - Kan det va nåt? Att hålla i en karott? Det gick bra När man meddelade i radio om nya ransoneringar, gjordes detta alltid på lördagskvällen. Jag minns hur vi med spänning lyssnade de sista lördagarna före födelsedagen, särskilt om dom skulle "ta" grädden. Man sa alltid: Nu har dom tatt sockret, eller vad det nu var.)
12/11 Karin kom hem från Halmstad efter en treveckors sjukvårdskurs .
25/12 Karin skjutsa Hanna på cykel till julottan. Hugo, Elsa och flickorna kom på middagen med julklappar. Kom hälsningar från Ivar i telegram.
28/12 Var hos Sigrid och fick mig ett varmbad. Beslag på allt matfett kl 12 i natt.

 

1941

2/1 Jag blev sjuk (blåskatarr).
4/1 Någon annan har skrivit: Pappa reste till lasarettet. Fick bli kvar där.
7/1 - " - Pappa opererades första gången.
17/1 Kallt. 17 grader.
21/1 Pappa opererades för andra gången, en svår operation.
22/1 Det stormar och snöar.
24/1 Var min värsta dag på lasarettet.
27/1 23 grader kallt. Dimma.
28/1 Kallt, 18 minusgrader.
30/1 Pappa bättre
10/2 Kom hem ifrån lasarettet idag. Allt väl hemma. Dom har skött sig bra hemma. Gav doktorn 100 kr. Han begärde ingenting. Men han blev tacksam, förstod jag.
12/2 Anna var här och lade om såret. Fick räkning från lasarettet idag, 230,75.
28/2 Inga och Vera kom på besök
1/3 Elsa och Hugo kom hit.
2/3 Hugo och Elsa reste hem.
3/3 Inga-Majken reste hem.
12/3 Anna, Emil och Hilma hava ringt ifrån Stockholm och talat vid oss här hemma, allt väl.
15/3 Fick en hel sändning tidskrifter från Anna och Emil, samt 4 kg socker.
16/3 Fick kuponger för tilldelning av 150 kg kraftfoder extra.
17/3 Min 69-årsdag. Johans och Sigrids var här, fick en tårta av Sigrid och 1 kg socker av Anna Mari, blommor av Hanna.
18/3 Sålde en häst till Övregården, pris 1200 kr.
23/3 Winroths har varit här idag, reste hem med 7.16-tåget. Lämna 100 kr till Hugo, 50 kr för Karins kappa, resten till min kostym.
26/3 Gustav var till Stens och såg på en 2-årig följa.
28/3 Erik har varit i Falkenberg och dragit ut sina tänder.
31/3 Köpte ett 2-årigt sto från Havgården, Hunnestad, 825 kr.
1/ 4 Gustav och Erik har hämtat den nya följan i Angryd.
3/ 4 Flytta Laddy åt spiltan intill följan, tycktes bli sams.
4/4 Erik har varit i Falkenberg. Pojkarna satte för den nya följan och körde till kvarnen, gick bra.
22/4 Erik köpte en ny cykel, 125 kr.
9/6 Idag reste Gustav, Erik och Åke till Stockholm.
14/6 Fick en ny hjulbår, kosta 9 kronor.
17/6 Gustaf och Erik kommo hem från Stockholm.
18/6 Anna och Emil kom från Stockholm.
20/6 Har lyftat min pension, 24,60.
22/6 Leif fyllde 7 år. Vi var där allesammans. Kl 4 i morse förklara Tyskland Ryssland krig och anföll på en front om 2400 km – 240 mil.
24/5 Tyskarna sänkte engelska kryssaren Hood, på 42 000 ton och 1 300 man.
27/5 (Morfar skriver ingenting om att England sänkte Tysklands stolthet Bismarck, 35 000 ton, 3 dagar senare. Det var Bismarck som sänkte Hood. Bismarck var Tysklands största och nyaste slagskepp. Noteras kan att "Världshändelser i ord och bild" inte har skrivit om att tyskarna sänkte Hood!)
18/7 Erik har varit och provat ut tänder hos tandläkaren. (Drog ut tänderna den 28/3)
2/8 Jag och Hanna reste till Skrea för att närvara vid Ingas konfirmation.
3/8 Vi var nere vid Näset och bada. Vi reste hem på kvällen. Hilma var med. (Mammas faster Hilma, som var mycket religiös, hade ett allvarligt samtal med mig kvällen före konfirmationen. Det utföll till belåtenhet, dels för att jag inte var permanentad, som Stockholmsflickorna var, dels för att vi Skreabarn kunde trosbekännelsen och hela syndabekännelsen – Davids – utantill, bl a. Vi kunde det mesta av Luthers Lilla Katekes utantill också, trots att vi var sommarkonfirmander, och gick och l äste bara i 6 veckor)
3/9-8/9 var Karin i skogen och plockade lingon.
9/9 Karin cykla till Skrea med 25 liter lingon.
6/11 Betalt kommunalskatten för år 1940, 102 kronor 71 öre.
4/12 Erik flytta till Stigs i Bäckagård.
12/12 Gustav har plöjt på Keves tomt.
25/12 Karin har varit vid ljusmässan. Elsa med familj kom hit om middag.
26/12 Vi och Winroths var till Sigrids på kaffe och smörgås.

 

1942

13/1 Sänt 1 kg smör till Anna, 1 kg till Hilma.
26/1 Kyla, 26 minusgrader.
27/1 30 grader kallt.
28/1 Inte mer än 20 grader kallt idag.
31/1 Vattnet håller på att ta slut i ladugården.
2/2 Vera och Majbritt kom hit för att gå på skidor.
2/2 Körde vatten till korna första gången i går.
5/2 Körde vatten idag.
6/2 Hanna, Majbritt och Vera reste till Skrea.
20/2 Var på egnahemsförrättning i Näraby. Var och såg Värmlänningarna på kvällen.
23/2 Fick 4 kg socker och tidningar från Stockholm.
28/2 Har inte varit en så kall månad på över 100 år enl astronomernas utsago.
5/3 Erik flytta hem.
13/3 28 grader kallt.
17/3 Fyller 70 år, fick en skinntröja, blommor, 55 kr samt 16 telegram.
18/3 Har yrt och snöat, så att all trafik är svår, både med järnväg och hästskjuts, inga bussar går, stora drivor på vägarna. (Undrar om det var den gången vi blev hämtade vid Ätrafors station den 17-e med släde).
19/3 Pojkarna har skottat snö på landsvägen
20/3 Pojkarna har skottat snö idag också på landsvägen
21/3 Postat 29 tackkort.
31/1 Månaden har varit ovanligt kall med mycken snö.
18/5 Karin gick riksmarschen
8/6 Idag reste Hanna till Rossared.
7/11 Gustav är på hemvärnsmöte. Vi spelar priffe.
11/6 Hanna var i Göteborg på nöjesresa från Rossared.
19/11 Gustav plöjde åt Evald.
13/6 Hanna kom hem från Rossared.
2/12 Jag har sotat kakelugnarna, skorstenen och köket.
3/12 Här har varit 22-24 grader kallt.

 

1943

14/1 Skicka 10 kilo vetemjöl och 2 kilogram smör till Anna.
28/3 Karin reste till Rossared på en 14-dagars hushållskurs.
30/3 Brev från Karin.
3/8 Var ett väldigt åskväder på kvällen. (Det var kortfattat! Alla som upplevde det åskvädret tror nog att det var det århundradets värsta. Jag skriver mer om det på annan plats).
4/8 Har varit på brandsyn i Lunnagård, där en ladugård och ladan brann ner. En tjur slog åskan ihjäl i Axtorna.
8/11 Gustav har rest till Göteborg för värnplikt.
18/12 Gustav kom hem i kväll.
19/12 Gustav reste tillbaka till Göteborg.
27/12 Lis, Ragnar och Tora kom hit en titt samt Åke och Anna.

 

1944

1/1 Hanna och jag reste till Skrea.
2/1 Jag reste hem, Hanna reste till Heberg, Gustav reste tillbaka till Göteborg.
31/1 Hanna har haft symöte idag, 14 käringar eller fruar.
10/2 Gustav och Erik var i Köinge efter 700 taktegel.
13/2 Gustav reste tillbaka till Kviberg.
19/2 Karin har varit i Långås, hört Jularbo.
10/3 Skickat intyg till Gustav att bli fri.
15/3 Erik har rest till Markaryd för krigstjänstgöring.
23/3 Minsta suggan grisa. Bet ihjäl alla 5.
25/3 Ester von Schewen dog idag.
31/3 Här har blivit mycken snö.
1 /4 Erik kom hem. Hemförlovad.
6/4 Betalt taktegeln, 137 kr.
11/4 Gustav kom tillbaka, var fri till den 30/9–44.
11/6 Sigrid fick en flicka på barnbördshuset i Falkenberg. Allt väl.
8/7 Bareveken (?) har varit här och täckt nära kröken, varit 32 grader i skuggan.
21/7 Erik fick besked om inryckning i augusti månad.
2/8 Vi har läktat vinkeln för tegeltak.
3/8 Lagt på tegel. Karin tvätta vid bäcken.
4/8 Har slutat tegeltaket och börjat lägga halmtak. Karin har tvättat klart. Varmt, 30 grader
12/8 Lagt 15 kr till norska barn.
18/8 Tora kom från Stockholm med tidskrifter från Anna. Hon hade Esters pojk med, Börje-
21/10 Erik till Svartrå, Karin till Drängsered, Gustav till Lunnen.
27/12 Doktorn har varit hos Hanna
28/12 Anna reste in med Hanna till lasarettet. Hon blev opererad i knäet på kvällen.
30/12 Erik har varit på besök hos Hanna. De har tagit väck röret på knäet. Hon är bättre.

 

1945

1/1 Hälsa på Hanna. Hon är bättre nu.
12/1 Var och hämta Hanna på lasarettet, är inte riktigt bra ännu.
13/1 Hanna fryser om benet, det värker också.
15/1 Hanna har varit oppe om dagen en bra stund.
18/1 Betalt Hannas lasarettsräkning, 16 dagar à 2,50=40 kr.
20/1 Blev en massa snö på eftermiddagen, snöa hela natten.
21/1 Var så mycket snö och drivor, så tåg, bilar och bussar kom inte fram på hela dagen.
23/1 Posten har inte gått sedan i lördags förrän i eftermiddag. Här är väldigt med snö och en 8-10 grader.
24/1 Har kört för brevbäraren idag.
25/1 Har gjort en mindre snöplog.
27/1 Idag är här snöyra, vägarna äro ofarbara, inga tåg går på Falkenbergs Järnväg. Ingen mjölkskjuts går.
28/1 Inga tåg har gått idag heller utom ett lok, som passerat.
29/1 Pojkarna skotta snö hela dagen på våra vägar från Johans till Gängnans.
8/2 Snön går så småningom, blidväder.
5/5 Tyskland kapitulerar i västra Tyskland och Danmark.
7/5 Tysk kapitulation i hela Tyskland och Norge.
29/5 Karin har förlovat sig med Torsten Mondin, Drängsered. (Det fanns ett ateljefoto på Torsten efter Karin. På baksidan hade hon skrivit: Vi voro förlovade i 2 år.)
20/6 Erik von Scheven, Lis och Tora kom hit.
14/7 Karins fästman var här idag.
28/7 Jag och Hanna reste till Skrea. Vera konfirmerades. Anna reste också till Skrea.
29/7 Vera gick till nattvarden, alla var i kyrkan, utom jag och Leif.
25/8 Vi har varit på Majkens äreportagille i Bygdegården.
2/9 Erik hade ett 20-tal personer här på kaffe, smörgås och groggar.

 

1946

22/4 Gustavs födelsedag, 33 år. Anna, Ingrid, Torsten och Sigrids var här.
7/9 Faster Anna avled idag kl 3,20.
10/9 Var och såg ut gravplats till Anna.
13/9 Idag begrovs syster Anna. Var 72 gäster vid begravningen. Buss, 8 bilar.
6/10 Per Albin dog inatt. Hjärtslag.
26/10 Jag och Hanna var i Nol på jordfästning efter Gustav Andersson.
27/10 På hemresan hälsa vi på Gustav Hagmar i Göteborg.
3/11 Tre Engströmspojkar voro här en titt i anledning av skiftet efter faster Anna.
23/11 Ivar kommer hit till jul.
15/12 Karin reste till Göteborg för att möta Ivar vid hans hemkomst från USA, där han varit i 20 år.
16/12 Ivar och Carol kom hem från Amerika. Resan hade varit bra. Vi var alla glada att se dom igen.

 

1947

1/1 Vaka in det nya året i Skrea, reste hem på kvällen. (Alla från Långansgård kom till Skrea på nyårsafton. Ivar var huvudpersonen förstås. Pappa hade skrivit en rolig visa på Lasse Dahlkvists Very ,very welcome hem, mister Swanson. Den strofen behövde han ju inte ändra.)

Ivar och Carol var hemma till den 19/7. Ivar (och morfar) var och hälsade på all släkt och alla grannar. Ivar deltog också i arbetet på gården, tills det var dags för en ta-farväl-runda. Ivar och Carol bjöd mormor och morfar på en resa till Stockholm på Göta kanal. Morfar har inte skrivit något om resan, men i dagboken fattas anteckningar från den 24 juni t o m den 7 juli, utom för den 27 juni: Reste hemifrån till Göteborg för att fortsätta till Stockholm.

6/1 Blev fotograferade tillsammans, Jag, Hanna, Anna, Elsa, Ivar, Sigrid, Gustav, Karin och Erik (efter ålder).
7/1 Gustav börja arbeta för bolaget, Ätrafors.
23/2 Carol har haft flickkalas idag.
3/3 Var 25 grader kallt (efter snöyra den 1/3, och snöskottning den 2/3). Gustav var hos doktorn idag, var ingenting farligt med skåran i pannan.
17/3 Fyllde 75 år. Fick kaffe på sängen och 100 kr av barnen, en bok av Carol, 35 kr av styrelsen och 18 telegram. Närmaste släkten var här på kvällen.
19/3 Henry har skjutit Lotta, 13 år. (Lotta var en svanslös katt, den enda som fick vara inomhus. Gärna låg hon under kaminen i stugan, där det var mycket varmt, så hennes mörka päls var alldeles het. Hon var en mycket stor kattpersonlighet. Hon ansåg sig nog vara Långansgårds ägare. Det var inte lätt för en hund att ta sig förbi gården, om hon var ute.)
30/3 Lystes för Gustav och Ingrid idag.
15/4 Gustav flytta till Lunnen.
10/5 Gustav och Ingrid vigdes av kyrkoherde Nelson. Vi var i Lunnen på middag. Winroths var här till på söndag kväll.
1/6 Karin var uppe och flög med Ahrenberg.
11/7 Carol är i Magård på gille.
12/7 Ivar börjar att ta farväl med sina bekanta.
14/7 Var i Falkenberg och köpte ett minne till Ivar.
18/7 Alla Johans, Lis, Tora, gamla och unga, Gustav och Ingrid i Lunnen, samt Cewe, Sigrid och barnen var här och bad farväl med Ivar och Carol.
19/7 Idag kl 8.33 fm anträdde Ivar och Carol sin återresa till Amerika. Anna, Elsa och Siv följde med till båten i Göteborg. Emil reste till Skrea. Här är så tomt i Långansgård nu.
20/7 Här är tomt sen Ivar och Carol reste, och Anna och Emil är i Skrea.
4/8 Fick brev från Ivar. Allt väl.
11/8 Toras 50-årsdag. Elsa och Hugo, Gustav och Ingrid var här på kvällen.
31/8 Här har varit 20-27 grader varmt hela månaden och nästan inget regn. Men ett idealiskt bärgningsväder för det lilla som finns kvar (Jag minns hur bekymrad Erik var, då det inte regnat på 7 veckor.)
7/9 Jag och Hanna, Hilma och Lis reste till Skrea, tog bil från och till Falkenberg. Bra kalas.
4/11 Sätter in innanfönster.
25/12 Ingen härifrån var på julottan, här var dåligt väder och halt. Skreaborna kom hit i bil. Hade en radio med ifrån Ivar i julklapp.
31/12 Idag ligger snön stilla, men i drivor. Här är 14 minusgrader. Vi börja häva snö på morgonen, och har hållit på mest hela dagen. Vi doppa i grytan om middag. Vi är inte riktigt bra ännu. Där var gudstjänst i kyrkan kl 4 em, men ingen härifrån var där.

 

 

1948

1/1-16/4 fattas
22/4 Lämna 4000 kg potatis för export till Tyskland.
12/5 Badat första gången i år.
21/5 Gustav föll av ett lass i Vessige och skada sig. Doktorn trodde att det skulle bli bra.
22/5 Erik och Karin cykla till Gustav. Han kan inte stödja på benen ännu, men doktorn trodde inte att det blir något men.
28/5 Reste till Falkenberg och övervar Veras skolavslutning.
29/5 Var i Skrea på bjudning hos Winroths, tillsammans med pastor Jönssons, skollärarens och f d skollärarens och lärarinnans samt Bror Nylanders. Trevligt.
30/5 Reste från Skrea till Veneberg och hälsa på Gustav och Ingrid.
9/6 Sigrid hjälper till med betorna. Lillan är med mig i stallen och arbetar.
11/6 Det är Lillans födelsedag. Alla härifrån äro och gratulera.
15/6 Jag och Hanna har fått vår månadspension, 66 kr var.
24/6 Gustav och Ingrid kom hem. Gustav är bra nu, har börjat arbeta.
27/6 Åke kom hit, och Tora ville ha uppgift om förfäder.
6/7 Jag var på älghippa i Okome.
8/7 Erik och Keve köpte en ny eka, 60 kronor.
14/7 Elsa kom hem. Hilma och Mia kom en titt.
16/7 Idag har Elsa, Anna och Karin varit och plockat blåbär.
17/7 Anna och Elsa rensa blåbär och saftar. Leif kom från Skrea.
18/7 Anna och mamma och alla Sigrids har gått till åen och sett den nya ekan. Elsa reste hem till Skrea.
19/7 Tjuvslakta en kalv till Johan, vägande 44 kg.
22/7 Anna och Elsa kommo med 4-tåget. Vi voro allesammans på Johans gille, var 130 personer. Emil kom hem.
27/7 Stig var här med traktorn och harva på vallträdestubben. Tora, Erik och hans fru kom hit en titt. (Erik, bror till Tora, son till Lis, och Evy bodde i Hartford, Con., Dom var föräldrar till Fredrik och Richard, som förstås också var med i Sverige. Fredrik var mycket imponerad av och fäst vid Erik, som han följde i arbetet dag efter dag. Fredrik var på Sverigebesök på Karins 80-årsdag -95, och var här också med Felicia och deras son Eric året därpå. Richard och Bonnie var här 2001.)
28/7 27 grader varmt.
29/7 29 grader varmt. Karin cykla Lis till kyrkan.
30/7 31 grader varmt. Karin plockar blåbär. Anna cykla från Veneberg och hem.
31/7 29 ½ grader varmt. Emil kom från Skrea. Betorna börjar vissna.
1/8 31 grader varmt. Anna reser i dag.
3/8 Emil reste i dag
4/9 Gustav var i Falkenberg, ingick överenskommelse (?) om köp av Smeagård i Vessige för 33 500 kronor. Jag var även i Dahl, tala med Pettersson.
5/9 Vi var och titta på Smeagård. Hugo och Elsa var här en titt, de hade varit på surströmmingskalas i bygdegården.
9/9 Var med Gustav och avsluta köp av Smeagård i Vessige, 33 500 kronor.
4/10 Hanna har varit i Halmstad för sitt ben. Karin var med. Siv var här och laga mat.
5/10 Vi fick 10 burkar kaffe av Ivar.
10/10 Jag var med Hanna i Halmstad.
17/10 Lis och Erik med familj har varit här en titt.
18/10 Hanna är i Halmstad för sitt ben.
19/10 Jag har varit på Johan Träffs begravning. Erik och Evys barn har varit här.
26/10 Hanna var i Halmstad med sitt ben.
1/11 Hanna var i Halmstad och Skrea
3/11 Hanna kom från Skrea. Erik från Hartford var här och bad adjö.
5/11 Jag har tappat min skrivpenna, som jag har haft sedan 1927, då jag fick den av Ivar.
15/11 Har fått 74 kr i pension var, jag och Hanna.
24/11 Vi fick brev från Ivar. Han har varit i Kanada och träffat Ivar i Ulfsbo.
26/11 Erik var i Ulfsbo och visa Ivars brev från Amerika.
8/12 Erik var och visa opp Anita för krigsbruk
24/12 Gustav och Ingrid med familj fira julafton här, många julklappar.
25/12 Jag och Gustav bevista ljusmässan i Okome kyrka. Elsa och Hugo kom hit. Gustav och Ingrid reste till Lunnen.

1949

Dagboken börjar den 27/3: Reste till Stockholm på bolagsstämma.
7/5 Jag och Hanna var i Falkenbergs kyrka medan Leif konfirmerades. Sedan var vi i Skrea på middag.
8/5 Vi har varit i Falkenbergs kyrka under Leifs första nattvardsgång.
1/6 Vi fick en sändning kaffe från Ivar.
16/6 Hanna blev sjuk, så vi reste in till lasarettet, troligen gallsten.
18/6 Jag var och titta till Hanna, hon blev opererad på samma eftermiddag för gallsten, men det var ett misstag. Det var bukspottskörteln som var inflammerad, den kan inte tas bort.
19/6 Hanna har sovit i natt, har feber. Erik, Cewe och Winroths var hos Hanna, hade ingen värk och ingen hög feber och kände sig bättre efter operationen, men var sömnig och matt. Hade sänt prov till laboratorium.
21/6 Sigrid har varit hos Hanna, de trodde, att hon kunde komma hem om 14 dagar.
24/6 Var i Falkenbergs kyrka på högmässan. Gick och hälsa på Hanna, var som vanligt, följde med till Skrea. Dom hade främmande på kvällen, Anders Karlsson med fru och Axel Andersson med fru.
25/6 Jag och Winroths var och hälsa på Hanna. Jag reste hem med 3.15-tåget
29/6 Hanna har varit oppe idag
39/6 Hanna har varit oppe idag också, säger Vera.
1/7 Idag har Hanna kommit hem, jag var och hämta henne.
2/7 Hanna har sovit hela natten
3/7 Hanna har varit uppe stundtals idag.
5/7 Anna kom hem. Jag fick ½ dussin brännvinsglas, Hanna fick ½ dussin glas med bringare, saftkaraff och träbricka.
8/7 Winroths och Anders Karlssons kom hit i kväll
10/7 Anna och Karin plocka 2 liter smultron, som vi åt till middagen. Lillan kom hit, hade gått ensam.
12/7 Emil kom från Stockholm. Sigrid och Keve tapetsera och satte opp klädhängare i förstugan.
25/7 Karin reste till Stockholm. Emil reste till Stockholm via Skrea. Anna är kvar, sköter Karins göromål.
30/7 Hanna var och visa sig för doktorn, var alldeles frisk nu. Anna och Hanna reste till Skrea. Hanna köpte en ny hatt.
1/8 Karin kom från (?) i Stockholm. Hade köpt presenter till oss alla här hemma.
3/8 Inga-Majken kom hit och berätta om sin semesterresa i Värmland och Norge. Vera överraska oss med ett besök.
6/8 Anna och Karin cykla till Skrea.
8/8 Anna reste till Stockholm i dag. Det var roligt så länge hon var hemma..
21/8 Inga-Majken kom till oss och hade fästmannen med. En trevlig pojke. (Så roligt att läsa det. Det är ju inte ofta morfar har uttalat något omdöme i dagböckerna hittills.)
24/10 Vi fick kaffe, risgryn, kanel, russin och sviskon från Ivar.
10/11 Vår guldbröllopsdag. Vi blev uppvaktade av barn och barnbarn med mat, kaffe, vin och blommor. Johan och Mia var med på festen, hade en stor asalea med sig. Fick telegram och blommor av övriga släktingar. ( Jag minns farbror Johans tal, och morfars, då han hyllade Hanna, och sa att "ingen å däkera har blitt så grann som Hanna" Fast det sa han nog skämtsamt, i tal talade han alltid vårdat.)
15/11 Jag och Hanna har fått 106 kronor var i pension med dyrtidstillägg.
18/11 Elsa reste till Stockholm idag för att övervara Annas 50-årsdag.
20/11 Idag fyller Anna 50 år. Vi har skickat telegram.
28/11 Elsa kom hem från Stockholm.
19/12 Kom en paket från Ivar i USA med kaffe, ris, russin m.m. gotter

 

1950

Dagboken börjar den 20 april.
22/4 Siv konfirmeras i Okome kyrka. Vi var där på kvällen alla härifrån på kalas.
23/4 Siv har haft nattvardsgång. Vi var i kyrkan, Hanna och jag.
24/4 Karin är i Smeagård. Gustav och Ingrid fick en tös på BB.
14/5 Winroth, Nylander och några danskar var här en titt.
21/5 Hannas 74-årsdag. Vi var i Vessige kyrka. Gustavs tös döptes, Lena Stina Gunilla. Hugo och Elsa var faddrar.
26/5 Karin reste till Stockholm. Godköpsresa med buss, kr 39.
28/5 Gustav med familj kom hit och gratulera. Sigrids var här med tårta till mor. En härlig dag med regn, 28 mm.
30/5 Karin kom från Stockholm. Hade tidningar och hälsningar med från Anna, Emil, Åke och Hilma.
1/6 Vera kom hit med sin gode vän Ove Bengtsson.
4/6 Inga och Ingvar kom hit. Är gymnastikfest på Björkekullen. Hanna, Karin och Erik är där. Karin fick in 1000 kr vid festen. Hon är ordförande i gymnastikföreningen. ( Det var nog den gången, som Karin hälsade välkommen. Hon verkade inte nervös för det, däremot Erik. När Karin sagt sitt, drog han en lättnadens suck och sa: Det gjorde hon bra!)
9/6 Karin var och hämta en sändning kaffe m m från Ivar, och en till Sigrid.
11/6 Hanna och Karin äro på Lillans 6-årsdag
21/6 Jag blev sjuk om natten. Troligen blindtarmen.
22/6 Jag har inga plågor idag. Hugo fick en hjärtattack och åkte in på lasarettet.
25/6 Erik och Evald reste och hälsa på Hugo på lasarettet, han var bättre.
28/6 Hugo kom hit och stannar några dagar för att vila efter sjukdomen. Vi firar Ivars 45-årsdag med portvin och bigarråer som Hugo hade med från Skrea.
30/6 Jag, Hanna, Hugo och Erik bila till Smeagård. Gustav hade 43 hässjor hö, och ovanligt vacker havre, vårveten var vacker men något tunnsådd, 2 tunnland potatis, vackra rotfrukter. Det var riktigt roligt. Lillan var duktig.
1/7 Hugo är bra. Reser hem till Skrea.
3/7 Vi kör in 8 lass hö. Lillan åker i lassen.
12/7 Karin har tagit ut pass för att resa till Danmark med gymnastikföreningen.
16/7 Inga förlova sig idag.
28/7 Här var en bil och hämta mig och Hanna till Skrea till laxmiddag, som bestods av Anna och Emil för oss gamla. Elsa, Hugo, Inga och Ingvar.
6/8 Karin är på resa i Skåne, Helsingborg, Helsingör, Halmstad. Hon har ordnat resan för gymnastikföreningen. Sigrids familj och Gustav och Göran var också med.
15/8 Jag och Hanna har lyftat pensionen, 132 kr tillsammans.
20/8 Hugo och Elsa och två danskar kom på besök. Inga och Ingvar var här förut, samt Sigrid och Evald.
21/8 Elsa for till Östersund till Vera.
31/8 Elsa kom från Östersund och Stockholm igår.
2/10 Vi har hållit på med skåp till mjölkmaskin. Erik har köpt en sådan.
3/10 Idag kom mjölkmaskinen, den kostar 1016 kr.
5/10 Här har varit en montör från Falkenberg och installerat mjölkmaskinen. De mjölka med maskin i kväll.
8/10 Idag fyller Erik och Karin 35 år. Anna har ringt idag och gratulerat. Har varit en del, Winroths, Gustavs, Johans, Stigs och Ann-Maris.
9/10 Jag och Hanna kontrolläste brandförsäkringsdebetsedlarna.
29/10 Sveriges konung, Gustav V avled idag kl 8.35 på Drottningsholms slott – 92 år.
2/11 Vi var alla på Västanfläkt och fira Hugo Winroths 50-årsdag, det var 106 personer, Anna-Lisa var där. (Liksom Vera, men det var en överraskning för mamma och pappa. Vera och jag hade bestämt så. Vera kom med tåget från Ö stersund och taxi från Falkenberg. Jag höll utkik och när jag såg genom fönstret att hon kom, reste jag mig och sa något om att det var en present och överraskning kvar - jag ska gå och hämta den. Och så kom jag tillbaka med Vera. Kvällens clou!)
5/11 Idag har Anna-Lisa kommit hem från Skrea, Hugo, Elsa, Inga och Vera och deras fästmän var med. Två okända hundar bet ihjäl 2 höns. Hundarna har vi i förvar.
6/11 Hundarna hämtades idag till Gällsås.
15/11 Vi fick vår pension i dag, 106 kronor var, 40 kronor mer var som dyrtidstillägg
16/11 Hanna har blivit sämre idag, värk i magen och rysningar. Doktorn har varit här.
17/11 Har kört Hanna till lasarettet. Doktorn trodde, att det var samma som sist.
18/11 Hanna verka bättre, hade ätit och inte kräkts.
18/11 Jag har varit och hälsat på Hanna idag på lasarettet. Hon tog mig i örat, så hon var bättre. Jag var i Falkenbergs kyrka under högmässan.
21/11 Jag hämta Hanna med bil kl 2 em.
29/11 Jag reste till Falkenberg för att lägga mig på lasarettet för att bli opererad för bråck.
30/11-10/12 Inga anteckningar. Men jag har tidigare sett en anteckningsbok hos Karin, där morfar skrivit om en sjukhusvistelse och sina många besök av släkt och vänner.
11/12 Karin var tydligen också på lasarettet. Jag kom hem från lasarettet efter att ha blivit opererad av dr Strömberg den 30 november. Jag var och bad farväl av Karin. Hon sade att hon mådde bra.
12/12 Hemma var det bra. Hanna baka och tvätta, bara hon inte förtar sig. Erik gör allting, bär in vatten och bränne utom sitt eget.
13/12 Vätskar sig från såret. Karin kom hem idag, hon kände sig matt, men var annars bra.
15/12 Erik hämta 102 kg fläsk
16/12 Karin är återställd nu. Hon och Hanna styckar och maler kött och kokar in.
20/12 I dag har Karin varit och visat sig för doktorn, och hon var bra. Hon skulle handla julklappar. Bussen hon åkte med, hade svårt att ta sig fram för halka.
21/12 Jag har varit bättre i dag, har räfsat på gården. Jag gjorde en promenad, ända till Johans.
22/12 Här städas och bakas och rustas. Jag gör ingenting, äter och ligger.
23/12 Satt opp julkärvar, satt granar vid verandatrappan. Hanna och Karin har fulla händer. Jag har skurit betor och jämnat i gödselhögen..
24/12 Sigrids familj kom, så de doppa i grytan. Gustavs familj kom till kaffet klockan 6. Sedan var det julklappar i mängd.
25/12 Karin var och sjöng på ljusmässan. Elsa, Hugo, Ingvar och Inga kom i bil kl 4. Vi hitta på vad vi kunde, Jag är inte bra ännu. Jag undrar hur det är med Ivar, han är opererad för samma som jag.

1951 och 1952 saknas

1953

11/1 Hugo och Elsa, Ingvar och Inga samt Vera och hennes fästman Olle kommo hit på besök. Vera hade rest ner från Östersund.
15/1 Vi fick vår pension, kr 178.
20/1 Eisenhower installerades som USA.s president efter Truman, som avtackades. Hoppas att den nya blir lika bra som Truman.
24/1 Erik hade några pojkar här på kaffe, gök och grogg. De gick härifrån kl 3 på morgonen.
3/2 Igår och i förgår storma här, så havet bröt igenom fördämningarna i Holland och England och dränkte tusentals människor. Den största olyckan på hundratals år. Många sjöolyckor. (Det var mycket insamlingar till offren. Vi var i visningshallen i Falkenberg, där det var framträdande av artister m fl)
7/2 Hugo och Elsa kom hit i kväll med en hare som vi skulle kalasa på. Fick brev från Lundblad, hade varit hos Ivar, är på ett annat av staten hållet sanatorium. Han har tyngt sig 8 kg.
8/2 Idag har vi spisat hare till middag, det smaka riktigt gott. För övrigt har dom spelat kasina. Det var roligt att dom kom hit.
11/2 Har stormat hela natten. Våra grannar hade soteld idag på morgonen kl 6, lågan av elden stod 3 à 4 alnar över skorstenen och brann över en timme. Vessigebro brandkår var där, men behövde inte ingripa. Slockna när sotet var slut.
21/2 Erik höjde lösörebrandförsäkringen från 21.000 kr till 31.000 kr.
25/2 Karin är i Köinge och hör på Snoddas.
14/3 Jag fick brev från Ivar. Han klagar inte, utan har det bra på alla sätt och får ofta besök av vänner, vilket var roligt att höra. Han längtar efter Carol. Hon skriver ofta.
15/3 Jag fick ett svimningsanfall och föll omkull över en stol och bräckte 1 eller 2 revben. Karin och Hanna lyfte opp mig, och då kom jag till medvetande igen. Det gjorde väldigt ont.
16/3 Det var meningen att vi skulle tagit hit doktorn, men fruntimren hade svårt att ta emot, så det blev inte av. De höll på att rusta för min 81-årsdag.
17/3 Hugo och Elsa, Inga och Ingvar och Leif samt Gustav med familj, och Sigrid, Evald och Margareta, Siv och Carl-Erik kommo och överlämnade blommor på 81-årsdagen, som jag mottog i sängen. Jag fick brev ifrån Ivar, Vera, Carl Andersson i Deje samt Tora med lyckönskningar samt brevkort från Anna-Lisa. Gästerna stanna till kl 11 på kvällen. Jag låg hela dan och hade rätt svåra plågor.
19/3 Idag har jag haft doktorn här. Han ordinera medicin för hjärtat, samt för lindring av plågorna samt förebyggande av hosta. Det tar tre veckor om det går över.
25/3 Gängnans Gösta har köpt en bil.
4/4 Jag och Hanna var på kullen och titta. Vi såg 5 påskhögar brinna, en i Lynga, Axtorna, Höstena, Tångens, och Gängnans.
13/4 När Erik ringvälta förstaårsvallen, gjorde hästarna en tvärvändning och bröt stången och skada frambenet av splitter, som blev sittande fast i hoven. Veterinären kunde inte ta väck det i dag, men kommer igen i morgon.
14/4 Veterinären snöra omkull Anita, lokalbedöva foten, skar opp i hoven och drog ut två träflisor, den ena ett par tum lång, lade sedan om foten. Han kunde inte med bestämdhet säga hur det går. Jag och Erik har gjort en ny stång till v älten.
23/4 Stigs dräng har varit här med traktorn och harvat färdigt.
15/5 Jag och Hanna har fått vår ålderspension höjd till 116 kronor var.
23/5 Idag har vi fått brev ifrån Ivar. Han skriver att han och Carol kommer med flyg den 15.e nästa månad, om det går som de har tänkt. Det vore riktigt roligt att få se dom en gång till.
10/5 Ingvar och Inga-Majken är här. De är ute och provar en motorcykel, nyinköpt. ( Det hade ni aldrig trott, va?)
16/5 Erik har börjat skrapa väggarna för målning.
10/6 Ingvar har varit här och blandat färg till boningshuset.
11/6 Erik har målat på framhuset hela dagen.
12/6 Erik har fortsatt med målningen. Karin har målat köket. Hanna rustar med mat och bak. Ingvar kom och hjälpte till att måla.
13/6 Både Erik och Ingvar målar andra gången med gul färg.
14/6 Ingvar, Erik och Cewe har målat hela dagen.
16/6 Erik, Elsa, Hugo och Vera hade Kull att köra till Malmö för att möta Ivar och Carol, som kom med flyg från Amerika till Malmö kl ½ 6 em. De kom hem kl 10 på kvällen. Gustav, Ingrid, lillan var här liksom Ingvar, Inga, Evald, Sigrid. Resan tog 15 flygtimmar från New York till Malmö. De var vid god vigör. Carol har vuxit och blivit lång. (Det var ju under den ljusa midsommartiden. Vi stod allesammans ute vid trappan, när dom kom. Det var rörande att se omfamningarna, särskilt mellan Ivar och mormor. Carol sa till mig att grandma and grandpa had grown older).
17/6 Jag fick en karaff whisky, 200 cigaretter av Ivar samt ett etui av Carol. Hanna fick några prydnadsdukar, en halskedja och en berlock och en brosch av Carol. Ivar och Carol hjälpte till med höet från första dagen.
18/6 Anna-Lisa kom från Stockholm.
20/6 Ivar, Carol, Anna och Karin tog bil till kyrkan idag. Sedan var dom till Sigrids.
21/6 Jag, Hanna, Ivar, Carol och Karin for till Skrea. Kull hämta oss och skjutsa oss hem. Vi fick lax till middag och hade trevligt. Carol blev där.
22/6 Anna, Ivar, Erik och Karin är i Smeagård.
23/6 Carol och Vera kom hit från Skrea.
24/6 – 27/6 Anna-Lisa, Ivar och Carol hjälper till på gården, släkt och grannar hälsar på och bjuder hem dom. Anna-Lisa och Karin rustar för morgondagen.
28/6 Ivars födelsedag, 48 år, blev gratulerad med blommor och presenter, såsom foto på Okome kyrka och färgfoto på Långansgård från luften. Här var en del på kvällen, utom Anna och Emil: Elsa, Hugo, Ingvar, Inga och Vera, Gustavs och Johans, Stig och Sonja, Lis och Tora, Evald, Sigrid, Carl-Erik, Gustav och Ebba. Hugo höll tal och sjöng verser, som han hade författat.
29/6 Ivar och Emil var i Falkenberg och Skrea.
30/6 Dom har fortsatt med potatis och börjat på betorna. Över 38 grader varmt!
Besöken fortsätter varje dag.
3/7 Jag och Hanna och alla våra barn och de flesta av våra barnbarn var Skrea. Vi fick en god middag med lax och glass och jordgubbar, samt med snaps, vin i likör till maten. Hon fick en massa presenter och penningar. Vi hade mycket trevligt. Vi hade bil dit, och kom hem kl 1 på natten. ( Det var mammas 50-årsdag)
4/7 Anna och Carol reste till Skrea, för att vara med på efterkalaset.
5/7 Anna, Carol och Karin var och plocka smultron, som vi hade till efterrätt. Erik, Ivar och Emil hade tagit opp nypotatis.
8/7 Erik och Ivar har snickrat ihop ett kycklinghus. Carlsson (vår granne Anders gift med Greta), kom hit med 50 8-veckors hönskycklingar. Hugo, Elsa och Nikolaj var med.
11/7 Carol reste till Falkenberg och Skrea.
12/7 Idag, söndag, bjuder Sigrid på middag. Jag måste följa med, men var dålig och låg nästan hela tiden. Dom andra var i Björkekullen och hörde landshövdingen tala över hembygden. Det var en god middag.
13/7 –17/7 Arbete på gården och besök.
18/7 Idag reste Carol, Karin och Siv till Norge, som Ivar bjuder på.
20/7 Carol, Karin och Siv kom från Norge kl 12 på natten. De hade haft mycket trevligt på resan. Där var mycket vackert att se, både i Oslo och på landsbygden.
21/7 Idag har jag varit ute och plockat hallon, med allt 10 liter.
22/7 Kl ½ 8 idag reste Ivar, Carol, Hanna, Sigrid och Evald till Stockholm i bil. Kull körde. De ringde från Stockholm. De körde till Kungl Slottet, de var där ½ 7 em. Allt väl. Hanna var pigg och glad, mådde som en gök.
26/7 Hanna, Ivar och Carol kom från Stockholm. Kull fick 500 kr för resan, samt fritt vivre.
27/7 Jag gör nu sammandrag. Morfar skriver om sysslorna på gården som inte minst Ivar deltog i, vilka man besökte, vilka som kom på besök, medan Ivar och Carol var hemma.
Inga och Ingvar var här. Henry, Stina och barnen likaså. Man var i Jonsgård, till Sigrids, till Johans, hos Inga och Ingvar på kalas, till Sigrids igen, på Barveken (?), Johan var här, Elsa och Hugo och provade en kostym till Ivar, Gustav, Ingvar (Erik m åla) Inga och Ingvar, Hugo, Elsa och Vera. Stig och drängen börja ta av rågen, Ingvar satte stockar och Stig och drängen lade på kärvar. Inga och Ingvar var här en stund, de har varit ute och plockat svamp. Ivar är i Skrea. Erna, Tora, Hellen och Lis var här. Dom är i Ulfsbo. Vera och hennes fästman har varit här.
15/8 Ivar,Erik, Carol och Karin har varit i Skrea, Carol stannade.
16/8 Jag, Hanna och Ivar var i Okome kyrka, hos Sigrids sedan. - - - Johan kom. Kull kom från Skrea med alla Winroths, de hade kläder med till Ivar. Ivar till Falkenberg och Skrea. Hanna har varit hos Lis. Tora och Hilma har varit här.
19/8 Leif och Hans tillfälliga flicka är här. Carol, Siv och Karin har varit i Tvååker på kräftkalas. Fredrik Wetterberg har varit här och hälsat på. Stig och Åke var här och språka hela kvällen Ivar och Carol ä r till Träffs på kaffe. Carol reste till Skrea. Erik och Ivar är till Johans. Gustav och Lena kom hit. Åke och Hilma var här och bad adjö. Lennart i Jonsgård har varit här, samt Lis.
24/8 Erik och Ivar reste från Skrea till Köpenhamn, Hugo och Elsa reste med. Carol är i Skrea.
26/8 Erik och Ivar kom hem från Köpenhamn kl 1 em. De hade haft trevligt. Sedan körde de in ett lass råg. Sedan skumplöjde Ivar till kvällen. Karin och Ivar är hos Smea Kalle (?)
27/8 Ivar, Carol, Erik och Karin är på bjudning hos Börje Hedmans.
28/8 Ivar reste till Smeagård för att hjälpa till med bärgning.
29/8 Ivar kom från Smeagård. Ingrid, Lena och Gustav var med till Sigrids, de bjöd på surströming och skinnpotatis, och dom hade roligt. Leif och Siv kommo också.
30/8 Kull kom med bil kl 8 och körde Ivar, Carol, Erik, Karin, Gustav, Ingrid och Lena till Båstad på besök hos Ragnar och Ann-Marie. Sedan fortsatte de till Össjö för att spisa middag hos Tora. Leif och Siv har varit här, och Carl-Erik är hä r och sköter sysslorna.
31/8 Erik, Ivar, Carol och Karin är till Gängna Henrys.
1/9 Karin, Ivar, Carol och Stig är på Västanfläkt och firar Sunes i Ulfsbo 40-årsdag. 2/9 Erik och Ivar var och hälsa på Carl och Berta vid Stocken. Johan kom hit.
2/9 Ivar kom från Skrea.
3/9 Ivar hos Sigrids på fm, Lars August kom hit och hälsa på Ivar, och skicka hälsningar till sina söner i USA. Johan i Arvidsgård kom hit med ett par paket till Anna Karlsson i Hartford. Vi drack kaffe och ett par groggar, medan Lars August tala om sin Amerikaresa. Ivar och alla här var på kaffe hos Ebba och Gustav.
4/9 Ivar är i Falkenberg och Skrea. Han köpte ett ritbestick åt mig, som jag skicka till Fredrik Johansson i Hartford. På kvällen var här våra närmaste släktingar och bad adjö med Ivar och Carol. Vi var 32 personer. De var här till kl 12 på natten och hade roligt tror jag. (Fast en vemodig uppbrottsstämning, minns jag).
5/9 Idag har Ivar och Carol packat och gjort i ordning för återresan till USA, som sker i morgon em med flyg från Malmö och Kastrup kl 8 samma dag.
6/9 Ivar och Carol har lämnat oss och Långansgård för att resa till Amerika. Stig körde dom till Ätrafors station. De tog tåg till Malmö och därifrån flyg till Köpenhamn och Kastrup, där de steg på Amerikaplanet. Karin, Sigrid, Evald, Leif, Carl-Erik och Siv följde dem till Köpenhamn. Det har varit roligt så länge de har varit hemma, men det var svårt när de lämna oss, Jag får nog aldrig se dem mer? Men så är världens gång. Jag hoppas det går dom väl. Det är så tomt efter dom idag. Jag har inte haft någon ro utan strövat omkring i markerna, men det blir väl bättre. Johan kom hit en titt och Margareta har varit här hela dagen.
7/9 Karin kom från Köpenhamn i natt. Resan hade gått som beräknat, hon var med och vinka av planet, när de reste från Kastrup
8/9 Sigrid och Margareta har varit här idag.
9/9 Här är så tyst och konstigt efter Ivar och Carol. Vi tänker på dom ofta, de är väl hemma nu. Karin har tvättat. Jag har legat det mesta. Hanna har inte varit bra, men är oppe.
10/9 Idag har vi fått hälsningar från Ivar och Carol, när de landade från Skottland, allt väl.
15/9 Idag har vi fått brev både från Ivar och Anna. Carol har redan rest till skolan, det var roligt att höra något från dem.
18/9 Idag har vi tagit upp de sista potatisen i berget samt 8 fåror på Rävakullalandet. Stig körde opp med sin potatismaskin, som tar opp dem ur jorden och lägger dem i en sträng på fåran.
19/9 Stig ringde efter Erik och Karin, han ville visa sin nya tös. Johan kom hit och var här tills de kom ifrån tösen.
23/9 Vi fortsatte att ta opp potatis, 14 fåror i em. Vi var 7 plockare. Erik körde opp och hem potatisen. Stig var med och tömde korgarna och jag ordna stacken och lade på säckar. (Jag minns hur jag, när jag cyklade till mitt arbete i början på oktober och det var frost på marken, beklagade potatisplockarna, som låg i fårorna och plockade potatis med bara händer.)
24/9 Ingvar kom hit, hade semester. Sedan kom Vera och Inga, Olle körde. Vera var här och bad adjö. Hon är friskförklarad efter röntgenundersökning. Hon reser till Östersund i morgon, skall börja arbeta på laboratoriet.
29/9 Leif kom hit på sin motorcykel, Erik följde med till Evalds. (Han borde skrivit Sigrids, det var ju hennes födelsedag.)
7/10 Anna-Lisa skrev och tala om att Emil låg på Karolinska sjukhuset och skulle opereras för magsår.
8/10 Många gratulanter på Karins och Eriks 38-årsdag.
11/10 Anna-Lisa ringde. Emil blev opererad, de höll på med operationen kl 9 till 15,30. Han har fått feber och har fått blodöverföring och är mycket dålig.
16/10 Rudolf skjutsa Hanna till stationen, hon har rest till Deje för att deltaga vid jordfästningen av Gerda Andersson.
18/10 Idag ringde Anna. Emil är något bättre trodde hon, men han har fått blodöverföring var dag. Gustav kom från Lunnen, han hade lastbilen och locka mig att åka med till Smeagård och se på deras vattenanläggning och hydrofon, sedan körde han och Lena mig hem.
19/10 Hanna ringde idag från Deje. Jordfästningen var i lördags. De satte sånt värde på att hon kom, och passar opp på henne på alla sätt. Hon och Carl skulle resa och hälsa på Kajsa, och i morgon skulle hon resa till Forshaga och Hilda. När hon reser hem ville Signe och Valter att hon skulle hälsa på dem i Ökne.
22/10 Hanna har ringt från Forshaga idag, hon undra om hon fick stanna där denna veckan ut. Karin sa att hon får. Elsa ringde i kväll. de har avsynat vatten- och avloppsledningarna hos intressenterna idag. Hugo och Elsa bjöd på kaffe och conjac på avsyningsförrättningen. (Det var då, ett par år tidigare, som pappa kom med i politiken, när Skrea skulle få ett eget vatten - och avloppsverk).
25/10 Åke hade varit och hälsat på Emil, han år dålig, men doktorn trodde, att han hade stått över det värsta.
9/11 Jag fick brev från Anna-Lisa. Emil är sämre nu och har fått feber, får flytande näring
10/11 Hanna kom från Värmland kl 7 ikväll. Hon har varit borta 26 dagar på många ställen såsom Karlstad, Forshaga, Deje, Säffle och Värmlands Nysäter m.fl. och sett en massa vackra platser, och har träffat en massa släktingar, som jag inte har sett. Hon kan berätta om sina upplevelser, om hon bara kommer igång. (Det var nog en stor upplevelse för mormor, att hon fick vara huvudpersonen på resan och fick träffa sina syskon och övrig släkt .)
11/11 Hanna har fortsatt att berätta om sin resa och är vid god vigör efter sin utflykt.
15/11 Bror Nylander och Ella kom hit och hade Hugo och Elsa med i bilen. Vi drack kaffe och gökar, samt groggar och gotter. Jag och Hanna fick vår pension, 116 kr var.
16/11 Sigrid och Siv var här och lyddes på Hanna och hennes resa.
18/11 Karin har varit i skolhuset på en gitarrkurs
21/11 Jag och Erik var hos Stig och Johan till Magård. De hade älghippa, där var trevligt. Jag kom hem kl 1. Erik kom kl ½ 5 på morgonen.
2/12 Siv var här och fick telefonmeddelande från Halmstad, att hon får plats i en speceriaffär.
3/12 Jag har sänt dagboksavskrift från den 1/7 till den 2/12 till Ivar.
9/12 Fått nytt hackelse i våra madrasser.
10/12 Erik reste till stan och köpte julspirituosa, 7 liter och 2 buteljer vin.
15/12 Jag och Hanna fick vår pension, 125 kr vardera.
18/12 Hugo och Elsa reste till Stockholm idag för att hälsa på Anna och Emil, för att på lördagskväll fortsätta till Östersund och övervara Veras sjuksköterskeexamen. Hugo var på sitt första stadsfullmäktigesammanträ de igår, och hälsades välkommen av ordföranden.
19/12 Här var kvartersdjup snö när vi vaknade idag.
22/12 Fick brev från Hilma idag. Hon tala om att Emil är opererad igen, de tog bort en varbildning, som troligtvis hade uppstått efter den första operationen., och därför hade han inte blivit feberfri. Jag har talat med Hugo. Han och Elsa hade haft trevligt. Vera hade fått bra betyg och tagit sin examen med glans. Hugo blev så glad, så han tackade alla, som hade hennes utbildning om hand offentligt, både doktorerna, husmor och sköterskor för deras skickliga undervisningsresultat m.m. (Det enda jag kommer ih åg, som återberättades för mig, var att pappa tyckte att Vera liknade hans mor på gången, när de tågade in i Östersunds kyrka. I sitt tal hade han talat om de hårprydnader flickorna haft under skoltiden. Först rosett i håret, så skolmössa, realmössa och nu sköterskemössa. Det hade tydligen blivit ett uppskattat tal.) Sedan blev Hugo avtackad för sitt tacktal, först av landshövding Lövgren och hans fru, som kom och tog Hugo och Elsa i hand och gratulerade, sedan alla doktorerna och husmor och präst. Överläkaren talade om att han hade hört på Veras föredrag vid examen. Han sa, att föredraget var så bra, så han hade knappast hört något bättre. Det var ju roligt att höra. (Undrar om inte pappa hade tårar i ögonen, det hade han lätt att få). Elsa och Willy Eliasson var med och hörde vad doktorn sa. Sedan blev Elsa och Hugo med till Bräcke och stanna över natten. Där var de så väl mottagna och de gjorde allt för deras trivsel. På morgonen fortsatte de till Stockholm med besök hos Anna och sedan med sovvagn till Göteborg och vidare till Falkenberg.

Om 1953 har jag skrivit mer än tidigare. Morfar hade då en anteckningsbok, där han kunde skriva fylligare. Jag har också skrivit av mycket, för här kommer det fram mer av morfar, än tidigare. Han skriver om de dagliga göromålen på gården, hur Karin tvättar, städar, lagar mat och bakar, syr gardiner, lappar och lagar, utom arbetet med sysslor på gården, även mormor sköter innesysslorna, det är väl därför hon ringer från Värmland och frågar om hon får stanna längre. Morfar skriver mycket ofta att han inte är bra, eller att han är sjuk som vanligt, men inte på vad sätt. Jag skriver nu av utförligt om julen.

23/12 Jag har gjort lite av varje för att snygga opp i husen. Erik har skaffat ett par granar, som vi ska ha vid verandatrappan, samt en julkärve med stör på vanlig plats. Karin håller på med skurning, städning och tvättning av taket i stugan. Fint ska det vara. Hanna har bakat sirapsbröd, nu stryker hon tvätt. Vi har lagt 10 kr var, Erik och jag, som julgåva till Emil genom postbäraren.
24/12 Julafton. Jag har satt fot på julgranen, satt en gran på var sida om verandatrappan. Erik har satt opp julkärve mitt för stugfönsterna. ( Å, vad det var fint när domherrarna kom så nära.) Inne fejar de värre, för att få allt i ordning till 1-tiden. Då kommer Evald, Sigrid, Leif, Carl-Erik och Margareta, och de skall doppa i grytan. Kl 6 kommer Smeagårdarna.
Ja, nu har vi doppat i grytan, ätit korv och kött med 2 snapsar och dricka, sedan kaffe med småbröd samt gökar. Sedan var det julaftonsmiddag med som vanligt lutfisk och gröt, en renat till smörgåsmaten, en akvavit till fisken, läsk och öl. Det knacka på dörren, och tomten steg in med en stor säck med julklappar. Lena och Margareta dela ut paketen, de var många. Jag kan tala om vad jag och Hanna fick. Vi fick en stor golvlampa och en vägglampa av Ivar och Carol. Jag fick en elektrisk rakapparat av Erik, en pyjamas och en dagbok med 365 sidor att skriva på av Anna, en bok om jakthistorier av Sigrids, samt kalendern När Var Hur av Smeagårdarna. Hanna fick 1½ dussin handdukar, en kaffekokare, ett förklädde, ett plastförkläde, en spisplatta, ½ dussin fruktknivar. Dom andras julklappar blir för långt att tala om. (Vi Skreabor hade våra julklappar med på juldagen.) Sedan drack vi grogg, till sist kaffe kl 11. Sedan kom 2 bilar och hämta våra gäster.
25/12 Jag lade mig några minuter före 12 på morgonen. Låg och tänkte på, att vi både haft besök och hälsningar och gåvor från Ivar och Carol, Anna och Emil och alla här hemma. Alla är friska och har det bra utom Emil, hoppas det blir bra för honom också. Jag och Hanna är i alla fall ovansängs. Jag, för tillfället åtminstone. Hanna är ju bra för det mesta. Jag läste Fader Vår och en vers på Var hälsad sköna morgonstund, sedan somna jag. Kl 6 kom Hanna och bjöd på kaffe. Karin var också oppe, hon skulle sjunga vid ljusmässan i Okome kyrka. Vi åt frukost och syssla. Kl 3 em kom Hugo, Elsa och Vera, Olle körde bilen, Vera var iklädd sina sjuksköterskeemblem, mössa, brosch och en armdekoration. Hon är sköterska nu, och skall börja tjänstgöra vid Sollidens sanatorium intill Östersund den 3/1 –54. Vi åt middag med snaps och öl. Drack kaffe. Vid 7-tiden körde Olle och Vera hem. Elsa och Hugo stanna här. Erik och Hugo grogga och göka. Jag gick till sängs ½ 10, men kunde inte sova för en tå som värkte. Dom andra lade sig vid 11-tiden.
26/12 - - - - Vi hade mat vid 1-tiden Sedan kom Rudolf och hämta dom till Sigrids, alla utom jag. Ingvar, Inga , Vera och Olle var också till Sigrids. Dom kom därifrån vid 7-tiden.
Elsa och Hugo, Karin och Erik reste till Smeagård. (Vera och Olle hade tydligen kört hem).
Dom kom från Smeagård kl 12 på natten.
27/12 Vid 12-tiden hade Hanna maten färdig. Så åt vi smörgås, sylta, helstekt skinka, bruna bönor, (Mormors bruna bönor var bland det bästa pappa visste), potatis, lutfisk m.m. Sedan bestämde de hastigt att de skulle resa hem, beroende på att Ingvars bror med fru vänta på dom där hemma. Karin ringde till Anna. Emil var mycket matt och kraftlös.
31/12 Hanna har åkt till kyrkan med Stig ( Stig var körledare, om inte vid detta tillfälle, så under en lång period. ) Stig och Karin var där och sjöng. Sedan de andra gått till sängs, stannade jag oppe och hörde på vår landshövdings radiotal – På tröskeln till det nya året. Det var mycket intressant. Han skildra seder och bruk från sitt barndomshem, en Västmanlandsbondgård. Det var i stort sett det samma som här i Halland i min barndom, han är nämligen bondson från Västmanland. Sedan gick jag till sängs med tanke på, att det var slut på det gamla året.

 

1954

1/1 Här var ingen främmande hela nyårsdagen.
2/1 Kl 7 kom Kull och hämta oss och Sigrid och Evald och Margareta och skjutsa oss till Skrea. Smeagårdarna tog bil från Vessigebro. Det var som vanligt när Elsa lagar mat, en mycket god middag, smörgåsmat med gröna ärtor, köttbullar, fiskpudding, stuvad brunkål med kokt korv, potatis med sill, majonnäs med kokt och stekt skinka, samt nubbar och öl till maten samt kaffe. Jag gick och lade mig att vila middag. När jag kom opp, så var de i färd med att spela kort och dricka grogg och äta gotter, och så till sist var det kaffe med småbröd. En trevlig kväll.
3/1 Farbror Johan kom och skulle se hur vi har det. Sedan kom Evald, därefter Sonja och de två minsta pojkarna.
4/1 Tora kom på besök. (Tora var dotter till Lis, morfars syster. Lis bodde hos Tora i Össjö. För tillfället var hon hos sonen Ragnar i Båstad. )
5/1 Hannadagen idag. Hon blev vederbörligen gratulerad av undertecknad samt Tvillingarna.
6/1 Var till C Träffs, vi och Johans, Gunnastorparna och Albins.
7/1 Kl ½ 8 var vi inbjudna till Gustav och Ebba på kaffe. Vi var där jämte Grimshultens, Jonsgårds, Gängnans båda familjer samt Langs.
10/1 Fick brev från Carol. Hon mår bra och talar om att hon trivdes, när hon var på besök här hemma i gamla landet. Hon hälsar till oss allesammans, enligt Karins och Ingas översättning. Kl 5 kom Ingvar och Inga och Ingvars moder med bil från Falkenberg. (En tidigare granne till Ingvar hade skaffat bil, men han var handikappad och kunde inte köra själv, men Ingvar körde åt honom vid behov. Sedan fick Ingvar låna bilen då och då.) Ingvar hämta Smeagårds familj hit. Så kommo alla från Johans, Mia och Stigs familj, Carl Träff och Aina och pojken, samt Evald och Margareta. Sigrid var inte bra, så hon kunde inte komma. Elsa och Hugo kom inte, de skulle till Heberg. Gustav och Ebba hade förhinder. Kl 11 körde gästerna hem var i sin bil, Ingvar först till Smeagård, Stigs i sin bil och Träffs i sin bil.
11/1 Jag fick arrendeavgiften för det gamla året.
12/1 Gustav i Smeagård var här. Ebba och Gustav också - - - Vi satt och språka och hade trevligt. Erik for till Köinge för att deltaga i bridgetävlan. Erik och Gösta vann 10 kr.
15/1 Jag och Hanna fick vår pension, 116 kr var.
29/1 Vi fick brev från Anna idag. Emil är hemma nu, men han är inte bra. Johan ringde ikväll att han och Stig skulle till Skrea och beställa var sin kostym. Erik skulle också med för att beställa en, och jag kunde få åka med. Jag följde med - - - och stanna över natten. Hugo följde med till Falkenberg . Där gick jag och tog ut 4 liter brännvin, 1 liter Grönstedts 3-stjärnig cognac, 1 liter OP och 1 liter Vermouth. Jag gick till Sparbanken och därefter gick jag och Hugo till Ingvar. Han arbeta hemma på lördagen. (med att måla skyltar) Inga var i arbete till kl 2. Hugo följde mig till bussen, som gick kl 1,30.
31/1 Hugo och Elsa kom. Hugo var och provade på Johan.
7/2 Åke var hemma för att se till Mia. Han hade hälsningar från Anna. Emil kan behålla födan något bättre nu.
9/2 Ivar tänker resa till Canada till våren och hälsa på Ivar i Ulfsbo.
13/2 Leif, Siv och Carl Erik kom hit. Leif hade en flicka med sig, och Siv hade Rolf med sig. Han körde bil för dom. Leif tala om, att Hugo, Elsa och Inga var i Göteborg och såg Hamlet.
21/2 Ivar hade varit i Canada och sett till Ivar i Ulfsbo, det är inte bra.
25/2 Erik har varit i Falkenberg och köpt en hår- och klädborste med nysilverbeslag med GS ingraverade, samt en namnplåt i silver med GS ingraverat som Göran Svensson skall ha i gåva vid sin konfirmation den 27 dennes.
28/2 (söndag) Vi, alla här och Sigrids, var i Smeagård med anledning av Görans första nattvardsgång. Gösta Nilsson med familj, Bengt Nilsson med fru, Hugo och Elsa var också med. Efter kyrkan satte vi oss till bords. Där fanns en hel massa smörgåsmat, sill och sardiner, majonnäs, spenat, stuvad vitkål, köttbullar, prinskorv m.m. Huvudrätten var stekt kalkon, potatis, gröna ärtor och morötter (vem orkade med allt det?) , som konsumerades i stora portioner (!) med god aptit jämte nubbar, öl och läsk samt efterrätt. Jag gick och lade mig att vila en stund efter middagen som vanligt. Dom andra gästerna satt och språka och hade trevligt. Sedan drack vi kaffe med mycket småbröd och tårta.
3/3 Hanna är inte så bra idag, hon låg på förmiddagen, men är nu uppe och stickar strumpor.
8/3 Erik har varit vid stationen och betalat våra skatter, min restskatt var 105 kronor och min preliminärskatt 276 kronor. Tora har blivit sjuk. Hon har en stor tumör i magen, som måste avlägsnas genom operation, så hon har rest till Malmö idag för att opereras. Lis är i Båstad hos Ragnar.
16/3 Tora blev opererad i Malmö igår, operationen tog 4 timmar.
17/3 Jag fick kaffe på sängen kl 6 av Karin och Erik och Hanna. Jag uppvaktades på födelsedagen av Gustav och Ebba, Anna och Emil (som skickade böcker med posten), Elsa och Hugo och Leif, Johan, Stig, Sonja och Åke, Ann-Mari samt Ingvar och Inga-Majken. likaså Sigrid och Evald. Gustav med familj kunde inte komma, dom hade influensa.
Jag fick lyckönskningstelegram från Carl i Deje, och har fått brev från Ivar. (Mycket förkortat).
18/3 Tora skall genomgå ljusbehandling, det tyder på kräfta.
30/3 Karin åkte med Stig till Falkenberg och har tagit ut vad vi hade igen på spritbolaget, 6 liter brännvin, 6 liter cognac, 1 liter akvavit, pris kronor 231,15
11/4 Emil är rätt så bra. Han och Anna reste till Borlänge till brodern. Emil fick feber, så han skulle stanna där några dagar. Ingrid kom in på BB igår eftermiddag och fick en flicka.
17/4 Påskafton. Min vana trogen sen 70 år tillbaka har jag varit uppe på berget och sett efter påskhögar. Jag såg en del. Förr hade jag alltid sällskap, men inte nu. Nu ska vi dricka kaffe. Margareta är här.
18/4 Påskdagen. Kl 11 kom Kull med sin bil och hämta oss alla här hemma till Inga och Ingvar till en utmärkt god middag i deras hem. Där träffa vi Hugo och Elsa. - - -Sedan kom Vera direkt från Östersund, Olle hade hämtat henne i bil. Hon såg så frisk och bra ut, så det syntes att hon har det bra. - - - Så var det slut på en trevlig dag.
19/4 Karl Nilsson i Höstena och hans pojkar kom hit. Så kom Gustav och Lena. - - - Jag och Carl Nilsson språka om gammalt och nytt. Han är 88 år gammal och kry. Han bjöd Hanna att komma och hälsa på hans Hanna. Dom är lika gamla och läskamrater. Då sa jag, att han ska bjuda mig med, och det lova han, Dom har egen bil.
21/4 Vera och Olle kom och hälsa på. Hon ska vara tillbaka i Östersund på måndag.
24/4 Ikväll har vi varit i Smeagård på Lenas 4-årsdag, och så såg vi den sistkomna i Smeagårdsfamiljen. Tösen var grann, hon var lika mörk som Lena är ljus.
2/5 Syster Lis fyller 80 år och är i Båstad. Stig kom hit med sin bil och hämta mig och Hanna. Johan och Berta i Stocken steg på. Vi kom till Båstad kl 11, då vi fick middag hos Ragnar och Ann-Mari. Sedan fortsatte vi till Lis. Hon bodde i Hov hos fru Rosendal. Lis var frisk och såg riktigt bra ut, glädjande nog. Vi fick kaffe och tårta och en hel massa kakor. Johan framförde sin lyckönskan till 80-åringen och överlämnade en penninggåva från anhöriga. Sedan gick vi ut och besåg Hovs kyrka, både in- och utvändigt. När vi kom till Lis igen, så var det vin, tårta och en spirkaka (spettekaka) från Erna Hagmar (svärdotter). Jag tacka Lis för den tiden som gått och tala om ett par händelser från hennes och min barndom. Så föreslog Ragnar ett leve för 80-åringen, som vi alla deltog i. Sedan lästes en del lyckönskningstelegram, och så åkte vi hem. Slut på resan och en trevlig dag.
19/5 Anna ringde från Stockholm att Emil låg sjuk, han hade 40 graders feber, så dom kan inte resa hem till Hannas födelsedag.
21/5 Hannas födelsedag. ( Förkortat.) Brev från Ivar och Carol med fotografi, telefon från Carl i Deje, gäster: Smeagårdsfamiljen, Sigrid och Evald, Carl Erik och Margareta, Elsa och Hugo, Inga och Ingvar, Stig och Sonja. Elsa höll ett litet anförande för Hanna och föreslog ett 4-faldigt leve, som vi instämde i alla. Så gjorde vi en långdans genom rummen. Inga är här och stannar över söndagen.
22/5 Hanna, Karin och Inga har varit på kyrkogården och ansat gravarna. ( Det har jag ett foto på.)
23/5 Inga och Ingvar skall resa härifrån ikväll. Vi har gått och sett oss omkring nerom och på berget, här är så vackert nu med blommor och grönt.
26/5 Emil är på Karolinska sjukhuset.
27/5 Okome hembygdsförening har varit här och tittat på och sett en del förmodade fornminneslämningar på Långansgårds ägor. Sålunda finns rester av en s k domarring 80 meter från manhusbyggnaden, bestående av 7 stenar, samt 6 stenar i en rundel, av dessa är stenen i mitten kvar, samt 3 stenar av rundeln, 3 stenar är borta, men hålen efter där de legat finns kvar. På samma stenklippa är ett stenrös, 5 meter i diameter samt en m i höjd, som troligtvis innehåller de brända resterna av en död. År 1912 vid nyodling på samma gård undanröjde vi ett likaskaffat rös, som det förut berörda, och då fann vi under en flatstenshäll en lerurna, innehållande aska och benflis, som voro brända, (en fornminnesgrav). Sedan besåg vi den gamla skyttegraven, sen vadstället vid Herredem och Fårahåla (?) och Fårahålakullen på Tången. Sedan gick vi opp på Forsberg (?) och såg på den stora stenen, som låg på bergets högsta topp. Hur har den kommit dit?
3/6 Jag ringde efter en bil och mötte båda Anderssonerna (Carl i Deje och Carl i Säffle) vid Ätrafors station. Hälsa från bekanta i Värmland.
5/6 Hanna och Carl i Deje kom från Ytregård i Askome och 50-årsfesten kl 2 på morgonen. Carl i Säffle var kvar i Ytregård. (Morfar skriver mycket om pingstdagarna, den vackra pingsten 1954 och allt vad de gjorde. Mamma och pappa var också i Långansgård, liksom moster Anna-Lisa, som varit hemma ett tag. Mamma och pappa var i berget och plocka liljekonvaljer och tittade på utsikten)
8/6 Anna fick telefon från Stockholm att Emil skulle opereras i morgon.
9/6 Anna är orolig för Emil, så hon reser hem idag. Det är tråkigt för Anna, hon har inte haft någon rolig semester i år. Annars har det varit det roligaste på hela året, när Anna och Emil varit här på semester, och jag tror att dom har tyckt detsamma.
20/6 Gustav och hans familj kom hit idag. Vi drack kaffe. Sedan gick Lena och jag nerom berget och plocka blommor.
21/6 Johan har varit i Vessigebro, och i egenskap av ordförande i skolstyrelsen uppvaktat Konungen vid hans besök i storkommunens nya folkskolehus i Ringarekullen. Vid Konungens resa förbi Okome kvarn och träindustri stannade bilen, och Konungens mottog blommor av Dahlbergs flicka samt av Sigrids Margareta, som överlämnade en vacker bukett av blommor från deras trädgård. Konungen tackade.
22/6 I kväll har Konungen avslutat sin Eriksgata i Halland. Han har mottagits med stormande jubel av allt folket. Var han än åkt fram har det varit någon folksamling utmed vägen, så har han stannat, hälsat, språkat med gamla och unga och mottagit blommor. Konungen var som ett milt solsken en sommardag mot både gammal och ung. (Också i Skrea, nästan utanför vårt hem, stod mamma bland andra Skreabor. Bilen stannade, kungen fick blommor, och Einar Persson utbringade ett leve för kungen. Jag tog ett kort på kungen på rådhustrappan, när han var i Falkenberg. Det låg nog mycket i vad morfar sa. Jag läste en artikel, skriven av en amerikansk reporter i Det Bästa. Det fanns en bild på kung Gustaf VI Adolf och drottning Louise, som gick arm i arm på Norrbro i Stockholm. Reportern frågade var livvakten var. Kungen svarade: Hela svenska folket är min livvakt!
23/6 Elsa ringde, att hon fått brev från Anna. Emil skall opereras för gallsten.
4/7 Vi alla här hemma samt Evald, Sigrid och Margareta samt Gustavs i Smeagård för att fira Elsas födelsedag, som var igår. Vi åt middag vid sittande bord, bestående av smörgås, lax och nypotatis med jordgubbar som efterrätt, samt nubbar och vin. En mycket god middag. Ingvar och Inga var där också. Elsa var som vanligt en trevlig värdinna och bra matmamma, och alla var på ett trevligt humör. Vädret var vackert, och där var en härlig blomsterprakt både ute och inne, och alla så trivdes vi. Carl Erik hade skött sysslorna och mjölkat därhemma.
7/7 Emil är mycket klen. Dom skulle operera för gallsten, men han är för dålig.
8/7 Emil är opererad nu, och är bättre.
9/7 Carl-Erik har varit här varje dag i veckan och hjälpt till med höet, så det har gått bra.
12/7 Carl-Erik har varit här och tog farväl. Han skulle resa genom Tyskland i morgon på väg till Tyrolen i Österrike för att arbeta där en månad utan lön.
16/7 Vi fick brev från Anna. Emil är dålig, dom vakar över honom om nätterna.
21/7 Karin reste till Stockholm för att hälsa på Anna och Emil.
23/7 Enligt telefon har Emil avlidit i eftermiddag kl 3. Han var vid medvetande och tala med Anna och Karin till kort innan han slumra in för att aldrig vakna mer. Gud vare hans själ nådig.
26/7 Jag skrev till Carl-Erik. Hanna har allt arbetet inne, hon blir trött.
29/7 Idag har Elsa och Hugo och Gustav rest till Stockholm för att övervara Emils jordfästning imorgon i Trons kapell på Skogskyrkogården.
3/8 Erik fick brev från Carl Erik. Han tala om att dom har slutat fälla träd på Alperna, nu ska dom hugga brännved. Dom arbetar på 2.300 m höjd. På lördag och söndag får dom fritt, då ska dom gå upp till en alphydda och övernatta där. Jag var till Sigrids och plocka 6 liter hallon, som Hanna har konserverat och gjort saft av,
6/8 Anna och Karin kommer hem på måndag. Inga och Ingvar har semester, dom kommer hit nu. Dom åkte på Ingvars motorcykel.
7/8 Inga och Ingvar är kvar. Inga hjälper Hanna med sysslorna.
8/8 Inga och Ingvar åkte hem.
9/8 Ikväll kom Anna och Karin från Stockholm. Anna ska stanna här denna månaden ut. Faster Hilma var också med hem.
11/8 Hanna ringde efter bil, som hämta Lis från Stocken och hit, så hon fick språka med Anna-Lisa och oss alla. Vera och Olle kom hit i Olles bil. Vi har nyss druckit kaffe. Sedan ringde de till Össjö och gratulera Tora på hennes 57-årsdag. Lis var riktigt duktig. Hilma var här också och roa för oss som vanligt. Johan kom hit samt Carl i Stocken och Berta. Vi drack kaffe och gök och språka om gammalt och nytt. Kl 10 gick och åkte Evald och Sigrid och Stockarna hem.
13/8 Carl-Erik kom hem från Österrike och Italien idag.
14/8 Carl-Erik kom hit i eftermddag. Hans förläggningsort var i Tyrolens alper. Där var mycket vackert, men fattigt. Folket var mycket vänliga på hotellet, där han bodde och arbetade. Där var folk från all världens länder. Alla han tala med sade, att Sverige är det bästa land i hela världen, och önskade, att de hade det så bra som svenskarna.
18/8 Anna och Karin åkte till Falkenberg och Inga-Majken, det är hennes 28-årsdag.
22/8 kl 6 eftermiddagen reste vi till Smeagård, vi och Sigrids, Hugo, Elsa, Anna-Lisa, Ingvar och Inga var där. Vi åt kvällsmat och drack kaffe och grogg. God mat och goda kakor som vanligt. Gustav hade mycket vacker gröda.
25/8 Elsa reste till Hamburg idag på nöjesresa tillsammans med flera Falkenbergsdamer.
27/8 Idag mellan kl 2 och 3 insomnade Mia lugnt och stilla i döden efter en långvarig sjukdom, 68 år gammal.
29/8 Smeagårdarna kom hit, så de åt middag med oss, Ingrid hade en tårta med, som vi hade till eftermiddagskaffet. Evald, Sigrid, Siv och Margareta var här också. Alla skulle ta farväl av Anna-Lisa, som skall resa tillbaka till Stockholm imorgon.
4/9 Idag har vi bevistat Mias jordfästning. Vi samlades till Johans kl 12. Så blev det middag vid sittande bord, smörgås, soppa, kalvkött och efterrätt samt kaffe. Kl 3 em var middagen slut, god mat och bra servering. Så var det vin och tal av pastor Jansson. Kl ½ 4 börja färden till kyrkan. Vi var omkring 100 personer. Jordfästningen skedde i kyrkan av ovannämnde pastor. Sångkören biträdde vid sången. Flera tal hölls vid graven. Blomsterskörden var ovanligt stor, och upptog gravkullen och ett stort område omkring graven. Sedan var alla vid Ätrafors och här utmed bergen till Johans på kaffe.
5/9 Söndag. Stig var här och tog av 48 travar vete. Vi gick in för att dricka kaffe. Så kom Sven Larsson, Göte och Vega, samt Johans Sven, Åke, Ann-Mari, Karl Träff och Stig och hans småpojkar. Ja, så blev det kaffe till oss alla och vi satt och språka.
6/9 Johan och Åke kom hit vid 3-tiden och satt och språka till kl ½ 8. Lisabet Gustavsson var här och bad adjö.
8/9 Erik och Karin är till Johans på kaffe ikväll för dom som hade prytt kyrkan vid jordfästningen.
10/9 Hanna bakar småbröd (Undra på det !)
12/9 Söndag. Elsa och Hugo kom hit. Gustav i Smeagård kom också hit. Majken i Jonsgård var här också. Hon hade varit i Paris i 5 dagar och berätta om sina upplevelser därifrån. Elsa hade rest i Danmark denna månad och även genom Tyskland och hade mycket att berätta. Hon hade legat i Hamburg i två nätter. Hon tyckte bra om tyskarna och även danskarna. Leif kom hem på 14 dagars skördepermission.
16/9 Har regnat ovanligt mycket idag. Sädestravarna nere vid bäcken står i vatten och äro alldeles dyblöta. Jag minns aldrig ett sådant bärgningsväder. Vi har 140 travar havre och 45 travar vete, som vi kanske inte kan få in. Humöret är på nollpunkten.
17/9 Idag har vi rötat opp på havretravarna, som mångastans står i vatten. Likaså har vi sett om veten. Sedan tog det till att regna i natt, så nekarna blev genomblöta. Tråkigt väder. Cykloner, översvämningar och jordskalv i hela världen. Otrevligt.
18/9 Här blev en väldig massa regn inatt, så säden blev alldeles genomblöt. Erik cykla till Smeagård. Gustav har inbärgat utom veten, som han skall skördetröska.
19/9. Söndag. Landstings- och kommunfullmäktigeval. Erik har travavänt veten. Inget regn idag.
20/9 Idag har vi kört in veten, 45 travar, den var någorlunda torr. När vi körde in det sista lasset, var kl ½ 1. Kl 1 börja det regna. Gösta i Smeagård var här och hjälpte till. Bondeförbundet förlora vid valet igår, till följd av landsbygdens avfolkning. 400 000 röstberättigade personer har flyttat till städerna sedan valet 1950. Tora är mycket dålig.
21/9 Regn. Evald har tagit in på Falkenbergs lasarett, han har äggvita och socker.
22/9 Vi har ansat på havren under gården, den är alldeles genomblöt, och somliga travar äro gröna. Det har inte varit någon vind och så har det varit skurar idag. Inatt regna det mycket. Här kommer en syndaflod varje natt.
23/9 Vi har hållit på och travavänna havren, om det kan vara någon nytta.
24/9 Vi har satt det mesta av havren i rök, han var inte torr, men dom hota med regn i radion, så vi börja sätta rök. Här blev regn också vid 5-tiden. Stig har rökat 100 travar vete. Det är så blött på åkrarna, så det går inte att köra. Jag blev dålig på eftermiddagen, så jag fick gå in och vila.
25/9 Inatt har det regnat, och idag regnar här. Evald kom hem från lasarettet idag, han skall ligga hemma. Jag har legat det mesta idag, (hosta och snuva).
26/9 Söndag. Har hållit opp det mesta idag. Jag har legat det mesta av dagen. Erik har också hosta, men står i med kreaturen som vanligt. Leif var här i em, han skall börja i Halmstad igen imorgon efter skördepermissionen.
27/9 Har inte kunnat göra någonting vid säden idag.
28/9 Idag har vi kört in omkring 90 travar havre. Den var inte så bra torr, en mindre del, men jag hoppas, att den inte tar någon skada i stabben(?). Gustav i Smeagård har varit här och hjälpt till hela dagen.
29/9 Vi har kört in 25 travar havre. Gösta i Smeagård har hjälpt till. Stig har kört in 3 dagar i rad. Gustav i Smeagård har inbärgat.
30/9 Har regnat nästan varenda dag i hela september månad. Här är mycket säd ute än. Vi har en del ute.
1/10 Idag har vi kört in den sista havren, 4 små lass, för i år. Den var inte så bra.
3/10 Söndag. Vackert väder. Karl f d i Ulfsbo har varit här, samt den yngste av mejeristens pojkar, och intervjuat mig om levnadsförhållanden här för en 75 år sedan, som togs upp på stålband. Olle och Vera Winroth har varit här en titt i eftermiddag. Vera har sagt upp sin plats till den 31/12 i år.
6/10 Idag har vi haft potatisplockare. Vi har tagit upp 42 fåror. 7 plockare samt Stig och Erik till att köra upp och tömma. Jag har ordnat stack och täckt över med tomma gödselsäckar Hanna har lagat maten. Dom som plockar skall ha kaffe på för- och eftermiddag och 18 kr om dagen, så det är inte billigt.
7/10 Idag har vi tagit opp all potatisen. Dom har varit friska och vackra, men är inte så stora, medelskörd omkring 15 000 kg.
8/10 Karin har varit till Stigs och plockat potatis, dom hade 8 plockare. Gustav och Ingrid och Stig var här på kvällen. Det var Karins och Eriks 39-årsdag.
10/10 Johan och Stigs familj samt Evald, Sigrid, Siv och Carl-Erik har varit här och druckit kaffe i eftermiddag i stället för på Karins och Eriks födelsedag. Tora avled inatt kl ½ 1. Jag hoppas, att hon har funnit frid med sin Gud.
11/10 Karin har varit till Stigs och plockat potatis. Sigrid var där också.
12/10 Karin har varit till Stigs och plockat potatis. Dom var 8 plockare, och när dom hade tagit opp det sista, så börja det regna starkt. Vi har köpt 20 kg sill, som Hanna gjort i ordning att lägga ner med salt och kryddor.
13/10 Karin är till Gängnans och tar opp potatis.
15/10 Johan och Stig, Erik och Karin äro och bevista Toras jordfästning i Össjö kyrka, sedan fortsatte dom med stoftet till Halmstad krematorium, där stoftet behandlades. Sedan skall det bli middag. Därefter reser dom hem. Det hade varit ovanligt högtidligt. Hennes skolbarn bildade häck, när de gick över kyrkogården in i kyrkan, där jordfästningen skedde. Sedan hölls tal, först av kyrkoherden, sedan av Johan, sedan av alla hennes kollegor samt av Elsa Winroth samt av vänner till Tora, tillsammans ett 10-tal anföranden. Det sista talet framfördes av Ragnar på krematoriet. Tora hade fått somna in i döden lugnt och stilla efter att ha legat medvetslös i två dygn.
20/10 Hanna har bakat och lagt ner kryddsill.
21/10 Karin har varit i betlandet. Hanna har lagat mat och lagt ner kryddsill. Jag har gödslat ut.
23/10 Jag och Hanna har varit med vid nedsättningen av Tora Johanssons stofturna på Okome kyrkogård. Lis och Ragnar, Träffs och Stockarna Berta och Karl. Vi, Johan, Stigs samt en bilskjuts från Össjö med 4 personer samt Åke och Ann-Mari var med. Kyrkoherden höll en andaktsstund vid graven, så sjöngs en psalm. Ragnar satte ner urnan. Sedan följdes vi alla åt till Träffs, där bjöds på kaffe och tårta. Lis var riktigt bra och såg frisk ut, glädjande nog.
31/10 Gustavs familj kom hit i eftermiddag, båda töserna var med. Den lilla växer mellan man ser henne. Anna hade sänt hit Emils kläder att dela till oss anhöriga. Gustav fick en alldeles ny vinteröverrock, skjorta, tröja och kalsonger. Evald fick en kostym och en vindtygsjacka, nylonskjortor och en trenscoat, Erik fick en sommaröverrock, pyamas, slipsar och skjortor, skor och bottiner. Leif fick en smoking m.m.
1/11 Inne har dom börjat sätta in innanfönster.
14/11 Fars dag. Uppvaktning. Vera kom hem på morgonen. Hon har slutat i Östersund, skall börja i Falkenberg.

Jag börjar nu sovra ännu mer. När Karin inte sköter hushållet och utesysslorna, sjunger hon i sångkören i kyrkan vid högtider och på begravningar, hon är med i gymnastik, är med i en syförening och går på kurser. Hon plockar bär och syltar och saftar. Erik jobbar efter bärgningen av skörden med att ta upp kålrötter, harpa potatis och väga upp i säckar, plöja, tröska, och räfsa löv, i januari kör han ut gödsel. Så är det trädfällning och arbete med att kvista och släpa stockarna till en plats att kapa dom. Fritidsnöjet är att spela bridge. Mormor och morfar arbetar också varje dag. Morfar gjorde alltid kvastar i början av året.

5/12 Söndag. Leif var här en stund. Vi passa på och hade honom att översätta ett brev som vi fick av Carol i fredags, men som vi inte kunde läsa. Hon tala om att hon är i Wirginia (?), går i skola om dagarna, men hennes mamma är sjuk, så hon får hjälpa till när hon är hemma. Hon tänker ofta på oss här i Långansgård och hoppas att komma hit. Ja, så talar hon om att Ivar är världens bästa far. Ja, det var riktigt roligt att hon tänker på oss och att få brev från henne. Hoppas att hon får sin önskan att komma hit någon gång uppfylld.
8/12 Erik och Gösta vann andra priset i bridgeklubbens tävlan i Köinge.
9/12 Här är full storm från öster. Den stora björken nerom fähusvinkeln vräktes ner över ledningstrådarna och ladugårdstaket. Ätraforsarna kom med bärgningsbil och drog ner trädet. De var inne och fick kaffe och gökar.
15/12 Idag har jag och Hanna fått vår ålderspension, 129 kr var, eller 258 kr tillsammans.
23/12 Idag har vi ordnat och ställt för julen både i husen och utom husen. Har satt fot på julgranen. Evald har gjort en julgransfot av järn. Man sätter ner granen i ett järnrör, som är tätt, så man kan slå vatten i det, och skall vara fast med tre skruvar. Sedan står granen sig. Vatten håller henne vid liv.
24/12 (Julafton förflöt som vanligt.) Jultomten (Leif) kom. - - - Lilla Lena fick dom mesta julklapparna, dockor som dansa, bilderböcker och nyttiga saker. Margareta fick också en hel massa, och alla voro glada och belåtna.
25/12 Kl 3 eftermiddagen fingo vi besök av Hugo, Elsa, Vera, Inga och Ingvar, som hade lånat en bil och skjutsa dom andra. ( Det som var anmärkningsvärt var, att vi åkte hem samma dag.)
26/12 Kl 1 kom de nyförlovade, Olle Bengtsson och Vera Winroth i bil och hämtade mig och Hanna till Skrea på middag. Olles far och mor var där också, samt Ingvar och Inga, inga andra. Vid efterrätten med vin gratulerade vi de nyförlovade och drack en skål för deras lycka och välgång och som avslutning ett fyrfaldigt leve. - - - Vera och Olle skjutsa oss hem.
31/12 Vi doppa i grytan och åt kött och korv och julöl som vanligt. Där var aftonsång kl ½ 5 i Okome kyrka. Hanna och Karin åkte dit med Stig. Karin och Stig skulle sjunga med i sångkören. När dom åkte hem, var dom inne och drack kaffe hos Sigrid. Sedan var vi till Stig och Sonja på kaffe med mycket småbröd och tårta. Magårdarna, både de gamla och de unga var där också, Träffs familj och Svensa familj och svärmor. Vi gamla satt och språka och titta på hur Sven och Eivor samt Olle och Erik spela bridge. Sedan var det grogg och gotter. Sedan lyssna vi på hur Anders de Wahl ropa ut det gamla året och in det nya.
Det gamla året har varit ovanligt rikt på naturkatastrofer över hela världen, stormar, cykloner i Amerika, cykloner och översvämningar i Asien, jordbävningar i Afrika och Turkiet, stora översvämningar i Österrike, Tyskland, Italien, Frankrike, England, Holland, Danmark och Schweiz. Även i Skåne, Småland, Dalsland, Värmland och i Norrland har regnet vållat skador.

1955

5/1 Gustav i Smeagård har varit i Halmstad och hämtat en ny bil, som han har köpt, tysk.
6/1 Gustav kom hit åkande i sin nyinköpta Volkswagen. Det var en vacker bil, avsedd för en 4-5 personer, färgen var ljusgrå. Så gick Erik och Karin i bilen, och Gustav körde en runda över Ätrafors, Köinge, Ulfsbo, Lynga, Gällsås och hem. Sedan åt vi middag, och så följde Hanna och jag med till Smeagård.
7/1 Sigrid har kafferep i kväll. Gustav i Smeagård kom hit och hämta oss i sin bil dit, Ingrid och flickorna var där. Leif, Carl-Erik, Siv och Rolf var hemma också. - - - Sedan spela Evald dragspel och Karin gitarr, så där var riktigt trevligt.
10/1 Idag har det varit full storm och snöyra över hela landet som förorsakat trafikstopp och urspårningar på järnvägarna samt dikeskörningar på vägarna av bilar i tjogtal, men inte någon dödsolycka.
11/1 Idag har vi skottat snö på gården och omkring husen. Jag fick 1954 års arrende, 1.200 kronor, lämna tillbaka 200 kronor.
12/1 Var hos Ebba och Gustav, 13/1 Stig och Sonja var här ett par timmar, språka och hade trevligt.
15/1 Karin var i Smeagård och hjälpte till, dom skulle ha gille på kvällen, Gunnar i ? kom och hämta mig och Hanna och Erik och skjutsa oss till Smeagård. Sigrids var också med. Gustav var och hämta Bonde i Ranryd och hans familj. Bengt i Lunnen med familj var där också. Det blev en väldig massa god mat, man åt nästan för mycket innan man kände sig nöjd. Sedan var det samspråk, lekar samt musik, med dragspel, banjo, dragspel och gitarr. Vi hade en riktigt trevlig kväll.
16/1 Söndag. Kl 3 kom Lennart på Kollen med familj hit, Dom hade en pojk på 6 år och en yngre tös. Vi språka och hade trevligt. Så var det kaffe och kakor samt gök. Barnen hade visst roligt, dom såg om allting. Dom stanna till kl 6. Kl 7 kom Gängna Henry, Stina och deras tre ungar. Så blev det kaffe, småbröd och gök samt språk och skämt en timmes tid. Sedan grogg, vin och läsk och en massa gotter, äpplen, bananer och karameller, flera sorters choklad och kex. Dom bad farväl och gick kl 10. (Ingen kvällsmat?)
21/1 Gustav i Smeagård och Lena kommo hitåkande i deras nya bil. Han hade varit i Halmstad för att visa bilen. Regeringen har lagt fram förslag till riksdagen om en skatt på 10 % av köpesumman på alla både gamla nya bilar, som inte är inregistrerade den 15 januari 1955. Gustavs bil var inte inregistrerad, men dom trodde i Länsstyrelsen att Gustav skulle slippa att betala för han hade köpt bilen 1954 och avhämtat den i Halmstad den 4/1 1955, tur om det är så, det gör omkring 700 kronor. Bilen kostade 6.700 kronor.
22/1 Carl-Erik fyller 18 år i dag, men han är i Göteborg och har fått plats på Hotell Eggerts som smörgåsnisse.
23/1 Jag gick till Stigs och titta på hans djur, 2 hästar, 12 kor, 6 kvigor, 2 kalvar, 6 suggor med 51 smågrisar, 7 färdiga gödgrisar. Så var jag hos Johan.
25/1 Militären som är förlagd häromkring är mycket hyggliga pojkar. En furir som hade hand om tross, skidor, tält och cyklar, kom in i köket och ville låna en kontakt medan han raka sig, det fick han. Hanna fråga om han ville ha kaffe, det ville han och jag bjöd på konjak. Han var så tacksam och satt och språka, tills han gav sina pojkar order att köra iväg med bilarna och följde med.
27/1 Erik var i Falkenberg och Skrea. Vera skulle komma en titt till Skrea i morgon, hon tjänstgör på sanatoriet i Lia sedan nyår.
28/1 Elsa ringde och gratulera på Karladagen, Vera gratulera också. Sen kom Ingrid, Vanja och Lena samt Göran och Gustav för att gratulera. Lena krama om både mig och farmor och bjöd på äpplen. Den minsta växer, hon stiger opp utmed stolar och går utmed, så hon går nog snart.
31/1 Det är Ivars namnsdag idag, vi kan inte gratulera, han är så långt borta. Jag och Hanna har tänkt på honom och Carol. Vi hoppas det är bra med dom båda.
16/2 Här har snöat och yrt hela natten och hela dagen. Dom har kört med snöplog två gånger här förbi idag. Johan har bevistat jordfästningen av Klas Johansson. Dom måste köra med snöplog före likvagnen från Vinberg till Okome kyrka för att komma fram.
17/2 Det har snöat och blåst, så snön har flyttat sig i stora drivor, som vållat trafiksvårigheter. Erik har skottat snö, så man kom fram på gården. Hanna har kokt in 10 höns, som Erik nacka igår. Elsa ringde, och bjöd Hanna på teater i Falkenberg i kväll. Gustav i Smeagård kom hit och hämta henne i sin bil.
18/2 Det var roligt på teatern. Stycket som spelades var Vita Hästen.
21/2 20 minusgrader.
22/2 Över 20 grader kallt.
23/2 20 grader kallt.
24/2 Idag har vi huggit och fällt 10 björkar, som växt utmed skilnadsgärdsgården mitt för norra framhusgaveln, samt en lönn, som växte vid källartrappan, samt en lönn och en liten gran vid gärdsgården ovanför köksgaveln.
2/3 Vinterkölden fortsätter, håller sig omkring 12-15 grader.
5/3 Dom har kört med snöplog för att mjölkbilen skall komma fram.
10/3 Anna-Lisa ringde från Stockholm idag på morgonen, att hon tänkte hälsa på oss här hemma. Hon reser från Stockholm i morgon kväll, så är hon här på lördag förmiddag. Detta var oväntat, men vi blev så glada, så Hanna sa, att hon kunde se hur ögonen lyste av glädje på oss allesamman. Här var 19 minusgrader på morgonen
11/3 Här inne har dom städat och gjort i ordning för att taga emot Anna-Lisa, när hon kommer imorgon.
12/3 Idag kl 10 kom Anna-Lisa, frisk och glad som vanligt. Hon hälsa från Hilma och Åke
13/3 Söndag. Dimmigt väder, 2 plusgrader. Johan kom hit för att hälsa på Anna, han stanna över middag. Så kom Gustav, Ingrid och flickorna, samt Evald, Sigrid och Margareta för att träffa Anna-Lisa.
15/3 Vi har fått brev från Ivar idag. Han säger att han arbetar 4 dagar i veckan. Han säger, att han inte är sjuk, men doktorn som han har anlitat för sin mage, vill att han skall sluta sitt arbete på gjuteriet och söka något lättare arbete, så han kunde sköta sin hälsa bättre. Det är väl ändå roligt att han har Carol. Hon är så lugn och stadig, snäll och ordentlig, så han är riktigt stolt över henne, och det är farfar också.
17/3 Min 83-årsdag. Kl ½ 7 på morgonen kom Erik och Karin in och bjöd på kaffe på sängen, och Hanna lämna fram ett par vantar, som hon stickat. Hon ville att jag skulle ta dom på händerna med detsamma. Kl 5 på em kom Anna, Elsa och Lena från Skrea och uppvakta med blommor, Anna med tårta. Vid 6-tiden kom Hugo, Inga och Ingvar. Så kom Gustav i Smeagård och hans familj, samt Johan, Stig och Sonja. Gustav och Ebba var här också. Evald och Sigrid uppvakta med blommor, Margareta med en porslinsabborre. Leif och Siv sände nejlikor, Carl-Erik sände telegram. (Efter födelsedagar och liknande, skriver morfar ofta nästa dag att han inte mår bra. Undra på det! Så också här.)
20/3 På eftermiddagen kom Sigrid, Siv och Margareta hit och stanna till kvällen. Siv reste med bussen klockan 6 för att åka till Halmstad.. Sedan kom Johan, Sonja och Stig. Stig hade sin kamera med, och tog 4 kort av oss vid magnesiumljus.
22/3 I dag har jag varit rätt så bra, har börjat med mina sysslor igen. Karin har hållit på med sin vävning.
26/3 Karin och Sigrid reste till Falkenberg. Dom gingo på en möbelauktion. Karin köpte en sängkammarmöbel för 110 kronor, som dom skicka hem med lastbil, frakt 12 kr, som dom satte in i våran sängkammare, och tog ut dom gamla sängarna.
Den 1 april Har sänt dagboksanteckningar från tiden den 5 september 1954 t o m den 31 januari 1955, samt svensk kalender för innevarande år samt 2 fotografier av oss här hemma, som Stig tog söndagen efter min 83-årsdag.
2/4 Utom sysslorna har Erik tvättat två suggor med spillolja.
10/4 Påskdagen. Karin var med sångkören och sjöng i kyrkan. Jag och Hanna och Erik reste med bil till Inga och Ingvar, dit vi var bjudna på en fin middag. Elsa, Hugo och Vera var där också. Efter maten var vi nere och besåg deras nya egnahemsbygge. Det verkade så solitt och bra, med två stora rum och kök, badrum, tambur och uppgång till vindsvåningen, som består av tre mindre rum. (Ja, morfar granskade trävirket, och sa att det var bra. Det hade jag inte tänkt på.)
När vi kom därifrån, blev det grogg och kaffe. Så reste vi till Smeagård och gratulera Ingrid, som fyllde 35 år. Mer kaffe m m Hugo och Elsa var med där, och följde med oss hem, dit vi kom kl 11.
11/4 Annandag påsk. Carl-Erik och Leif kom. Carl-Erik skulle börja på hotellet kl 5 em. Han trivs bra på platsen. Elsa och Hugo var till Stigs. Så kom Evald, Leif, Sigrid, Siv och Margareta. Så kom Johan med Hugo och Elsa. Så åt vi middag och drack kaffe allesammans och satt och språka tills bilen kom och hämta Hugo, Elsa, Leif och Siv till Skrea.
18/4 I förliden natt var Ove Svensson i Äckerna och Bo Karlsson, Prästgården, ute och körde i Oves bil. Dom tog upp två flickor, elever på Katrineberg, som ville åka med en runda. Den ena flickan körde bilen med hög fart vid järnvägskorsningen i Dahl och såg inte bommarna, utan körde på och krossade dom och kolliderade med järnvägsbussen, som kom från Vessigebro. Det blev en så fruktansvärd sammanstötning, så bussen urspårade och bilen blev sammantryckt och passagerarna blev sönder- och fastklämda, och det tog lång tid innan dom kunde få dom ur bilen. Det befanns att alla voro medvetslösa med krossade ben och armar. Dom fördes till Falkenbergs lasarett. Dom levde när dom kom dit, men vid 1-tiden dog Bo Karlsson. Den ena flickan hade vaknat till medvetande, och dom trodde, att hon kunde överleva. Den flickan, som körde bilen, var fortfarande medvetslös hela dagen efter. Det har flaggats på halv stång över allt i Okome idag.
19/4 Äckerepojken och den ena av de skadade flickorna lever ännu, men äro fortfarande medvetslösa. En av flickorna är vid sans, hon har inget men av det skedda. Vi har haft brev från Anna-Lisa idag, hon har bytt arbetsplats
20/4 Idag har Bengt i Lunnen varit här och kört gödsel med sin spridare på träda.
21/4 Kl 12 i natt börja Bengt i Lunnen att plöja ner den gödsel som dom hade spritt ut i går. Det var färdigplöjt när vi kom ut på morgonen.
23/4 Karin har varit och sjungit på Bo Karlssons jordfästning. Kyrkan var full av folk.
27/4 Bengt i Lunnen skall komma med sin traktor och göra såfärdigt. Karin är med sångkören i prästgårdsbostället på kaffe för dom sjöng på Bos jordfästning.
30/4 Hela april har varit kall och torr till den 28.e, då blev det regn efter 4 månaders torka och snö.
2/5 – 19/5 Det regnar så gott som varje dag. Kan ingenting göra med vårbruket. Ser ut som om vi inte skulle få något utsäde i jorden i år.
8/5 Det lyste för Lennart i Jonsgård och Inga-Lisa Larsson.
10/5 Carl Erik har varit här på besök idag. Han tycker bra om det på hotellet. Han bor inne i staden nu. Han tjänar så det går ihop under lärotiden.
11/5 Det har regnat varenda dag sedan den 27 april. 12/5, 13/5, 14/5, 15/5 regn.
16/5 Det hade regnat på natten, sedan solsken. Erik börja fjäderharva kl ½ 2.
18/5 Erik börja harva, men så börja syndafloden.
19/5 Kristi Himmelsfärdsdag. Mer regn i dag och i natt än vanligt.. Det ser ut som att vi inte skall få något utsäde i jorden i år.
21/5 Hannas 79-årsdag. Evald gratulera, Anna ringde, likaså Carl i Deje. Vi fick en häftig hagelby vid 11-tiden idag.
22/5 Söndag. Erik harva, Stig kom och harva andra gången. Erik börja så 300 kg guldregn. Kl 11 kom Hugo, Elsa och Inga och gratulera Hanna med blommor och ett par paket. Så kom Sigrids, så kom Bengt i Lunnen med sin traktor och fjäderharva vallplöjet vid Herredem färdigt för sådd till kvällen. Så kom Ragnar i Båstad med Lis och sin fru och två barn, samt en chaufför hit. - - - Så kom Gustav och hans familj. Lena uppvakta Hanna med en finare bricka. En trevlig dag.
23/5 Vi har haft brev från Ivar. Han hade slutat sitt arbete i gjuteriet och hade fått arbete i en maskinfabrik, arbete som han trivs med och mår gott av, det var riktigt roligt att höra. Carol har visst slutat skolan, men hennes mor är sjuk, så Carol får stanna där och sköta hushållet tills vidare. Det var så roligt att dom mår bra. Johans Åke kom från London, där han varit i 6 veckor och arbetat och studerat deras metoder i hans firmas bransch och på firmans bekostnad. Johan, Åke, Stig och Sonja kom hit och satt och språka kring kaffebordet ett par timmar. Åke blev utfrågad om allt möjligt där i England. Han hade sett mycket, men han trodde, att svenskarna hade väl så hög standard som engelsmännen.
24/5 Vi var till Johans och gratulera Åke, det var hans 38-årsdag. Alla Åkes syskon var där samt Lis och vi.
27/5 Vi har gjort av våren nu.
29/5 Pingstdagen. Gustav i Smeagård kom med sin bil och tog Hanna, Erik och mig med på en rundresa genom Okome, Köinge, Sibbarp, Dagsås, Tvååker, Morup, Stafsinge, Falkenberg och till Skrea. Där drack vi kaffe och läsk hos Elsa och Winroth. Det var en trevlig resa. Bokarna var fullt utslagna och dom andra träden börja grönska. Vi fortsatte sedan till Smeagård, där vi åt kvällsmat. Sedan fortsatte vi förbi Vessige nya skolhus, Sjönevad, Yngeredsfors, Askome, Ätrafors och hem. En mycket trevlig angenäm resa. När vi kom hem, var Lis, Aina, Ingvar och Carl Träff där. Karin, som hade varit hemma sedan hon varit i kyrkan och sjungit hade kaffet färdigt. Just som vi drack kaffe, kom Ann-Mari, Åke och pojken i sin nya bil, så där stod tre bilar tillsammans på gården.
30/5 Jag och Hanna var lite medtagna efter gårdagens biltur. Ragnar har varit här en titt. Evald, Sigrid och Margareta kom häråt, efter sitt besök i Göteborg.
31/5 Hanna och jag har inte gjort någonting att tala om idag.
5/6 Sigrid kom hit och hade tårta med sig. Så koka hon och Hanna kaffe, som vi bar ner till Herredem, där vi drack kaffet tillsammans med Erik och Evald, som var i färd med att måla deras eka. Karin var med på en bilresa, som sångföreningen hade.
6/6 Erik var hos Stig och kupa potatis. Sedan var Stig här och hjälpte till med sin traktor att köra ut gödsel med spridare.
10/6 Stig har varit här med sin traktor och potatiskupare och kört potatisen. Vi har inte fått något regn sedan den 19 förliden månad.
13/6 Erik har kört först våra kålrötter och sedan Stigs med hästhacka. Erik körde med Stjärna, och Stig var med och styrde. Sedan har han kupat potatis med Anita.
14/6 Erik och Stig har kört till Falkenberg och köpt en ogräsharv, som dom skall ha ihop,123,50. Dom tog den på bilens pakethållare hem. Erik börja harva potatisen kl 11fm med den nya harven, den gjorde ett gott arbete.
18/6 Vi fick brevkort från Vera och Olle, som var i Paris. Dom hade kört genom Danmark, Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike, men varmt.
21/6 Hanna föll omkull och slog hål på knäet och den ena armen, så blev det värk, och hon kunde inte sova.
26/6 Hanna har ont i sitt ben, som hon skada när hon föll omkull häromdagen. Bengt i Lunnen, som har maskinstation var här.
27/6 Hugo, Elsa och Vera kom hit i dag. Vera skulle se om Hannas ben, och det var nog bra att det blev omskött. Hoppas det blir bättre. Vera har semester. Hon tala om sin Parisresa. Då påminde jag om att det var Ivars födelsedag imorgon Jag leta opp en flaska Grönstedts, 3-stjärnig och en butelj rödvin, så drack vi en gemensam lyckönskningsskål för morgondagens 50-åring. Elsa har för några dagar sedan genom blomsterförmedling i Falkenberg lagat så att Ivar på 50-årsdagen skulle få några blommor med hälsningar från oss alla hemifrån..
1/7 Erik och Karin har varit med till att göra en äreport för Lennart i Jonsgård och mjölnare Johans tös, Inga-Lisa. Dom skall gifta sig i morgon, kyrkbröllop.
3/7 Idag har gymnastikföreningen fest i Björkekullen med dansbana, gymnastik och andra nöjesanordningar. Karin är där och säljer lotter till tombolan. Våran Gustav kom hit och hämta mig, Hanna och Erik, vi körde åt Smeagård till, och där steg Ingrid i bilen, sedan fortsatte vi till Skrea för att uppvakta Elsa på hennes 52-årsdag. Det var som vanligt ett gott kalas med lax till middag jämte annan god mat, som avåts under trevligt samspråk och god stämning. Så körde Gustav ner till sjön, vi skulle se på en segelbåt. Den såg bra ut, med mast, segel och tillbehör. Här blåste, så vi bada inte. När vi kom tillbaka, drack vi grogg och sedan kaffe med tårta, samt gök och ett litet tal för Elsa. Elsa var trevlig och glad som alltid.
4/7 Erik är i Jonsgård ikväll och tar ner äreporten.
7/7 Idag har vi haft besök av en Axel Johansson från Bridgeport. Han kom med hälsningar från Ivar. Det var han som hjälpte Ivar att få ett trevligt arbete i en maskinfabrik, som ägs av två svenskar, och vars arbetsledare är svensk. Där är 300 arbetare. Ivar trivs utmärkt och har tyngt sig 10 kg sen han börja där. Johansson var en mycket trevlig person, men dom hade så bråttom, så dom kunde inte stanna mer än ett par timmar.
8/7 Här har varit 27 grader varmt idag.
9/7 28 grader varmt.
10/7 28 grader varmt.
11/7 29 grader varmt.
13/7 31 ½ grader varmt. Gustav och hans folk kom hit ikväll. Lena ville att han skulle köra en runda åt farfars till. Det var roligt att dom kom. Jag och Lena gingo nerom berget och plocka en hel massa blommor.
14/7 28-30 grader.
16/7 Idag har Karin, Sigrid, Evald, Stig och Sonja tillsammans med medlemmar av föreningen Norden rest till Danmark med buss härifrån, för att gästa medlemmar av föreningen Norden på Själland för att stanna som deras gäster en 3-4 dagar. Hanna har Margareta till hjälp.
19/7 24 grader varmt.
20/7 Karin kom hem från sin vänortsresa i Danmark. Dom hade haft mycket trevligt på sin resa och sett många vackra platser. Karin fick mat och logi på Härve gård på Själland. Blev mottagen med stor vänlighet av ägarna. - - -
21/7 Här är väldigt torrt. Havren vissnar ner. Inget bete på åkerfälten. Solen bränner dom röda.
22/7 28 grader varmt. Hilma är på besök, så språklådan är i full gång med Hanna, Hilma och Karin. Sigrid och Evald är här. Gustav är här för att lämna töserna. Stig är här också.
23/7 Idag på morgonen börja Gustav, Ingrid, Hugo och Elsa sin semesterresa. Dom tänkte visst köra opp genom Viskadalen, genom Borås och till Jönköping idag. Hilma har varit här i eftermiddag och språkat om nytt och gammalt. Gustavs töser är snälla, Lillan har inte visat något misshumör. Lena är förståndig.
24/7 Söndag. Stig och pojkarna var här på förmiddagen. På eftermiddagen kom Sigrid, Evald och Carl-Erik hit. Alla följdes åt ner till Herredem och bada samt rodde. Så ringde dom från Johans och ville att Smeagårdsflickorna skulle komma dit, det var Johans 68-årsdag. Vi gick dit alla härifrån. Hilma, Träffs, Gunnastorps, Carl och Berta vid Stocken, samt Erna, Sven, Eivor och Eva var där. Vi drack kaffe och krans, kakor och tårta. När vi skulle gå hem blev Hanna, Hilma, Johan och jag fotograferade av Stig vid magnesiumljus.
25/7 Samma torra väder, 25 grader varmt. Hilma kom hit och bad adjö, hon skulle åka till Lis i Båstad. Så kom Erna Hagmar på besök. Hon tala om sina pojkar; Per-Gösta studerar, det är meningen att han skall bli doktor. Hellen har plats på någon sjukinrättning i Göteborg. Björn har ferier och trampar cykel, han var för tillfället i Frankfurt am Main.
26/7 Gustav ringde från Kalmar. Dom hade varit på Öland i går. Dom undra hur det var med töserna. Vi sade att det var bra.
27/7 Gustav och Ingrid kom hem från sin resa. Dom hade rest genom Falkenberg, Varberg, Borås, Svenljunga, Jönköping, Eksjö, Huskvarna, Kalmar, Bornholm på Öland, Ronneby, Karlskrona, Karlshamn, Sölvesborg, Kristianstad, Hälsingborg, Ängelholm, Laholm, Halmstad och hem. ( Morfar tog noga reda på allt, trots sin nedsatta hörsel.) Dom hade övernattat i Kalmar, Jönköping och Sölvesborg.
28/7 Här är samma värme, 25-29 grader.
29/7 27 grader varmt.
30/7 Erik reste till Skrea för att bada i sjön. Nu tar torkan mycket illa vid vårsådden, som bränns ner. Vallarna är alldeles gula och döda. Potatisen börjar att sloka. I radion spår dom stadig torka. 26 grader varmt.
31/7 Söndag. Erik reste till Skrea för att bada igen. Han sa, att dom cykla ner till sjön på förmiddagen, och stanna där till kl 6 på eftermiddagen, bada och solbada. Gustav i Smeagård kom ner till sjön med familj. Dom åkte med Gustav till Inga och Ingvar, där de åt kvällsmat, och var och såg på deras nya hem (som var under uppbyggnad.)
4/8 Karin och ett 30-tal andra, mest Okomeboar, äro på bussresa till Uddevalla. Kontraktsprost Nelson är med. Det är meningen att se på en del kyrkor på resan. Dom har tänkt ändra på interiören i Okome kyrka, och genom att titta på andra kyrkor, som har ändrats, trodde de få ledning hur det bör göras. Idag har det varit auktion hos Karl på Hagen, han har sålt hemmanet till Gängna Henry för 55.000 kronor med grödan. Erik och Stig är körda till Smeagård i kväll. Varm och torrt som vanligt, 25 grader. Men det roligaste var, att vi fått brev från Ivar. Han mår bra och trivs med sitt arbete. Carol har ett år kvar till examen. Han hälsar från Erik och Anna i Hartford. Han hade varit där på besök, och Lundblad hälsar också.
5/8 Värmeböljan fortsätter i hela södra och mellersta Sverige. Väderlekstjänsten väntar ingen ändring.
6/8 Idag har vi fått lite regn, 8-10 mm.
7/8 Inget regn. Vid 11-tiden kom Ingvar och Inga och Stig. Åt middag kl 12. Så kom Hugo och Elsa. Så kom Evald och Sigrid, Leif och Margareta. Så gjorde vi en tur till Högvadsån, där dom bada och rodde. Karin föll i åen, när hon skulle fånga snäckor, blev genomvåt. - - - Sen åt vi kvällsmat. Så kom Åke och Ann-Mari från Gunnarstorp. Så blev det kaffe och språk och skratt över bordet ett par timmars tid. Sedan bad dom godnatt och reste var och en till sitt, utom Inga och Ingvar, som stanna här. Inga och Ingvar reste hem med 5-tåget em. Vi har fått ett par tre mm regn.
9/8 Vi har fått 10 mm regn i natt, samt en 10 mm regn i em, så det kunde hjälpa opp den potatisen, som inte är nervissnad.
10/8 27 grader varmt.
11/8 26 grader varmt.
12/8 24 ½ grader varmt.
13/8 26 ½ grader.
14/8 35 ½ grader.
16/8 Johan som varit i Stockholm och hälsat på Åke, säger att i Mellansverige är det värre torka än här.
17/8 25 grader.
18/8 Vi har fått några regnskurar med åska, bara en 12-13 mm Karin har varit i Falkenberg idag, hon stannar i Skrea i natt.
19/8 Karin kom hem, hon hade uppvaktat Inga på 29-årsdagen.
20/8 24 grader varmt.
21/8 Söndag. ( En massa folk på besök som vanligt.)
22/8 Stig har varit här med sin traktor och bindare och tagit av havren. 82 travar I kväll är Erik i bygdegården på sammanträde med tröskverksföreningens styrelse.
23/8 Erik har hjälpt Stig att travsätta stycket vid landsvägen.
24/8 Över 25 grader varmt (Mer travsättning Stig och Erik hjälps åt på båda gårdarna.).
25/8 (Carl-Erik hjälper till på sin semester.)
26/8 Carl-Erik har kört in 70 travar havre idag. Karin har kastat nekar. 26 grader varmt.
28/8 30 grader varmt.
29/8 Erik och Karin och Carl-Erik har kört in havre. Carl-Erik skall börja sitt arbete på hotellet i morgon. 28 grader varmt.
31/8 25 grader. Vessigebro ålderspensionärer har ordnat med en västkustträff i norra Halland med samling i Helsjöns kristliga folkhögskola kl 10 fm. Hanna är med. Hon kom hem vid 9-tiden på kvällen. Dom hade varit så långt norrut som i Onsala. Dom hade bl a varit inne i 7 kyrkor, bl a den där Lars Gatenhjelm och hans hustru i de marmorkistor, som var avsedda för danska kungaparet, men som Gatenhjelm tog som byte vid sina kaperier. Resan hade varit trevlig. Resedeltagarnas antal var omkring 350 i 12 bussar. Klockan 10-11 på kvällen var här åska med regn.
5/9 Idag har vi kört in den sista havren för året. Säden har inte fyllt så mycket som vanligt, men jag tror att det huvudsakligen är halmen, som är mindre. Jag tror att kärnan blir rätt så bra.
8/9 Anna ringde, att hon var på väg till oss. Hon kom med 7-tåget från Falkenberg, är sig lik med samma glada humör. Jag vricka min arm, när jag lyfte ner en mjölkkanna, så jag kan ingenting göra.
9/9 Har regnat i natt rätt mycket. Vi kunde inte sova i natt för åskan innan mellan två och tre. Det har varit 5-6 eldsvådor i Halland i natt, den närmaste i Ljungby, Skararp.
11/9 Söndag. Idag kom Hugo, Elsa och Vera hit för att hälsa på Anna. Jag sov middag, så kom Lena och väckte mig. Gustav, Ingrid, Leif och flickorna hade kommit. Så körde Gustav till Evalds, som kom med hit. Leif har berättat om sin nyligen avslutade resa genom Danmark och Tyskland, Frankrike och Italien, samt en massa vyer, som han sett över Nissa, Monte Carlo, Cannes, Paris och italienska medelhavsplatser.
12/9 Anna, Sigrid och Hanna hade gjort opp med Gustav att han skulle skjutsa dom till Halmstad. Men Hanna fick ont i sina ben, så hon kunde inte bliva med, utan jag måste följa med i hennes ställe. I Halmstad gick vi och såg oss omkring på tivoli och i staden. Där var så vackert, så det var ett riktigt nöje att gå och se på träden, rabatterna, blommorna och dammarna med näckrosor. Jag börja bli trött, så jag och Gustav gick in på ett kafé på Lilla Torg och drack kaffe medan vi väntade på Anna och Sigrid, som hade gått på Epa. När dom kom därifrån, så åkte vi dit Siv bodde. Hon hade fritt från sitt arbete. Så gratulera vi henne med åtskilligt smått och gott för hennes 20-årsdag i morgon. Jag lade mig och slumra till. När jag vakna, åt vi middag med fläskkotletter och vindruvor som efterrätt. Dom kom överens om att vi skulle resa till Båstad och hälsa på Lis och Ragnar. Resan ner genom Sydhalland var riktigt trevlig. Där var så vackert, så det var, som om det varit högsommar, fast vi var mitt i september. När vi kom nerom Laholm mötte vi alla cykeltävlarna om Dagens Nyheters första cykelpris för sexdagarsloppet för stråken Köpenhamn-Stockholm. Dom hade bråttom. Vi gick och sökte upp Ragnar i Båstad, han blev mycket förvånad. Han följde oss till Lis, som bor våningen över affären. Hon blev också förvånad över besöket. Men jag fick det intrycket, att både hon och Ragnar blev glada över besöket, och att vi var välkomna. Sedan körde vi och såg Ragnars nya boningshus, som låg på en vacker tomt i köpingen med 130 fina fruktträd, som redan bär rikligt med äpplen och päron. Boningshuset är uppfört av tegel, med hall, kök, två stora rum, badrum och dusch i undervåningen, samt ett större, två medelstora och ett ?-rum och badrum i övervåningen, samt med 4 rum och pannrum i källarvåningen. Ett prima hus. Det var inte riktigt färdigt att flytta in i, men blir snart. Så tog vi farväl och reste hem. Vi var inom i Skrea på hemvägen, kom hem kl 10.
13/9 Det har varit dagen efter i dag. Jag har känt mig trött hela dagen. - - - Hanna har lagt ner 5 tjog sill.
14/9 Har varit i Smeagård i kväll. Anna stanna där, för att åka till Skrea i morgon.
16/9 Hanna är sjuk, så hon har legat hela dagen. Det är magen som gör ont.
17/9 Hanna är inte bättre, hon får väl stanna i sängen.
18/9 Hanna är sämre idag. Doktor Eriksson är här, han ville att hon skulle till Falkenbergs lasarett för observation.. Så hon blev hämtad av en ambulans kl 2 i eftermiddag. Anna följde med henne till Falkenberg. Det är så tomt och tråkigt efter henne. Doktorn undersökte mig också. Han skrev ut 3 recept, ett för min högra axel, ett för sömnlöshet och ett för min yrsel. Doktorn tog 45 kronor.
19/9 Anna reste och hälsa på Hanna. Doktorn hade undersökt henne, men inte sagt något. Anna var på apoteket med mina recept, kr 38,20.
20/9 Gustav i Smeagård har besökt Hanna i dag. Hon var glad och hade inga plågor, men var fortfarande öm på magen. Anna reste till Stockholm i dag
21/9 Hanna blev röntgad idag, men de kunde inte säga något, innan plåtarna blir färdiga.
22/9 Söndag. Idag har vi 7 personer till att plocka potatis.
23/9 Vi har haft 7 potatisplockare hela dagen. Plockarna tar 2,25 i timmen, samt middag och kaffe 2 gånger. Elsa besökte Hanna i går.
24/9 Idag har Karin varit och hälsat på Hanna. Doktorn hade sagt att det är gallsten. Dom vill inte operera henne, för det är riskfullt vid hennes ålder, utan dom försöker att driva det genom medicin, det ser ut att lyckas, och det var väl. Hon har gott humör och klagar inte. Så vi hoppas, det blir bra. Carl i Deje ringde och tala om att han och Ernst Gustav kommer hit i morgon. Erik är cyklad till Sigrids.
25/9 Gustav och Lena kom hit. Sedan åkte jag och Erik till Falkenberg och hälsa på Hanna. Hon tyckte att det var roligt att vi kom. Sedan var vi nere och drack kaffe, som Inga och Ingvar bjöd på i sitt nya hus. Dom skulle flytta in där på onsdagen den 28.e. Carl i Deje och Ernst Gustav kom hit vid 8-tiden. - - - Klockan var närmare 12, när vi gick i säng.
26/9 Jag låg till över kl 7. Då satt Carl Johan, Karin och Erik i köket och åt frukost. Så kom Ernst Gustav, han reste till Oskarström kl 8. Dom ringde från lasarettet att vi skulle hämta Hanna före kl 11. Det var riktigt roligt, att se henne hemma igen.
27/9 Carl Johan och Ernst Gustav tog farväl och reste härifrån kl 9 förmiddagen till Oskarström och sedan till Stockholm. Så nu är vi ensamma igen, men vi har ju Hanna hemma, hon är inte stark ännu.
2/10 Söndag. Leif och Carl-Erik var här på förmiddagen. Leif visa ett 50-tal fotografier, som han tagit på sin resa. På eftermiddagen kom Gustav och Bonde i Ranryd, och tog med Erik till en Falkenberg, för att se en fotbollsmatch mellan Falkenberg och Halmia. Halmstad vann med 2-1.
5/10 Karin har varit i Falkenberg och handlat. Var på spritbolaget och köpte 12 halvor starköl, pris 87 öre samt 15 öre för glas, 1 ½ liter 2-stjärnig konjak, 1 liter renat, 1 liter OP. Det är Eriks och Karins födelsedag, 40 år den 8.e dennes, lördag. Dom väntar besök av dom närmaste släktingarna häromkring.
6/10 Hanna har inte återhämtat sig ännu. Karin har bråttom med att städa, baka och göra i ordning.
7/10 Karin och Hanna rustar för morgondagen.
8/10 Eriks och Karins 40-årsdag. Kl 5 på morgonen uppväcktes Erik med blommor av gårdboen Gustav Adolv samt med en penningsumma av vänner, kr 120. Från Johans och kusiner blommor och 60 kronor, samt av syskonen 70 kronor, samt 10 kronor och en flaska Grönstedts konjak av pappa, en nylonskjorta på 58 kronor av mamma och Karin, en bok av Inga och Ingvar och Vera samt blommor av alla samt med Karin ävensom 7 telegram. Karin blev uppvaktad med blommor och penningar, kr 100 från vänner genom Stina Andersson. Av syskonen 80 kronor och blommor, samt av Johans och kusiner kronor 60. Av Mamma kr 50, av Erik kr 50, av pappa kr 10 och en butelj vin. Av Inga-Lisa i Jonsgård 5 kr, av Rosa Lang 5 kr. jämte en del andra presenter, som jag inte kan reda upp. Dom inbjudna gästerna kom kl 7 på kvällen. Det blev smörgås med en hel del sorters pålägg samt varma smårätter, såsom stuvad kål, spenat, köttbullar, prinskorv m.m., samt renat och akvavit, samt starköl, vanlig öl och läsk samt kaffe. Sedan var alla mätta och glada. - - - Elsa höll ett vackert tal för födelsedagsbarnen och utbringa ett 4-faldigt leve. Sedan sjöng Hugo några skämtsamma verser, författade av honom själv till 40-åringarnas ära och hyllning som han framförde med vanlig bravur. Så blev det ytterligare leve och Ja må dom leva. Rätt som vi satt och hade roligt slog klockan 12. Så var det slut på födelsedagen. Kaffe med en massa småbröd och tårta. Klockan var över 2, när gästerna bad adjö, hon var 3 när vi gick till sängs.
9/10 Söndag i dag. Jag låg till ½ 9. - - - Så kom Lennart Andersson på Kollen och Maj och barnen hit och gratulera Karin med någonting. Jag satt inne och språka med Maj en stund, sedan lade jag mig att sova middag. Dom fyra främmande, samt Erik, Karin och Hanna, Hugo och Elsa samt Evald sutto omkring bordet och drucko kaffe och gökar och hade roligt, så jag hörde det där jag låg. Jag steg upp och bad dom sitta kvar, medan jag hämta hem korna. - - -
10/10 Hanna har inte varit bra idag. Här har varit besök av Jehovas vittne, Gängna Gösta och Stig.
15/10 Karin har haft 18 goda vänner här som hade kommit ihåg henne med blommor, penningar och gåvor på hennes 40-årsdag, 10 hade förhinder. Dom fick först kaffe med småbröd och tårta. Sedan var det vin, läsk och gotter i massor. Sen blev det smörgås med kallskuret och varmrätter i mängd. - - - Dom kom hit kl 13 och gick kl 10 var och en till sitt hem.
16/10 Karin ringde till Sonja, Stig och Johan och alla 6 barnen att dom skulle komma hit kl 10 och dricka förmiddagskaffe. Dom kom och stanna här ett par timmar. På kvällen kom Gustav, Ingrid och flickorna hit, dom var pigga och glada. Karin var i bygdegården och rösta. Det var folkomröstning om vänster/högertrafik. Den som ville höger rösta Ja, den som ville ha vänster rösta Nej. Det blev 386.017 för Ja och 2,111.342 för Nej och 40.873 blanka.
17/10 Gustav skjutsa Erik till Falkenberg. Han var på spritbolaget och köpte 5 liter renat à 18 kronor, 1 ½ liter akvavit OP à 20,25, 3 ½ liter 2-stjärnig konjak à 24,50 per liter, samt 24 starköl à 87 öre per flaska. Så köpte han 1 liter renat och ½ liter konjak åt mig.
18/10 Erik och Stig har tömt den stora brunnen utanför vinkelbygggnaden. Den hade stått obegagnad så länge, så vattnet var skämt. Det var 4 alnar vatten, som dom tog opp.
22/10 Erik har haft ett 20-tal pojkar och gubbar här på bjudning. Dom kom kl 6 på eftermiddagen. Bordet var dukat med en massa smörgåsmat och varmrätter. Dom fick två akvavit och en renat brännvin var till maten, samt kaffe och varsin konjak efter maten. Dom åt med god aptit och inget krus och efter ett par timmar var alla mätta och glada. Dom satte sig vid 4 bord och spelade bridge och priffe. En del spela dragspel, banjo och gitarr samt sång. Så blev det groggar och gotter i 4 timmar, så humöret och stämningen var god. Hugo och Elsa föredrogo sjungande av dem författade verser till tvillingarnas ära samt föreslog ett 4-faldigt leve som alla instämde i. Sedan blev det kaffe med småbröd och tårta. Så blev det en stor gök åtföljd av småfåglar, som varade till kl 2,30 på natten. Då hade en stor del av gästerna bett godnatt. En del stanna till klockan över 4. Så var gillet slut.
23/10 Söndag. Det är dagen efter idag. Jag steg opp kl 8. Då hade Erik och Karin gjort morgonsysslorna. På eftermiddagen kom Evald och Sigrid hit. Då drack vi kaffe. Evald klippte mitt hår. Sen åt vi kvällsmat. Godnatt!
24 och 25 oktober. Erik var i Smeagård och tröskade.
26/10 Vi börja tröska vid 2-tiden, höll på till ½ 7.
27/10 Dom hade tröskat ifrån sig vid ½ 11-tiden, så dom flytta verket till Gustavs, sedan åt dom middag här.
15/11 Jag förlyfte mig på en säck potatis. Det rann till i ryggen, så jag måste lägga mig.
17/11 Karin har varit och hämtat en klänning. Hon skall resa till Stockholm i morgon för att övervara Annas och Helmers vigsel.
18/11 Jag har legat det mesta idag, har börjat att äta, men har ont i ryggen. Berntsson har varit här idag och hämtat King Edward-säckar, och betalat all potatisen med kr 3.027. Det blev mer än väntat.
19/11 Idag har Anna gift sig med Helmer Brolin. Hoppas dom blir lyckliga.
20/11 Söndag. Gustav i Smeagård kom hit och hämta en säck potatis som Ingvar och Inga skulle ha. Dom ville att Hanna, jag och Erik skulle följa med. Jag var sjuk, men dom andra reste. Dom har det så bra i sitt nya hus, säger Hanna.
21/11 Vi fick brev från Ivar i dag. Vi blev glada när vi hade läst brevet. Han säger att han har hälsan och arbete, som han trivs med. Carol fortsätter i skolan. Det var riktigt roligt att höra.
25/11 Karin kom från Stockholm ikväll. Där var 21 personer på bröllopsmiddagen.
2/12 Jag har börjat hjälpa till lite.
4/12 Det var vespergudstjänst i Okome kyrka med kyrkoherde Henningsson, Okome och Svartrå kyrkokörer medverkade. Hanna tog bil till kyrkan. Gustav, Ingrid och flickorna kom hit efter kyrkan.
15/12 Jag och Hanna har fått vår pension, 131 kr var. Karin är i stan och köper julklappar.
16/12 Idag är här ett mycket otrevligt väder, full snöyra från öster, drivor hopar sig mer och mer, vägarna är oframkomliga. Mjölkbilen som hade snöplog fick stanna och dom fick skotta snö titt som tätt. Postbilen kunde inte komma fram.
17/12 Mjölkbilen körde dom till häst till landsvägen. Ingen post idag heller. Vi har skottat snö, så vi har kunnat gödsla ut. Erik har följt snöplogbilen.
18/12 Har inte snöat idag, men varit 19 minusgrader.
20/12 20 minusgrader.
23/12 13 minusgrader och snöyra.
24/12 (Julafton förflöt som vanligt.)
25/12 Ävenså juldagen. Olle kom i sin bil med Elsa, Hugo, Vera, Ingvar och Inga. Till middagen bjöds smörgåsbord med en massa julmat, därefter revbensspjäll med potatis och grönsaker. Till efterrätt blev det russin med vispgrädde. Hugo och Elsa stannade över natten.)
26/12 Regn och förfärligt halt.
31/12 Karin var och sjöng i kyrkan vid aftonsång med ljus i kyrkan. Hanna var också med.
Jag fick brev och hälsningar från Lundblad. Han hälsa från Ivar. Carol har varit hos Ivar under julen. Hon skall läsa på Upsala Collage. Vi har haft dom närmaste härifrån, Gustav, Ingrid och flickorna, Sigrid, Evald och Margareta, Johan, Stig och Sonja och alla barnen, alla Träffs, samt Gustav och Ebba här. - - - God stämning, Evald spela dragspel, Gustav banjo och Karin gitarr, Karl Träff och Evald och Karin sjöng. Anders de Wahl ropa ut det gamla året och ropa in det nya kl 12, åtföljt av ringning i Sveriges alla domkyrkoklockor.1956

1/1 Leif var här och bad farväl. Han skulle möta på sjömanshuset i Göteborg. Han söker plats som mässuppassare på någon oceangående ångare till Nord- och Sydamerika.
2/1 Vår mjölk går till Vessigebro nu för skumning, sedan går den till Heberg i tankbil och förvandlas där till smör och ost. Skummjölken får vi hem från Vessige med samma bil, som hämta sötmjölken.
3/1 Vi fick brev från Leif. Han har fått jobb på en last- och passagerarebåt till Bolivia, som biträde åt stewarden. Båten går till Amsterdam om ett par dagar och sedan tillbaka till Göteborg och därifrån till Sydamerika..
4/1 Leif är framme i Antwerpen, inte i Amsterdam.
7/1 Kl 6 em tog vi bil till Falkenberg, alla här, samt Sigrid, Evald och Margareta till Inga och Ingvars nya hem, dit vi var inbjudna på deras första kalas i deras nya hem. Gustav i Smeagård med familj, Hugo och Elsa, Vera och Olle samt Ingvars mor var där också. Vi gick husesyn, där var så fint och vackert överallt med nutidens alla bekvämligheter, vatten- och avlopp, värmeledning och badrum, WC både i övre och undre våningen. Sedan satte vi oss till bords och blev bjudna på en utmärkt god supé med snaps, öl och läsk som avåts under god stämning och gott humör. Vid bordet föredrog Hugo sjungande några av honom till värdfolkets ära författade verser. Så utbringades ett fyrfaldigt leve för värdfolket med önskan om hälsa, framgång och trivsel i deras nya hem. Sedan slog vi oss ner i kotterier under språk och skämt, en del spela kort, Evald spela dragspel och sjöng, Gustav spela mandolin. Det var riktigt trevligt. Kl ½ 2 kom bilen, den kosta 52 kr för oss och Sigrids.
16/1 Jag och Hanna har fått vår ålderspension idag, 123 kr vardera.
24/1 Karin har rest till Elsa, skall sätta upp en mattväv.
26/1 Karin kom hem från Skrea.
1 feb. Leif var hemma från Göteborg. Han kom från Stockholm, Sundsvall och Finland. Han skall vara i Göteborg i morgon kväll, då båten går till Antwerpen, sedan Sydamerika till en stad i Chile.
4/2 Jag var i Falkenberg på banken och spritbolaget med flera ärenden. Sedan tog jag buss till Skrea till Hugo och Elsa. Dom satt på varsitt bord och sydde, när jag kom i dörren. Dom såg förvånade ut, men jag var välkommen. Efter att jag fått kaffe, lade jag mig och vilade en halvtimma, sedan blev det middag, fläskkotlett och potatis smakade bra. Kl 3 reste jag tillbaka till Falkenberg. Där kom en och fråga om jag kände igen honom. Han sade sitt namn, Oskar Ljungen, då kände jag igen honom, vi var kamrater på Förstads (?) hed 1893, och hade inte träffats på 30 år. Så var jag inne i pappershandeln. Där kom en och räckte fram handen. Jag såg väl ut som ett frågetecken, så han börja säga - - - men jag sa, att det är direktör Holmkvist, som jag har haft affär med sen 1911. Han har avgått för ett par år sen med pension. Det var roligt att träffas, vi språka om nytt och gammalt, och han bad om sin hälsning till Okome. När jag kom ut på gatan, kom vår första gårboe Ivar Andersson och ville höra, hur det är med mig, så fråga jag hur det är med hans far Anders i Skararp, som är 82 år. Det är inte så bra, men han vistas oppe. Jag sa farväl och gick. Då var det någon som sa goddag, det var Arvid i Eskilsgård. Vi hälsa riktigt hjärtligt på varandra, och han föreslog att vi skulle gå och dricka kaffe, och det var jag med på. Så kom jag ihåg att jag inte visste när bussen gick till Ätrafors. När vi kom skulle den gå om 20 minuter. Vi gick in och språka den tiden, vi hade mycket att tala om.
10/2 21 grader kallt. Inne har dom bakat och eldat med koks hela dagen.
11/2 25 minusgrader på morgonen. Karin är i skolhuset och sjunger. Värmeledningen i Okome kyrka har frusit sönder, så dom får hålla gudstjänst i folkskolehuset i Lynga i morgon.
18/2 Gustav i Smeagård ringde att han hade skjutsat Ingrid till Falkenbergs BB kl 7 em. Klockan 9 hade hon fått en välskapad pojke, allt hade gått väl. Gustav var glad över sin första pojke och jag och Hanna över vår förste sonson. (Pojken fick namnen Carl Gustav Eje. Han skulle kallas Eje, men det tyckte inte morfar om. Han hade ju så fina kunganamn och namn efter både far och farfar, så morfar kallade honom alltid Carl-Gustav.)
19/2 Gustav kom hit med sitt folk för att äta middag. Så stanna Göran och flickorna här, och Erik och Gustav körde till Falkenberg. Gustav hälsa på Ingrid på BB. Ingrid och pojken var vid god vigör efter omständigheterna. Gustav och Erik voro hos Inga och Ingvar och drack kaffe. Här har snöat och yrt, så dom satte bilen till Johans. Men Göran och Gustav for hem till Smeagård och flickorna stanna.
21/2 Smeagårdstöserna är här, Margareta kom hit och roar för dom efter skoldagens slut. Dom är snälla, men Lena längtar ibland efter pappa och mamma och lillebror, och undrar hur han ser ut.
22/2 15 minusgrader, kall ostanvind.
23/2 Erik cykla till Lunnagård för att se på en Huskvarna spis, som var till salu. Han köpte den för 275 kronor. Den var inte mycket begagnad. Ägaren hade satt in en elektrisk spis.
24/2 Gustav var här och hämta flickorna. Karin följde med, medan Gustav hämtade Ingrid och pojken från BB.
27/2 Ragnar i Båstad och Lasse var här. Han håller på att köpa den fastigheten, som han har affären i. Han har bjudit 85.000 kronor. Det skall avgöras idag. Lis är oppe var dag, är rätt så bra, men ser dåligt.
4/3 Söndag. Gustav i Smeagård kom hit och hämta mig och Hanna, så vi skulle få se deras pojke. Hanna påstod, att han var lik Ivar. Han var tyst och belåten. Hoppas han blir frisk och duktig. Gustav hade 11 bundenöt och 4 kalvar, 2 hästar, 22 smågrisar, 6 äldre svin. Gustav och Lena skjutsa oss hem. Erik och Karin var till Sigrids. Elsa och Hugo var också i Smeagård.
7/3 Sigrid fick brev från Leif, daterat den 29/2 i Guayabal i Venezuela. Därifrån till Curaco, sedan till Panama och igenom Panamakanalen. Det var roligt och intressant med de många slussarna. Nästa hamn var Buena Vituora i Columbia. Sedan var vi i Gyauaquil i Equador.
Den 27/2 passerade vi ekvatorn, där blev vi döpta, en ansträngande procedur.
8/3 15 minusgrader inatt.
15/3 Jag och Hanna har fått vår pension, 123 kronor var
17/3 Min 84-årsdag. Mycket gratulationer och många gäster som vanligt. Men efter kaffe på sängen kl 6 var han ute och skötte om sina vanliga sysslor. Brev från Ivar och Carol, från Hilma, en mycket vacker och stor blomstergrupp från Anna och Helmer, blommor från gårdboen Gustav, från Hugo och Elsa, Sigrid, Evald och Margareta, Vera, Inga och Ingvar, Johan, Stig och Sonja, Gustav, Lena och Vanja, alla dessa med blommor. Från Carl-Erik fick han en reseskildring från Indonesien av E Lundkvist och lyckönskningstelegram från Siv.
19/3. Var hos Johan, han hade brandstodsrevisorerna där.
21/3 Jag har fått brev från Carol idag, med fotografi, hon ser så bra ut. Hon skall fortsätta sin skola i Uppsala Collage, den 1 september i år. Är frisk och kry. Hon vill ha brev härifrån. Jag blev riktigt glad, när jag fick hänna brev.
31/3 Påskafton. Vera kom och hämta mig och Hanna till Skrea och Elsa och Hugo. Så kom Nylander och Ella, Inga och Ingvar. Efter kaffet tände småpojkarna eld på en stor påskhög av kasserade julgranar och ris, som dom släpat ihop på åkern mitt för Hugos. Den brann länge, och Nylander tände på en hel del raketer och bengaliska eldar, som brann vackert. Dom sände upp en del raketer vid påskhögen också. Så gick vi in och åt en god supé, med öl och nubbe. Sedan spela vi priffe ett par tre timmar, fick groggar m m. och så blev det kaffe.
1 april Hanna gick opp kl 8, jag låg till 9. Hon skulle åka med Nylanders till kyrkan och höra på sången och predikan. När dom kom därifrån åt vi en god middag. Vera och Olle åkte ner till Kullen i Skåne för att meta torsk. Dom kom därifrån vid 4-tiden och hade 4 bergtorskar med. Vi vägde en, den vägde 3 kilo. Gustav kom och hämta oss hem.
2/4 Annandag påsk. Erik och Karin hade bjudit Sigrid, Siv och Margareta samt Gustav med familj på middag. Ragnar i Båstad med familj var med också, vi var 14 vid bordet. Efter att jag tagit en middagslur var det kaffe, då var vi 18 personer. Då hade Evald och hans syster, systerdotter och hennes man kommit.
4/4 Åke kom hit, han skall resa till England på språkstudier, stannar i London en månad.
7/4 Hanna har rensat 12 höns, som vi skall äta, dels nu och koka in på burk. Sigrid och Elsa skulle också få en del. Åke var och bad adjö, han reser med båt från Göteborg ikväll.
16/4 Hj. Hellberg har beställt 3 dörrar á 66 kronor styck, samt 9 st fönster till stugan och häbbaret och förstugokammaren á 78 kronor stycket av fabrikör Viktor Johansson, Ullared, som vi skall sätta in fortast möjligt.
21/4 Leif kom hit på förmiddagen. Han hade mönstrat av i Göteborg. Han hade sett mycket på sin resa i Chile.
24/4 Sigrid kom hit med flera kilo bananer, som Leif själv hade tagit från träd i Ekvador.
2/5 Jag har varit i Falkenberg idag och tagit ut 4000 kronor, som jag skall ha till renoveringen på manhuset. Vi har tre snickare här idag och en murare.
3/5 Dom har tagit ner alla tapeterna i stugan och stugokammaren. Muraren har tagit ut den gamla köksspisen. Vi lagar mat på elektrisk skiva i köket.
4/5 Dom har tagit ut dom gamla fönstren i stugan och börjat att sätta ?-papp på väggarna. Moberg kom hit med 4 dörrar och 9 fönster. Muraren har slutfört sitt arbete för 145 kronor.
5/5 Håller på med att sätta in fönster i stugan. Fick hem fönsterrutor, gångjärn och dörrlås mm från handelsföreningen i Okome.
6/5 Åke i Gunnarstorp kom och hämta mig och Hanna och Johan för att konsumera rester av mat och dryck från Åkes 40-årsdag. Vi hade gott kalas och roligt.
8/5 Samma snickare idag som igår, har börjat med Häbbarskammaren.
11/5 Snickarna är färdiga, nu är det målning och tapetsering igen. Tre snickare, en målare samt Sigrid och Leif har varit i arbete här idag. Jag har passat snickarna.
12/5 Målaren och elektrikern är här idag. Jag har betalat fönster och dörrar kr 960, har betalt Hellberg kronor 783,60.
15/5 Jag och Hanna har fått vår pension idag, 126 kr var. Målaren har tapetserat stugan idag.
16/5 Målaren har tapetserat häbbarskammaren och stugkammaren
17/5 Inne håller de på med att få i ordning.
18/5 Målaren var här och spackla muren över spisen Så fick han betalning för 47 timmar à 3,50. Karin fick hem en bäddsoffa, som hon köpt i Falkenberg för 300 kronor.
19/5 Pingstafton. Vi har haft bråttom med att ställa i ordning. Carl i Deje och hans dotter Karin kom hit.
20/5 Pingstdagen. - - - Anna och Brolin kom. Leif kom från Göteborg. Han hade fått plats på Svenska Amerikalinjens ångare Stockholm, som avgår från Göteborg på torsdag till Bremen, Halifax och New York.
21/5 Kl 6 på morgonen blev Hanna, som fyller 80 år idag, uppvaktad av 16 släktingar med en massa blommor, penningar (205 kronor), presenter och 14 telegram. Av alla i Sverige varande barn ett armbandsur, av Sigrids barn ett elektriskt våffeljärn, av Hilma fick hon en spargris, samt av Inga-Majken ett finare hemslöjdsförkläde. Jag och Hanna låg i sängen och drack kaffe, som Karin och Elsa och Karin i Deje, Sigrid, Ingrid och Anna-Lisa servera. De andra fick också kaffe. Erik hade redan gjort sysslorna. Så kom Inga och Ingvar, Vera och Olle samt Johan, Stig och Sonja, Carl Träff och Aina, Sven och Eivor, Ann-Mari och Åke. Vi saknade Ivar och Carol. Vid kaffet talade Hugo vackert och hjärtligt om 80-åringens glada och vänsälla väsen. Johan talade om hennes förmåga att väcka trivsel och glädje omkring sig samt om hennes ungdomliga utseende. Den som skriver detta tackade för allt det skickliga arbete och den omtanke som hon som maka och moder utfört till familjens och det gemensamma hemmets bästa, hon var familjens goda ängel. Talen åtföljdes av var för sig kraftiga leven samt Ja, må hon leva. Sedan blev det sång och musik, grogg och gotter, som konsumerades under skämt och glad stämning. Klockan 12 var det slut på födelsedagen. Alla gästerna tog farväl, och dom 7 bilarna, som stod på gården, började rulla hemåt.
24/5 Dom telefonera från en blomsteraffär i Falkenberg att Ivar sänt blommor. Så vi får väl dom imorgon.
26/5 Anna och Helmer reste till Falkenberg till Inga och Ingvar. Dom stannar till imorgon.
Alla som uppvakta Hanna på 80-årsdagen men inte var här, kom hit idag vid 3-tiden, dom var 12 stycken. Dom fick kaffe och 12 sorters småbröd, vin läsk och gotter, flera sorter. Smeagårdarna var här en titt också
27/5 Erik och Gustav körde till Köpenhamn.
29/5 Idag har Anna och Helmer varit hemma hela dagen.
30/5 Anna och Helmer reste hem idag. Johan var här och bad adjö. Den nye mågen var en trevlig och försynt person. Karin följde dom till Falkenberg. Anna hade köpt ett klänningstyg och en städrock till Hanna och en finare skjorta till mig.
7/6 Sigrid kom med brev från Leif. Han hade träffat Ivar, som hade varit i New York.
Leif, som är på hemresa nu, säger att han har mycket att tala om, när han kommer hem om några dagar, och vi är mycket nyfikna. Vi satt och lyssna på engelska drottningens mottagande i Stockholm. Jerring sade, att han aldrig sett så mycket folk samlat och en sådan glädjeyra i Stockholm, som det var nu.
9/6 26 grader varmt.
10/6 31 grader varmt. Erik och Gustav åkte till Halmstad för att se på fotboll. Just som dom åkt, så blev det alldeles svart i sydöst och började blåsa. Stammen bröts av en björk, som lades sig över vägen i björket, och kasta tegelpannor av vinkeln vid stallet samt blåste ut två fönsterrutor. Jag och Karin såga av björken så fort vi kunde, så vägen blev klar. Det åska och blixtra jämt och regna, så det var länge sen jag såg maken. Det vara en timmas tid. Gården var som ett vattenfall.
11/6 Jag var till Dahlbergs och lämna 400 kronor för trävaror.
15/6 Jag och Hanna har fått vår ålderspension, 126 kr vardera.
16/6 Leif kom från Göteborg hit klockan 10 ikväll. Han hade hälsat på Ivar i Bridgeport. Han hade knappast kommit innanför dörren här, förrän han fick besvara våra frågor. Då satte han igång. Ivar var i högönsklig välmåga. Han har inte glömt bort oss och gamla Sverige. Han var glad att se Leif där. Dom såg sig om där så mycket dom hann, innan Leif reste tillbaka till New York. Dagen efter var det söndag, då reste Ivar till New York, så såg dom tillsammans så mycket dom hann med. Han tyckte att Ivar var alla tiders morbror. Han tänker besöka honom igen, så fort han får tillfälle. Leif cykla härifrån ½ 1. Dom visste inte hemma, att Leif skulle komma, så han måste kasta grus på sängkammarfönstret för att väcka dom.
18/6 Leif kom hit och bad farväl, han skall resa till Göteborg imorgon och i övermorgon till New York. Han berätta om sitt besök hos Ivar i Bridgeport, och jag och Hanna, Erik och Karin bara lyssna. Det var både roligt och intressant. (Ja, Leif har glatt många med sin berättarkonst. Han berättar det som är intressant för den som inte var med.)
19/6 Erik och Stig har handhackat både Stigsa och våra kålrötter med Stjerna idag.
20/6 Karin har köpt en dammsugare idag, kr 300.
22/6 Frostfjärilen har ätit upp allt lövet på eket och fruktträden.
23/6 Gustav kom och hämta mig och Hanna, Karin och Erik. Vi åkte en stor runda - - - och slutade i Smeagård, där Ingrid bjöd på en god middag. - - - Vi drack kaffe i trädgården. Vi hade en riktigt trevlig midsommar.
3/7 Karin, Erik och Gustav åkte till Skrea för att gratulera Elsa. Vi fick brev från Leif. Han hade varit hos Ivar och Carol.
7/7 Hilma kom hit. Hon var bra och lika glad som vanligt. Karin hade varit i staden och handlat. Så börja dom laga mat till dom väntade gästerna (från den danska vänorten.) Dom kom kl 8 em, Hansen med fru, samma folk, som Karin hade gästat förlidet år. Det var riktigt trevliga människor och gemytliga och glada. - - - Så hörde vi ett brak från gästrummet. Dom hade glömt att låsa benen på liggsoffan. Så när Hansen lade sig, så gick botten isär, så han satte ändan i golvet och benen opp och nacken ner till fru Hansens förtjusning.
8/7 Karin var uppe tidigt och lagade frukost och bredde smörgas till våra gäster och sig själv, som dom skulle ha med på en bussresa; först till Katrinebergs folkhögskola, sedan till Yngeredsfors kraftstation i Berg, som dom besåg. Det gör ett mäktigt intryck att stå på dammen ovanför och se hur hela Ätrans vatten försvinner i kraftverkets turbiner och försvinner i en tunnel, som är sprängd genom berget och mynnar ut 500 meter nerom kraftstationen. Sedan fortsattes till Abilds kyrka, där Lilliehöökska gravkoret besågs. Därefter fortsatte färden till Plönninge, där länets lantmannaskola och försöksgård besågs med byggnader och anläggningar. Sedan var det hemresa vid 6-tiden. Så blev det mat efter resan, kaffe, grogg och lite smått. Samt samspråk på både danska och svenska. Godnatt, sov gott kl 10.
9/7 Efter frukost gick Erik och Hansens vägen förbi gårdarna vid bergen för att se sig omkring. Så blev det middag, Hilma var med. Så kom Gustav och hämta Erik och våra danska vänner på en rundtur över Okome, Köinge, Angryd, Sibbarp, Ljungby, Falkenberg och opp till Sigrids. Så tog Hansens en bil hit, så gjorde dom sig i ordning för att bevista vänortsfest på Västanfläkt.
10/7 Dom gästerna som varit här tog farväl av oss gamla och tacka för visad gästfrihet. Dom reste hem med en dansk buss.
11/7 Idag på morgonen fick vi besök av Leif, han kom från USA. Han hade varit hos Ivar och Carol i Bridgeport en hel dag. Sedan hade alla tre varit i New York en hel dag och sett sig omkring och haft roligt. Ivar skicka en liten bricka, en sockerskål och en gräddsnipa, troligen av silver, till Hanna. Carol har plats i ett varuhus i Arlington.
12/7 Vi har börjat köra in hö, Carl-Erik har hjälpt till. Leif har varit här och sagt farväl, han reser till Göteborg och fortsätter till New York. Inga och Ingvar kom hit idag, dom har semester, och tänkte besöka oss, om dom kunde hjälpa till.
13/7 Vi har kört in 11 lass hö i dag. Ingvar och Carl-Erik är här och hjälper till. Inga har sytt, och hjälper till inne.
14/7 Gustav i Smeagård kom och hämta mig och Hanna och Hilma dit på kaffe och kvällsmat. Här var så vackert, så han ville visa oss. Han körde sin väg över sitt gärde. Där var så vacker gröda överallt på hans ägor, timotej, som han satt av till, var så bra att jag tror inte jag sett maken. Sedan fortsatte han till Sannarp, därifrån till Hjuleberg, över Sjönevad till Yngeredsfors, förbi kraftstationen och genom Askome och hem. Det var så vackert hela vägen. så det var ett nöje att vara ute och åka. Lena och Vanja satt i bagageutrymmet i bilen, när vi åkte hem. Ingvar och Inga, Karin och Erik var till Evalds och Sigrids.
15/7 Vid 10-tiden kom Elsa och Hugo från Smeagård. Dom hade cyklat hela vägen från Skrea. Erik och Ingvar hade cyklat till vår skog. Det var roligt att se dom, vi har inte setts sedan Hannas 80-årsdag.
16/7 Jag och Hanna har fått vår ålderspension, 139 kr vardera.
23/7 Gustav var här och hämtade Erik. Dom ska resa till Helsingborg och med färjan till Danmark för några dagar. Hugo Winroth och Göran i Smeagård ska också vara med.
26/7 Dom tala om i radion, att passagerareångarna Stockholm, som Leif är med på sammanstött med en italiensk ångare, utanför Amerikanska kusten. Den italienska ångaren fick slagsida, så dom kunde inte sätta ut livbåtarna, men en hel massa båtar skynda till undsättning. Stockholm svängde ut livbåtarna, men dom trodde, att Stockholm skulle klara sig, fast hon läckte. Stockholm går till New York med 5 knops fart. 550 italienska passagerare, som dom hade räddat med Stockholms livbåtar från det sjunkande fartyget, som hade 1700 passagerare och besättning, och var på 29.083 ton. Erik kom från Danmark idag. Dom hade haft en trevlig resa och blev väl mottagna av Hansens.

Ur Världsbilder i ord och bild åren 1911-1961 (boken som Ingvar fick på sin 40-årsdag 1962):
"Stockholm" kolliderar med "Andrea Doria". 40 döda, många svårt skadade.
New York 26 juli. Svenska Amerikalinjens passagerarefartyg "Stockholm" och italienska atlantfartyget "Andrea Doria" på omkring 30.000 ton kolliderade i morse utanför Massachusets kust ett 60-tal sjömil från ön Nantucket. Närmare 2.000 passagerare befann sig på de två fartygen. Ett 40-tal personer omkom, därav två på "Stockholm" och många skadades. Inte någon av "Andrea Dorias" livbåtar kunde sättas i sjön på grund av fartygets starka slagsida. Enligt vad som framkommit om olyckorsaken hade de båda fartygen mötts på kontrakurser – "Stockholm" var på väg från New York – men hade "Andrea Doria" gjort en plötslig gir, varvid "Stockholm" ränt rätt in i "Andrea Dorias" styrbordssida. Ett 17 meter långt och 25 meter djupt hål slets upp. "Andrea Doria" sjönk, men "Stockholm" kunde med skadat förskepp ta sig tillbaka till New York, sedan den räddat en stor del av "Andrea Dorias" passagerare.
(Sedan jag skirivt detta har jag i juni 2005 varit på Sjöfartsmuseet i Göteborg och bl a setta en kopia av Stockholm, och fått höra att det var ett 70-tal personer som omkom.)
28/7 Karin reste till Norge med buss, som gick härifrån kl 7 på morgonen. Det är föreningen Norden, som ombesörjer resan.
29/7 Johan har varit här, och Erik har berättat om Danmarksresan. Så kom Hugo och Elsa på visit. Vi gick nerom berget över Rävakullastycket och ner till Herredemsdalen och till Högvadsån. Grödan är rätt så vacker i år.
31/7 - - - Margareta har fått diplom i simkunnighet
1/8 Vera kom hit en titt i eftermiddag i Olles bil.
7/8 Elsa kom hit på morgonen, och så följde Karin med henne till skogen för att plocka blåbär. Klockan 7 kom Gustav i Smeagård hit. Han trodde att Leif kanske hade kommit med flyg från USA, men det hade han inte. Han körde och hämtade Elsa och Karin i Klockarehagen.
8/8 Ragnar ringde att Lis var mycket sjuk, och fråga om inte jag, Johan och Hanna skulle vilja resa ner till Båstad och se henne en gång till. Vi tala med Gustav i Smeagård om skjuts, och han lova.
9/8 Gustav kom med bilen kl 9. Vi körde direkt till Getinge. Där köpte Gustav en begagnad traktor från Veneberg, som Gustav kände till, 4.800 kronor per kontant. Sedan fortsatte vi till Båstad, där Ragnar tog emot oss och förde oss till Lis. Hon var så matt, så hon kunde inte tala, men hon kände nog igen oss, för hon nicka, och Hanna påstod, att hon drog munnen till ett småleende. Jag tror inte, att hon hade några svåra plågor. Sedan var vi och åt middag i Ragnars hem. Där var mycket fint och bekvämt. Sedan gingo vi till hans fastighet vid torget, där Lis bor. Där drack vi kaffe, och satt en stund vid Lis säng och språka med henne – om hon förstod vad vi sade. Vi tog hennes hand och bad farväl, både med henne och Ragnar. Sedan gingo vi och besåg den gamla kyrkan från 1400-talet. Satte oss i bilen, och börja resan hem, men blev hejdade av en bilkö på gatan. Där låg en man, som var överkörd, han levde, för han räckte opp händerna.
10/8 Erik reste till Falkenberg, Där köpte han sig ett armbandsur för 110 kronor, i stället för det han satte eld på tillsammans med gammalt pappersskräp. Ragnar ringde, Lis är sämre.
12/8 Johan kom hit och tala om, att Lis hade avlidit kl 9 i går kväll. Hon hade inte svårt, när hon dog.
14/8 Sigrid är här. Dom hade fått brev från Leif. Han hade varit och besökt både Ivar och Erik i Hartford, han är på båten nu.
16/8 Karin är och övar till Lis jordfästning i morgon.
17/8 Kvarnabergspojken har varit här och sett korna maskinmjölkas. Han skall mjölka korna här i morgon kväll. Karin har varit till Johans och hjälpt till för morgondagen. Vera Winroth och C Anderssons flicka var här en titt idag.
18/8 Erik och Karin har mjölkat och släppt ut korna, och jag har gjort min vanliga morgongärning i stall och ladugård. Morfar börjar så gott som varje dag med "Sysslar som vanligt", utom om han inte mår bra, eller då det blivit en sen natt. Då kan han sova till ½ 8 – 8, och anger att Erik och Karin har skött alla sysslorna. Sedan börja vi göra oss i ordning till Lises jordfästning. Vi skulle samlas till Johans klockan ett. Då skulle likbilen och gästerna från Båstad och Össjö vara där. Vi var nog ett 40-50-tal släktingar och vänner. Det blev kaffe och vin och ett vackert tal av prosten O Nelson. Så sjöngs en psalm, sedan for vi i bilar till Okome kyrka, där prosten lade de tre skovlarna mull på kistan enligt gällande sed. Sedan bars kistan av Gustav, Erik, Hugo, Åke Karlsson, Björn och Per-Gösta. Vi syskon hade en gemensam krans, som lades ner av broder Johan, som talade för syskonen och framförde deras tack. Elsa Winroth nedlade en krans och tackade den avlidna, som hade burit henne till dopet, för den kärlek och välvilja, som hon fått av sin gudmoder. Undertecknad tackade för den systerliga vänskapen. Särskilt tänker jag på vår glada barndom. Sångkören sjöng, både i kyrkan och vid graven. Alla gästerna blevo med till Johans, där de blevo serverade en god middag med öl snaps och vin. Prosten tackade för maten. Sedan bad vi farväl. Inga-Majken fyllde 30 år. Vi sände en liten penninggåva till födelsedagsbarnet med Elsa och Hugo med lyckönskan.
19/8 Johan kom hit. Vi satt och språka om begravningen. Så kom Stig, så kom Evald, Carl-Erik och Sigrid. Så drack vi kaffe, så kom Sonja och den minsta tösen, så vi blev rätt så många. Carl-Erik tala om, att han hade haft brev från Leif. Leif hade varit med om, att rädda folk från Andrea Doria i Stockholmsbåtar. Han var på båten i New York, men vet inte, när han kommer hem.
20/8 Hanna tog bil till kyrkogården, för hon ville se blommorna på Lises grav. Sigrid var med, och skrev namnen på givarna.
24/8 Lena hade cyklat från Smeagård och till Sigrids igår. Margareta och Lena cykla hit idag. Lena hade en alldeles ny cykel, röd färg, som hon fått.
26/8 Söndag. Gustav kom hit och hämta Lena.
27/8 Leif kom från Amerika idag. Han var inom dörren här och fick en cykel att åka hem på.
28/8 Leif och Sigrid kom hit. Leif tala om sammanstötningen mellan Stockholm och Andrea Doria. Han vakna när han hörde ett brak i sömnen och låg på alla fyra på hyttgolvet. Han sprang ut i korridoren, han hörde skrik och jämmer från sådana som blivit skadade och chockskadade. Besättningen höll på och såg till att var och en fick på sig livbälte. Så var där någon, som ville ha hjälp i livbåtarna för räddning av nödställda på den italienska båten. Leif följde med räddningsbåten och hjälpte till med att ro och att taga emot nödställda som fira sig ner med linor, som fick löpa i händerna. En del hann i båten, en del släppte linorna och hamna i vattnet, där besättningen fiska opp dom. Dom rädda 475 från Andrea Doria till Stockholm av deras 1600 passagerare och besättning. Stockholm låg kvar, så länge dom kunde se något ovan vattnet av haveristen, så höjde sig aktern och gick sedan till bottnen. Sedan stäva Stockholm mot New York med 5 knops fart. När Leif kom till New York, tog han tåget till Bridgeport till morbror Ivar, och blev välkomnad av både Ivar och en hel del av Ivars vänner. Sedan besökte dom en hel del av vänner till Ivar. Dom visste om olyckan, och var mycket nyfikna. Leif och Ivar blev intervjuade och fotograferade av tidningar. Sedan tog Ivar Leif med till Lises Erik i Hartford. Dom blevo mycket välkomna av hela familjen, även av Anna Karlsson. Erik reste omkring med dom i sin bil och visa Hartfords vackraste platser. När dom reste, bad dom om sina hälsningar till oss här hemma, både släkt och vänner. Dom reste till Hartford och direkt till New York. Ivar följde med dit, och såg sig om där. Så tog Ivar farväl och bad om sin hälsning till oss alla här hemma. Han är vid högönsklig välmåga. Det är vi alla glada över. Carol skall börja i skolan i september. Hon är också frisk och glad.
30/8 Leif är här i eftermiddag. Ragnar i Båstad kom hit, han har varit och sett om sin mammas tillhörigheter, som är kvar där hon bodde.
31/8 Leif har varit här och visat mig en del kartor över Amerika, som vi gemensamt studerat, och så har han visat mig, hur han har rest.
2/9 Erik har satt om rågtravarna. Han travsätter havre. Jag har gjort mina sysslor, men orkar inte travsätta. Karin kom från skogen och hade plockat 17 liter lingon. Här pågår politisk diskussion. Men Asta Lång diskuterar, så man kan inte höra riksdagsmännen i radion.
7/9 Leif har varit i Göteborg och anmält sig på Arbetsbyrån.
9/9 Johan kom hit, vi satt och språka och drack kaffe. Sedan följde jag med till Johans, och såg på deras reparation i ladugården. Dom har gjort 20 kobåsar utmed den murade gråstensväggen med foderbord längs med muren samt 4 båsar längs med den södra sidan åt bäcken till, samt 4 mindre kättar för kalvar vid samma sida, samt ett mjölkrum av betong utanför den södra gaveln.
16/9 Söndag. Stig och Johan var här och hämta mig och Hanna till bygdegården för att rösta på riksdagsmän till andra kammaren för de kommande åren. Jag följde med hem, men Hanna stanna till Sigrids. Vi gick in och drack kaffe. Då kom det en stor regnskur, så dom fick sluta opp med sädeskörningen. Kl 4 satte vi för hästarna och körde hem 20 travar havre, och jag satte opp 15 travar i rök. Det var blåst från väster, som torka havren. Evald var med och hjälpte till. Erik och Karin körde 2 lass havre, innan dom körde och rösta kl 9.
17/9 Leif var här och hjälpte till att köra havre. Jag har sänt min fastighetsdeklaration till ordföranden i beredningsnämnden. Gösta i Smeagård har varit här med deras traktor och harvat på träda samt vallplöjestubben.
18/9 Vi gick ner till Herredemsstycket och började att välta omkull travarna, så sol och vind skulle komma åt att torka. Sedan börja vi köra havre och körde in det sista havrelasset för året före kvällen. Leif körde. Jag har vänt varenda nek nästan. Karin har kastat nekar. Hanna har lagat maten.
19/9 Vi har kört hem ett lass rödklöver. Så nu har vi inbärgat, utom potatisen.
20-21/9 Leif hjälper till med att ta upp potatis, harpa och lägga i stack.
23/9 Gustav kom med sin bil . Han bjöd mig och Hanna att åka ut en tur. Vi körde genom Gällared, Gunnarp - - - . Sedan körde vi till Älvsered, Fagered, Ullared, Svartrå, Köinge och genom Okome och hem. Här var fint väder. Säden stod ute överallt utom i Okome och Köinge. Johan var här, när vi kom hem, så kom Elsa och Hugo, Vera och Olle, så blev det kaffe och kvällsmat.
25/9 Snickarna Hellberg och Robert har börjat arbeta. Erik, Leif, Sigrid och Karin har tagit opp potatis.
26/9 Dom båda snickarna har varit här hela dagen.
27/9 Samma snickare har varit här hela dagen. Leif är här och hjälper till.
28/9 Snickarna har varit här hela dagen. Leif och Erik börja att harpa potatis. Inomhus är det rörigt, för snickarna håller på med arbetet.
29/9 Här har regnat och stormat hela natten. Det är Sigrids 36-årsdag. Vi var där och gratulera. Leif, Carl-Erik, Siv och Margareta var hemma. Vi härifrån samt Gustav i Smeagård, Ingrid, pojken och töserna alla gratulera med ett och annat smått och gott. Var god musik och god stämning.
30/9 - - - Ingemar Johansson vann över Europamästaren italienaren Caviachi . Svensken vann genom knock out i 13 ronden. Bra gjort!
1/10 Erik och Leif har harpat potatis. Snickarna var här idag.
2/10 Snickarna har varit här hela dagen. Erik och Leif har harpat potatis. Jag och Hanna går här och stökar. Vi är inte så bra.
3/10 Snickarna har slutfört sitt arbete. Jag har betalat dom 566 kronor. Vi har satt in nya dubbelfönster i förstukammaren, stugan och häbbaret, ny köksdörr, stugdörr och häbbarsdörr, sett om och delvis lagt om gaveln i innerskammaren, i häbbarskammaren, i häbbaret har vi lagat golvet, samt lagt träfibersplattor på hela golvet i förstukammaren. Dörrarna och fönstern är högre än de gamla. Vi har draperi i stället för dörr mellan häbbaret och kammaren. Vi har en garderob i häbbaret i hörnet intill stugväggen och kammaren, 2 ¾ aln bred, 1 aln djup samt en garderob i häbbarskammaren 2 ½ aln bred. Leif är här och hjälper till.
4/10 Karin och Sigrid har varit hos Stig och plockat potatis. Leif och Erik har harpat potatis..
I kväll är Karin och Erik och gratulerar Evald på hans 47-årsdag.
8/10 Karins och Eriks 41-årsdag. Firande ungefär som vanligt.
14/10 Söndag. Åke i Gunnarstorp kom med sin bil och hämta mig, Johan och Hanna till middag i deras hem. Det var Åkes och Ann-Maris 12-åriga bröllopsdag. Efter middagen tog dom med oss till ? gästgivaregård och bjöd på kaffe och tårta.
15/10 Vera och Elsa kom hit i eftermiddag. Elsa hade päron och äpplen med till oss. Vera fortsatte med bilen till Lia sanatorium för besök där. Hon kom tillbaka när vi åt kväll. Sedan bila dom hem. Karin har hämtat prov på tapeter, som vi ska ha i häbbaret.
19/10 Artur i Kyrkbacka har varit här och satt in ny elkabelledning i häbbaret samt en ljuspunkt på vinden. Han tog 84 kronor för detta.
22/10 - - - Erik var och hämta gyltan som var till fargalt igår. Idag har Elsa och Hugo blivit mormor och morfar. Inga Majken har nämligen fått en pojke. En sogga utom den först nämnda har varit hos fargalt och blev betäckt
26/10 Målarna kom om middag.
27/10 Målarna är här idag. Hanna åkte med Stig till förevisning av filmen om Okome socken. Där var alldeles fullt av folk.
28/10 Gustav med familj kom. Pojken växer mellan var gång man ser honom.
29/10 Målarna har varit här hela dagen. Mästaren hade då arbetat i 3 ½ dag med att krita taket i ett rum och tapetsera detsamma.
30/10 Målarna har gjort färdigt idag. Dom har målat 4 dörrar på båda sidor samt innersidan på 9 dubbelfönster, samt muren i köket.
1/11 Erik är i Smeagård och hjälper till med att tröska.
2/11 Samma som igår. Gustav kom hit med Erik. Leif kom på samma gång från Göteborg, han arbetar där nu. Vi ringde och gratulera Hugo på födelsedagen.
3/11 Alla Helgons dag. Karin var i kyrkan och sjöng. Stig och farbror Johan kom hit och sutto och språka om oroligheterna i Israel och Egypten, och om Englands och Frankrikes bombning av flygfält i Suezområdet och i Egyptenområdet, samt om ryssarnas inmarsch med pansar, stridsvagnar, artilleri och infanteri i Budapest och hela östra och västra Ungern, som hade förklarats som fri och neutral stat och anhållit om Förenade Nationernas beskydd mot Ryssland. (Ja, detta minns jag väl. Särskilt minns jag Kurt Anderssons allvarsamma och sorgsna stämma, när han rapporterade från Ungern i radion. Jag låg på BB när oroligheterna började, och det kändes mycket oroligt. Skulle vi få krig? ) I Skrea kyrka hölls en fest med anledning av att kyrkan uppfördes för ett hundra år sedan. Där hölls tal av kontraktsprost Orvar Nelson, Okome, av kyrkoherde Henningsson, Falkenberg, med biträde av pastor Jönsson, Skrea och emeritus Gustaf Ahlberg. Så var det en dikt om kristendomens uppkomst och utveckling i Skrea genom tiderna, författad av Astrid Nilsson, som sjöngs av kyrkokören m.m. Det hela verkade högtidligt. Sedan bjöd Skrea alla närvarande på skjuts till Västanfläkt för intagande av kyrkkaffe. Där hölls tal av bl a prosten Ahlberg och Hugo Winroth. Sedan utdelades Kyrkosångsföreningens förtjänstmedaljer till en del personer, bl a till Hugo och Elsa (efter medverkan i kyrkokör ett visst antal år.)
11/11 Söndag. Fars dag. Karin bjöd på kaffe, småbröd och tårta på sängen. Så steg jag upp och syssla om i ladugård, svinhus och stall. Så kom Hugo och Vera. Vera var i Lia och tog blodprov. Elsa och Inga ringde och gratulera. Så kom Gustav, Lena och Vanja och gav mig ett par varma strumpor. Så kom Evald och Sigrid med äpplen, choklad och bakverk.
12/11 Hellberg är här och lågger in mattan i häbbaret, som vi hämta i lördags.
15/11 Smeden har varit här och tagit mått för att göra ett rör för rök från kaminen och in i muren.
16/11 Erik har köpt en oljekamin genom Sven i Vessige Lantmannaförening, som Sven var här med igår. Vi har satt in den i häbbaret tills vidare. Smeden har varit här med ett rör till oljekaminen. Gustav kom hit, skall hjälpa Erik att elda i kaminen. Erik har lyckats få ett fat brännolja till kaminen. Här är ransonering på bensin och olja sedan idag. Dom får inte köra bil från klockan 6 på lördagskvällar till klockan 5 på måndagar. Gäller privatbilar. Dom har satt eld i kaminen, den brinner som den skall. Jag har betalt Dahlberg 180 kronor.
18/11 Söndag. Oljekaminen har värmt rätt så bra, både i stugan, 14 grader, i häbbarskammaren 14 grader, i häbbaret 15 grader, i innerskammaren 13 grader på morgonen. Stig, Johan, Karl och Aina var här och såg oljekaminen.
19/11 Idag vid 8-tiden var här 14 grader i stugan, 13 grader i stugkammaren, 15 grader i häbbaret, 14 grader i häbbarskammaren. Kaminen hade bränt hela natten, ingen annan värme.
20/11 8 grader kallt på morgonen,
21/11 Gustav och hans familj är här i kväll, dom är friska och glada, stora och små. Deras pojke som är 9 månader börjar att gå nu, några steg i taget.
23/11 Sven och Stig var här och ville höra om kaminen värmde bra. Ute är det 8 grader.
26/11 Ragnar i Båstad kom hit idag, han hade en lastbil, och skulle ta Lises möbler med till Båstad.
30/11 Börja tröska ½ 8 fm. Tröskningen tog 11 timmar. I år blev det bra med både havre och råg. Jag har fått brev från Ivar idag. Han arbetar varje dag och trivs med sitt arbete. Carol sköter sig bra i skolan och trivs i Upsala.
1/12 Carl-Erik och hans fästmö Eva och Leif kom från Göteborg i går kväll.
2/12 Söndag. Karin har varit i kyrkan och sjungit. Stig och Sonja kom hit, så kom Evald, Sigrid och Leif, Carl-Erik och hans fästmö Eva, de är förlovade. Hon är från Kiruna. Hennes far är avdelningschef för en firma i Göteborg. Eva har gått i skola i Göteborg. Om hon fortsätter, så skall hon ta studenten nästa år.
8/12 Sysslar på morgonen. Gustav i Smeagård kom hit och hämta mig och Hanna och skjutsa oss till Skrea. Hugo och Elsa tog emot oss och så stanna vi där över natten och språka och läste.
9/12 Söndag. Klockan 9 kom en bil och hämta Hanna, Elsa och Hugo till Skrea kyrka, där Inga, Ingvar och Vera mötte med Ingvars och Ingas pojke, som Vera bar fram till dopet, där han fick namnet Lars Ingvar. Efter dopakten stanna dom vid Hugos, där jag steg in i bilen och åkte med till Ingvars och Ingas hem i Falkenberg. Där var det kalas för släkt och pastor Jönsson med fru. Vid middagen blev Lasse och föräldrarna hyllade med tal av pastorn och undertecknad och Hugo. Där var sång och musik och samspråk. Kl 10 bad vi farväl. Den lille Lars Ingvar blev hyllad med penningar och gåvor av de närvarande. Vi blev med Elsa och Hugo till Skrea, där vi gick till sängs efter en trevlig dag och gott kalas.
10/12 Vi steg ur sängen kl 9 efter att ha sovit gott hela natten. Vi åt frukost kl 11. Så ringde jag till Gustav, så han kom och hämta oss kl 1. Då drack vi kaffe och bad farväl med Hugo och Elsa och Vera och börja hemfärden. Vi stanna i Falkenberg. Jag var på spritbolaget och köpte mitt juldricka. Sedan var vi och såg på hur dom rulla ett stort hus på 18 alnars bredd, 30 alnar långt samt 2 våningar högt, som stått vid torget, med fönster, dörrar och mur med skorsten. Dom sade att invånarna ? och det rök ur skorstenen. Sedan fortsatte vi till Smeagård och såg Gustavs pojke gå, han är ju 10 månader, stor och kraftig.
12/12 På kvällen var där vespergudstjänst i Okome kyrka med predikan av pastor Jönsson, Skrea, samt kollekt till Ungern. Det blev över 600 kronor. Pastor Jönsson körde denna vägen hem. Elsa och Hugo åkte med honom. Dom var inne och hälsa på. Pastorn hade inte bråttom, dom satt här och språka till kl ½ 11.
15/12 Idag har jag och Hanna fått vår pension, kr 148, eller tillsammans 296.
17/12 Gustav har varit här. Erik har släpat eke ur berget, som Gustav skall såga opp som han vill ha det. Inne rustar dom till jul, inkokning av korv, kött och sylta.
19/12 Inne rustar dom för julen med mångahanda sätt, mat, bak, tvätt städning, allt möjligt.
22/12 Vi har fått hem julgranar idag. Erik har varit nere i affären och handlat. Inne har dom fullt opp med att koka skinka, sylta m m samt städning, polering m m. Leif kom just från Göteborg, han är ledig till efter nyår.
23/12 Söndag Vi har varit hemma allesammans idag. Ingen främmande har varit här.
24/12 Julafton. Klädsel av julgran, uppsättning av fågelnek, tvättning och omklädning. Kl 11 kom Carl-Erik från Göteborg, kl 1 kom Evald, Sigrid, Leif, Siv och Margareta hit. Då satte vi oss till bords och åt så fort Sigrid och Hanna hann doppa bröd i grytan och servera oss, jämte kött och korv. Leif åt 10 brödskivor, Erik åt 11, Margareta 10 enligt egna uppgifter. Erik bjöd på snaps och vin till maten, - - - ½ 7 kom Gustav i Smeagård med familj. Då var maten på bordet och vi satte oss ner att äta. Mat som vanligt. Julklappsutdelning, morfar räknar opp vad han och mormor fick. - - -
25/12 - - - Vid 3-tiden kom Hugo och Elsa, då var bordet dukat, så börja vi äta, smörgås och smårätter, bruna bönor med en stor och välstekt skinka, med mycket mera. - - - Jag och Hugo tog oss en middagslur. Mer att äta och dricka.
26/12 Middagen: Smörgås m m samt potatis, gröna ärter med stekta revbensspjäll, lök, lingon och syltgurka med nubbe, öl och rödvin samt så kallad sviskonsoppa till efterrätt.
Jag och Hugo tog oss en middagslur. Mer att äta och dricka. Så fortsatte det med kaffe, en massa kakor. Sedan grogg mm. Så tog Elsa och Hugo farväl och reste hem med 7-tåget, glada och belåtna.
27/12 På eftermiddagen kom Vera körande i Olles bil och hade Ingvar och Inga och deras lille pojke med hit på julbesök. Så blev det kaffe med en massa småbröd och gök. Sen såg dom sig omkring överallt i boningshuset. Dom tyckte att här hade blivit mycket vackert i rummen efter reparationen och uttala sin beundran, och det var roligt för oss att höra. Sedan satt vi och språka, och Hanna och Karin beundra pojken och börja att språka med honom. Han var tyst och god. Så blev det mat, smörgås med nubbe och öl, makaroner och revbensspjäll, helstekt skinka med rödvin. Efter maten blev det samspråk om ditt och datt. Efter kaffet reste dom hem. Det var roligt att dom kom, och dom var belåtna.
29/12 Det var kalas i Smeagård, alla från Långansgård, Sigrids, Skreaborna. Uppräkning av alla maträtter, m m.
30/12 Söndag. Leif kom hit. Han har hyrt ett omöblerat rum i Göteborg med egen ingång och en liten hall. Nu håller han på att skaffa sig nödiga möbler. Han har köpt säng och madrass. Han har fått lakan och örngott av Elsa. Hanna gav honom en ny filt. Så nu kan han ligga i sitt rum. (Jag frågade honom om han hade julstädat. Ja, sa han, jag vek ihop omslagspapperet, som var om madrassen, och la det under sängen.) Han skall börja sitt arbete den 2 januari.
31/12 Dom har haft mjältbrand på flera gårdar i Halland. Smittan har kommit genom kraftfoder, inköpt från Centralföreningen i Heberg, från Holland, Belgien och Tyskland.
Sigrids var här och vakade in det nya året.

 

 

1957

1/1 Var högmässa i Okome kyrka. Hanna och Karin åkte bil till kyrkan. Karin deltog i kören. Leif kom hit i kväll. Vi åt kvällsmat, sedan åkte han till Göteborg, han skall börja arbetet i morgon kl 7.
2/1 Erik har arbetat med att göra i ordning vatten och avlopp i den övre stallkätten, där det vill rinna vatten på cementbotten. Var hos Ebba och Gustav på kvällen.
3/1 Erik fortsätter med arbetet i stallkätten. Inne har dom bakat tårta och småbröd.
4/1 Erik har fortsatt med sitt arbete i stallkätten. I kväll är alla Johans här, Stig, Sonja och alla barnen, Träffs, Sigrids, Gustav i Smeagård med familj. Karl Gustav både går och springer, han är 10 månader. Han var oppe hela kvällen, och gick från och till varenda en, lika glad mot alla, och inte ett skrik man hörde av honom, dom skratta och ville ha honom allesammans. Evald spela dragspel, Gustav banjo och Karin gitarr, och alla småttingarna dansa tillsammans med pojken. Sedan var vi oppe och rörde på oss och titta på fotografier, ett var på 4 generationer, taget när vi var på dopkalas hos Inga i Falkenberg, Hanna, Elsa, Inga och lille Lars. Det var riktigt bra. (Usch nej, det tyckte inte jag. Delvis berodde det på, att Valter Pettersson kom en timma tidigare än överenskommet, så det blev lite rörigt. Lars var inte på humör, efter att ha fått ta på dopklänningen igen, och det var inte jag heller.) Carols skolkort, som jag fick, var också inramat, och så var det ett kort på Lena och Vanja.
5/1 Erik håller på att gjuta cement på makadam i diken över rännan i övre stallkätten. Vid 7-tiden kom Gustav och Ebba. Dom skulle varit här i går kväll, men hade förhinder.
8/1 Johan kom hit för att se på en bild i en tidning på Per Gunnar Engstrand från Jönköping, som visa socialminister Eriksson vad en blind revolversvarvare duger till vid en utställning i Stockholm förliden höst. Både drottning Louise och prinsessan Sibylla och en hel del honoratiores visa sin beundran för Per Gunnar. Han var den ende av de blinda, som tala i radio. Jag satt och hörde honom tala. Han är anställd på Huskvarna vapenfabrik som revolversvarvare. Han skall gifta sig i denna månad med en söt Värmlands hemvårdarinna, fröken Sonja Staar enligt tidningen.
10/1 Vi och Gustavs och mjölnare Johans med hustru och son var till Sigrids. Efter kaffe m m var det musik och ringdans av alla, både stora och små utom jag och Hanna, Vi titta på och tyckte det var roligt.
11/1 Vi var bjudna till Stig och Sonja. Magårdarna var där och Sven och Eivor och Carl Träffs.
14/1 På kvällen kom Gustav och hämta Erik och Karin, Ingrid och Gustav körde till Skrea till Hugo och Elsa, som bjöd på kvällsmat. Vera var också hemma.
18/1 Karin har bjudit hit Anna Bengtsson, Evert Bengtsson och Britta Bengtsson på kaffe. Dom var här i kväll.
21/1 Idag har jag skickat ett brev till Ivar med luftpost, och ett med vanlig post, innehållande det sista av 1956 års dagboksanteckningar.
22/1 När jag satt och hörde på nyheterna, så knacka det på köksdörren, och på vårt stig in, kom Siv och hennes trolovade, Willy Johansson, samt Hugo Winroth in och räckte fram handen till hälsning. Willy har bil och bor i Halmstad. Dom hade kört därifrån och förbi Skrea, och där gick dom in för att hälsa. Elsa var inte hemma, men Hugo följde med dom hit på väg till Evalds och Sigrids. Det blev kaffe, vin och konjak, och då passa vi på att önska dom lycka och välgång. Sedan satt vi och språka till kl 9, då fortsatte dom till Sigrids. Fästmannen såg sympatisk ut. K l ½ 11 var dom här tillbaka, och Hugo steg i bilen. Dom skulle tillbaka till Halmstad i natt.
1 febr. Kl 6 em ringde Elsa, att dom kommer på besök i kväll, Hugo och Elsa, Inga och Ingvar och pojken. Vera låna Olles bil och skjutsa dom hit. Dom tyckte det skulle vara roligt att komma ut en stund. Karin var på födelsedagskalas. Dom slog sig ner. Sedan skulle vi allesammans beundra pojken. Han var duktig och hade vuxit på den tiden vi inte hade sett honom. När jag tala till honom och han fick se mitt skägg, då log han ett brett löje ett par gånger, av artighet förstås. Elsa hjälpte Hanna med kaffet. Sedan blev det lite av varje, Hugo och Erik spela kort. Vera brodera på lakan, Inga sydde på en duk, jag och Ingvar språka och Lars låg i sin låda och sov och såg belåten ut. Kl 12 bad dom farväl och åkte hem, glada och belåtna, men inte mätta.
3/2 Söndag. Hanna har varit i kyrkan. Jag har värk i mitt högra ben, så jag kan knappt gå.
Johan kom om middag. Vi satt och språka, Erik och Johan mest. Jag hör dåligt. Så kom Evald, Sigrid och Carl-Erik och hans fästmö, Leif och Margareta. Så blev det språk. Så bad jag Leif att läsa Carols brev, och det gjorde han. Det går bra för henne i skolan, och pappa mår bra, han har t o m fått kalaskula. Så tala hon om minnen härifrån. Leif trivs bättre nu, han har fått påökt nu till 200 kr i veckan.
6/2 Jag och Johan har varit i Ulfsbo och gratulerat August på hans 80-årsdag. Vi ringde till Falkenberg och bad dom skicka blommor med bussen till affären. Där hämta vi, det var en vacker azalea som vi personligen överlämna till 80-åringen med våra lyckönskningar.
14/2 Jag, Hanna och Johan har varit bjudna till August i Ulfsbo på kaffe med anledning av uppvaktning på 80-årsdagen. Där var väl ett 40-tal släkt och vänner.
17/2 Söndag. Så kom Siv med sin fästmans bil och hämta mig och Hanna till Sigrids för att dricka kaffe. Erik och Stig åkte till Smeagård (?) för att hälsa på Sivs fästman. Hans föräldrar var också där.
20/2 Det var aftonsång vid ljus i Okome kyrka till förmån för ungrarna. Sångkören medverkade. Gustav med familj kom hit, så Gustav skjutsa Hanna och Karin till ljusmässan. Det var fullt av folk i kyrkan.
28/2 Karin köpte en klänning och Hanna köpte en del också av en gårdfarihandlare från Markaryd, som plär resa här ett par gånger om året. Karin har fått brev från Ivar. Han är i arbete dagligen. Carol har klarat sin examen, Hon kommer hit i sommar, det skall bli roligt att se henne. Hon är väl stora damen nu.
2/3 Jag föll och slog mig på vänstra benet i går kväll.
3/3 Benet som jag föll och slog mig på är sämre nu.
5/3 Svenskarna blev världsmästare i ishockey i Moskva i dag. Dom spela mot Ryssland, blev 4-4, men svenskarna hade högre poäng. Bra gjort!
7/3 Jag ringde till Gustav och bad honom skjutsa mig till dr Eriksson i Ullared, och det gjorde han. Farbror Johan var också med. Doktorn såg om mitt ben och skrev ut medicin. Han trodde inte, att benpipan var skadad. Johan fick också medicin.
9/3 Jag har själv lagt om mitt ben, tvättat sår och pudrat. Erik har cyklat till Sigrid och Keve i kväll.
13/3 Erik var på spritbolaget och köpte lite sprit, som jag ska ha till min 85-årsdag, om här kommer någon hit. Jag har ingen bjudit.
14/3 Fru Svensson, Mejeriet, kom hit på eftermiddagen och fick en del uppgifter med anledning av min förestående 85-årsdag. Hennes son var med och tog ett foto av mig. Hon är mycket intresserad av allt som sker och händer och skriver i tidningar nu. En duktig och bra människa.
15/3 Jag har fått brev från Ivar, han önskar mig lycka till min 85-årsdag och hoppas att jag ska få leva med någorlunda hälsa ännu några år. Han har haft brev från Carol. Hon står i och försöker att inhämta mesta möjliga i skolan. Hoppas det går bra. Ivar säger att vi kan vänta henne i Långansgård i slutet av juli månad. Det ska bli roligt att se henne här, om man lever då. Han har beställt flygbiljett. Jag fick också brev från San Fransisco i dag från Carl Gustavsson, min kusin, han önskar mig lycka på min 85-årsdag. Här hemma rustar dom för min födelsedag. Jag har inte bjudit någon, men dom kommer väl ändå.
16/3 Jag fick mottaga ett riktigt bra foto från fru Svensson, som hennes son tog av mig. Hallands Nyheter av den 16.e innehöll en välskriven intervju om min 85-årsdag och verksamhet och vandel under gångna år av min gärning i hemmet och det allmänna. Samt mitt foto i tidningen Det var riktigt bra.

Jag skriver av tidningsurklippet

Åttiofemåring i Okome
Ett gästvänligt hem i en fin gammal hallandslänga, ett minnesgott gammalt par med värme i ögonen och en omisskännlig berättarglädje - vad kan en intervjuare mer önska? Gården - Långansgård - ligger i skydd av Ekeberget i Rävige by och har i blickfånget en god del av Okome sockens åkrar och kullar. Ägaren - Carl Svensson, som på söndag fyller 85 år, är född här, och han och hans 81-åriga hustru har här fostrat upp en ansenlig barnaskara, som fastän spridda, starkt känner samhörigheten med allt därhemma. Yngste sonen brukar numera gården på arrende.
Carl Svensson har betytt mycket för sin socken, har också haft sina sockenbors odelade förtroende. Under många år hade han säte i kommunalnämnden, i kyrko- och skolråd. Under 20 års tid var han ordförande i ortens brandstodsbolag och samma tidrymd omfattade hans uppdrag som socknens ombud vid stämmor med Faurås härads vägdistrikt. Han har varit egnahemsnämndens ombud, ordförande i Hushållningssällskapets sockennämnd och som suppleant har han bevistat landstingets sammanträden. Dessutom har han varit överförmyndare, och under åren 1911-1917 kassör i ortens mejeriföretag.
Svenssons skolutbildning omfattar utöver folkskolan en kurs vid Katrinebergs folkhögskola, detta under 1890-talets första år. Sin skolning som jordbrukare fick han i hemmet hos sin framsynte fader. År 1910 övertog han föräldrahemmet, men jorden till detta delades då mellan honom och en broder.
För den som genom berättelser om tider som varit vill följa utvecklingen in till våra dagar är ett besök hos Carl Svensson ovärderligt, han har nämligen ett enastående klart minne. Han för också sedan många år tillbaka dagbok, där allt som händer på gården antecknas. Ja, i denna ger sig också hans fina humor tillkänna, även en liten malör i hushållet kan han anteckna, skämtsamt och kärleksfullt.
Vilken ovärderlig tillgång för efterkommande anhöriga! M-t

Instämmer helt och fullt! /Inga

17/3 Min 85.e födelsedag, då jag föddes kl 4 om söndagsmorgonen. Idag vakna jag innan kl 4 och låg och vänta på uppvaktning. Men det dröjde till kl ½ 7, innan dom närboende släktingarna kom, Elsa, Hugo, Karin, Erik, Sigrid, Evald, Gustav, Leif och Carl-Erik. Dom gratulera med en massa blommor. En stor och vacker uppsats blommor från Ivar med hans egen namnteckning på ett lyckönskningskort till 85-åringen, alla hade vackra blommor. Så hade de en väldigt stor rulle, som visade sig innehålla en plyssmatta (skulle det vara ryamatta?). Vi drack kaffe på sängen. Sedan steg jag opp och klädde mig fin för dagen. Det knackade på dörren och vår närmaste granne Gustav Adolv steg in med ett utmärkt vackert rosenträd i famnen, som han överlämnade till mig med personlig lyckönskan till dom 85 åren. Sedan kom farbror Johan och Stig med en massa blommor, samt en mycket vacker stor inbunden bok med titeln I svenska marker, Bilder ur vårt lands växt- och djurliv, sammanställda av Carl Fries, som jag skulle ha att sysselsätta mig med nu när jag återgår till barn på nytt. Så kom Sune och August i Ulfsbo och gratulera med blommor. Sedan kom Gängna Gösta med blommor från Birger och Maria. Sedan kom Siv och hennes fästman från Halmstad och gratulera med blommor och tårta. Nu ser alla rummen ut som i en blomsteraffär. Så kom Ragnar i Båstad med familj med blommor och en låda fina cigarrer. Så drack vi kaffe, alla de närvarande och satt och språka, så reste alla Sigrids hem, likaså August och Sune i Ulfsbo. Så blev det middag för oss själva, Hugo och Elsa, Inga och Ingvar, Olle och Vera, som avåts i god stämning. Vid middagen sjöng dom verser, som Hugo hade författat till min ära, som han ledde med sin kända bravur. Efter middagen tog jag mig en lur. Men så kom det telefon från Anna och Helmer, som ville gratulera. Båda två är friska, och tala om att komma hit i maj, och jag hoppas att det blir så. Sedan fick jag påringning från vänner i Fagered och Ullared. Dom hade sett min bild i tidningen, och ville gratulera. Signe Hansson ringde och gratulera och språka. Hilma var där och språka, jag tacka för boken hon sände. Hon bad mig läsa den. Dom var vid god hälsa båda två, trodde att vi skulle träffas i sommar. Det var roligt att dom ringde. En del av gästerna, som var här på förmiddagen, var hemma hos sig. Dom kom tillbaka hit för att dricka kaffe. Vi var mellan 25 och 30 personer, som spisa kvällsmat, med snapsar, öl, vin och läsk under gemytligt samspråk under måltiden. Så blev det paus i ätandet och drickandet. Så kom Elsa och fråga, om jag inte skulle bjuda på en grogg. Jag sa ja. - Ja, det är fråga om du har konjak. – Ja, se du efter läsk, sockerdricka och vichyvatten, så ska jag leta opp konjak och vermouth brännvin. Så blev det grogg, som vi drack med gott humör. Sedan sjöng dom samfällt den sången, som Hugo hade författat till min 85-årsdag, men som inte alla var närvarande, när den sjöngs om middagen, så togs den om igen med liv, lust och kläm. Sedan vila vi oss lite. Sedan tala broder Johan om broderskapets betydelse, tänkvärt och vackert. Så jag kände mig verkligen rörd och tacka för talet. Sedan tala Hugo om, att första gången han såg mig var hos Otto på Tången. Då tänkte han, att jag skulle bli hans svärfar, och det blev jag ju också och är det fortfarande. Efter Johans och Hugos tal blev det ett fyrfaldigt leve samt ja, må han leva, som alla kände noterna till, och sjöng var och en med sin röst. Så blev klockan 12, och födelsedagen var slut. Vännerna togo farväl och alla hade önskat Hälsa och Glädje för de dagar eller år som återstå. Slut på min 85-årsdag.
18/3 Hugo och Elsa samt Ragnars hustru Ann-Mari och deras dotter voro kvar sen igår. Vi kände oss rätt så bra allesammans. Vi åt frukost och drack kaffe. Så kom Ragnar och Ann-Mari med bilen, så åkte Hugo och Elsa med till Skrea. Jag glömde att tala om, att jag fick 17 lyckönskningstelegram, ett från Carol, Upsala Collage, USA, ett från Erik i Hartford, dom mår bra.
19/3 Erik har öppnat en potatisstack. Potatisen var vackra, men går inte att sälja, så han fordrar korna, så mycket dom kan äta. Sigrid och Margareta har varit här det mesta av dagen.
20/3 Vi har en ko, som är sjuk. Hon kalva den 7 dennes och har inte varit bra sedan dess. Erik ringde efter veterinären, som behandlade henne. Koen ser dålig ut.
21/3 Kon är inte bra, men hon är inte sämre, Erik har sysslat med den sjuka koen efter veterinärens anvisningar.
22/3 Koen är inte bättre, men lever.
23/3 Veterinären var här, han trodde inte att koen kunde leva. Koen dog på kvällen samma dag. Det var en ung ko, en förlust på 1000 kronor. Klockan 7 på kvällen kom det hit 24 personer, som jag hade bjudit, för dom hade sänt blommor eller telegram på min 85-årsdag. Jag var inte precis i någon feststämning, kunde inte låta bli att tänka på den döda kon (inte undra på, det var 7 månadspensioner för morfar!) Vi tala inte om, att en ko hade dött för gästerna. Erik underhöll och passa opp som vanligt. Efter vad jag kund se, och vad dom sade, så trivdes gästerna.
24/3 Söndag. Jag låg rätt så länge, så Erik hade gjort både sina och mina sysslor. Gustav kom och hjälpte Erik att gräva en grop att lägga den döda kon i. Gustav ringde hem och bad Göran komma hit med traktorn. Dom tog upp koen genom dörren åt gården, och släpa henne med traktorn på flaket och körde henne på andra sidan kullen och tippa henne i gropen och grävde jord på. Gustav ville, att vi alla skulle resa med honom till Smeagård, Ingrid skulle bjuda på middag kl 12. Det var en god middag. Jag var ute i ladugården. Han hade gjort i ordning 3 kättar i norra änden av fähuset. Där var 200 små kycklingar, som åt middag. Det var roligt att se på. Där var 8 kor, 2 kvigor och 2 stora kalvar. Av svinen var där en sugga med 13 grisar, 7 större grisar, 3 suggor som skulle grisa.
27/3 Erik åkte med Stig till en auktion i Halsestorp, Augustinus Karlssons gård, som såldes av den senaste ägaren för 95.000 kronor. Nuvarande säljaren hade köpt samma gård för 34 000 kronor för en elva år sedan och tog den mesta skogen. Det blev väldigt dyrt, t ex såldes en ko för 1900 kronor.
28/3 Erik har varit på sammanträde med skogsvägsentuasterna.
9/4 Carl-Erik har blivit pappa. Eva har fått en gosse idag, vägande 3,4 kg. Gustav hade sänt sin bästa ko till nödslakt, men den gick inte igenom, juverinflammation.
21/4 Hugo och Elsa kom med tåget kl 8 fm. Elsa skulle till kyrkan, där var s k konfirmandträff i Okome kyrka för 40 år sedan. De skulle mötas i kyrkan. Det var 16 som infann sig, en del av de frånvarande voro döda och en del kunde inte komma av olika skäl.. Vi ringde efter bil och Hanna, Karin Elsa och Hugo reste till kyrkan. Kontraktsprosten höll tal till konfirmanderna efter högmässan. Sångkören medverkade. Sedan reste dom till pensionat i Vinberg och åt en minnesmåltid. Hugo, Hanna och Karin kom hem från kyrkan, vi åt middag, och jag låg och vila en stund. Dom hade gjort i ordning äggtoddy och ville att jag skulle vara med. Så kom Gustav, Ingrid och barnen och fick smaka äggtoddyn.
22/4 Vi var i Smeagård, det var Gustavs 44-årsdag. Så var vi ute och såg oss om i husen, där var det bra. Den kon som han skicka till slakteriet som nödslakt gick igenom, han fick 1.000 kronor för henne.
23/4 Karin har varit i staden idag och köpt siden till en klädning. Sigrid och Margareta var med, och köpte tyg som dom skall hava på Veras och Olles bröllop.
24/4 Gustav kom hit i eftermiddag med sin traktor och harvar, har harvat hela skiftet under gården samt skiftet vid Larsa skillnad utom 1 ½ tunnland. Nu håller han på att harva vallplöjet på Rävakullastycket. Han har harvat vallplöjet en gång. Stanna här i natt. Det har varit Lenas 7-årsdag idag. Karin har varit i Smeagård med några presenter.
25/4 Gustav fortsätter att harva. Kl 11 körde han till Stigs och har harvat från landsvägen och till bäcken, 12 tunnland 2 gånger.
25/4 Erik och Karin har sått färdigt på Rävakullastycket, 500 kg havre. Sedan har dom sått 450 kg vårvete under gården, hela skiftet.
27/4 Jag titta på en komet, som kommer igen om 1 000 år.
28/4 Söndag. Gustav är här, och Erik och han harpar potatis, som Gustav skall sätta.
29/4 Idag har Ivar i Bäckagård begravts. Jag trodde mig inte om att närvara vid jordfästningen.
3/5 Karin hade köpt blommor med Ivars namn på kortet med stjärnbaneret, som lades på Ivars kista med orden Ett sista farväl från Ivar till Ivar. Karin och sångföreningen skall till Bäckagård i kväll på kaffe för att dom var med och sjöng vid Ivars jordfästning. Dom tacka Karin för Ivars blomma.
6/5 Det lystes för Vera och Olle första gången i går.
7/5 Carl-Erik och Eva och deras pojke kom hit idag och var här några timmar. Pojken är inte döpt ännu. Carl-Erik skall fullgöra sin värnplikt med början den 13 dennes på Kviberg, där Göta Artilleriregemente är förlagt.
11/5 Jag och Hanna skicka 50 kronor till Vera och Olle, det är deras andra lysningsdag i morgon, Anna, Sigrid, Karin, Erik och Gustav skicka 20 kr var med Gustav, som han skulle resa till Skrea och överlämna till Vera i morgon.
13/5 Idag har Carl-Erik börjat 10 månaders värnplikt.
15/5 Anna och Helmer kom hit vid 7-tiden i kväll. Anna är sig lik. Det var roligt att se dom, men jag kan inte följa med i samtalet. Jag hör för dåligt, tråkigt nog.
17/5 I kväll kom Gustav med familj hit. Pojken är ovanligt livlig, så dom får ha ögonen på honom. Dom var glada, för dom fick en del leksaker av Anna-Lisa.
18/5 Våra Stockholmsgäster har arbetat med sådd av grönsaker; morötter, palsternackor, rödbetor, dill, persilja, gröna ärtor och spenat. Det är välgjort och ser bra ut.
19/5 Vi och våra gäster tog bil till Sigrids. Där är så ovanligt vackert både inne och ute. Ingemar Johansson skulle försvara sin EM-titel mot engelsmannen Coper kl 6 i Stockholm. Vi lyssna på dom i radion. Jag lyssna på dom två första ronderna. Men så fick jag hjärtklappning och gick ut, och kom in när dom höll på med fjärde ronden. Men i femte ronden kom Johanssons Höger som en blixt med fruktansvärd kraft på Copers haka, så han stöp. Han blev uträknad. Johansson blev föremål för publikens jubel och hyllning. Vi satte oss till bords och åt kvällsmat med nubbe och skåla för Ingemar Johansson
22/5 Anna och Helmer reste till Falkenberg. Dom var också i Skrea en liten titt. Anna hade köpt en ny dagbok, som hon gav mig. Den var mycket välkommen. Så hade hon köpt en del till Hanna.
21/5 Hanna fick brev från Ivar, som önska henne lycka och hälsa på hennes 81-årsdag. Hanna och jag fick kaffe på sängen av Anna, Karin och Helmer, och Erik var servitören. Hanna fick en stor vacker, levande rododendron av Anna och Helmer. Jag såg att Anna bredde en silkesduk om Hannas hals, medan hon satt i sängen och drack kaffe. Den var vacker. Senare kom Sigrids, Gustavs, Johan, Stig och Sonja, sist kom Olle, Vera, Hugo, Elsa och Inga-Majken. Dom hade visst blommor lite var. Hugo hade en vas till Hanna. Barnen hade roligt, och det hade dom andra med. Dom blåste upp en sorts ballonger med munstycke, som dom blåste luft i, sedan släppte de dom, och när luften rusa ut, drev den ballongen upp i taket, ner på golvet, under armar och ben och mitt i ansiktet och överallt tills luften var slut, till både ungas och gamlas förtjusning.
22/5 Jag gick upp vid 7-tiden, och tänkte på Hannas födelsedag, jag gick intill sängen och såg efter om hon var vaken, och då impulsivt böjde jag mig och tryckte en kyss mitt på 81-åringens mun. På kvällen var vi i Smeagård. och åt en som vanligt god kvällsmat. Carl Gustav visa sina konster, så dom hade en ständig övervakare så länge han var oppe. Lena börjar attt bliva förståndig, skall börja skolan. Vanja är snäll och trevlig.
23/5 Karin och Helmer har slagit gräset i lyckan och räfsat. Anna har planterat smörbollar.
24/5 Gustav i Smeagård kom hit och hade barnen med. Så tog han och Ingrid Anna och Helmer med i bilen. Dom kom hem från bilturen i kvällningen, friska och glada. Dom hade varit över till Danmark, Hilleröds och Fredriksborgs slott, som de hade besett.
25/5 Gustav hade lånat Helmer sin bil. Sedan skjutsa han mig och Hanna och Anna över Askome, Yngeredsfors, Bergsfors, Gällared, Okome, Köinge, Angryd till Falkenberg och till Ingvar och Inga-Majkens villa, där vi drack kaffe och åt goda kakor och språka. Pojken hade vuxit, han var snäll, och ville gärna att man skulle språka med honom. Vi bad farväl och reste hem. Vi tog en del späda boklöv med hem. (Det ser jag för mig. Karin hade alltid satt boklöv vid den tiden i en kopparbunke framför kakelugnen i stugan.)
26/5 Hanna tyckte att hon åker bil idag också. Sedan tog Helmer, Erik och Karin och Hanna plats i bilen och körde en runda. Så kom Gustav hit på motorcykel med en krukväxt till Hanna, det är mors dag. Dom som var ute och åkte bil, hade kört 280 km. På eftermiddagen kom Evald och Sigrid. Nu är vi samlade vid kaffebordet och skålar med mor, det är hennes dag
27/5 Anna har börjat packa resväskan. Först skall dom till Smeagård med bilen. Där skall dom äta middag. Sedan skjutsar Gustav dom till Skrea, där dom stannar över natten. Sedan tar dom tåget till Stockholm. Så var det slut på det roliga, det känns så tomt.
29/5 Carl-Eriks Eva ringde från Göteborg och ville att vi skulle säga till Sigrid och Evald att dom skulle resa till Göteborg i morgon och närvara vid dopet av deras son, som skall heta Leif Krister
5/6 Hugo ringde och tala om, att han hade avlagt nämndemannaeden och hälsats välkommen och tagit plats i rätten.
6/6 Karin har fått brev från Ivar. Carol har tagit sin examen i Upsala Collage. Vi blev riktigt glada allesammans. Men det var ett lärdomsämne, som hon inte hade läst, som skall pågå i ytterligare 6 veckor, som hon måste gå igenom. Så hon får inte resa till Sverige innan den 20 juli. Dom hade fått ändrat med flygbolaget. Så vi väntar henne i nästa månad här hemma. Ivar är bra, allt väl.
7/6 Idag har vi släppt två kvigor i Herredemsdalen. Jag var med när Erik släppte dom, men vi höll på att inte bli kvitt dom. Den största följde Erik vart han gick, försökte han gå över gärdesgården, så följde hon med. Jag hade den andra efter mig, hon sprang rätt på mig. Jag kom över stängslet, så hon inte såg mig. Då såg jag Erik och den andra kvigan leka tafatt nere i dalen, men till slut kom han ifrån henne.
8/6 Pingstafton. Efter sysslorna gjorde vi oss i ordning för att resa till Skrea kyrka. Vi här hemma, samt Evald, Sigrid och Leif, för att övervara vigselakten mellan Vera Winroth och Olof Bengtsson i kyrkan kl 5 eftermiddagen. Vi gick in i kyrkan och tog plats i andra bänken framifrån. Så börja musiken och brudparet kom intågande arm i arm och stanna, Olof till höger och Vera till vänster, ett vackert brudpar. Sedan vidtog vigseln enligt vanlig ceremoni med de vanliga frågorna och svaren. Från läktaren spelades först psalmen 131, sist 306. När vi kom ut ur kyrkan steg vi i dom väntande bilarna och reste till fornminnesgården Hallarna i Heberg, där bröllopsmiddagen skulle intagas. Det var Hugo och Elsa Winroth som bjöd. Vi var omkring 70 personer, som bänkade oss efter namnkortsplacering. De närmaste släktingarna till höger och vänster om brudparet. Det serverades 3 smörgåsar på varje assiett. Öl, snaps och läskedrycker serverades under hela måltiden av Leif, Carl-Erik och Gustav(?) Bengtsson vid de olika rätterna, det var soppa och kex (?) . Sedan blev det lax och potatis med tillbehör och glass till efterrätt. Så var det en massa hyllningstal. Hugo hälsade gästerna välkomna. Vid efterrätten höjde Hugo sitt glas och äskade ljud och höll ett vackert tal till brudparet, och utbringade ett fyrfaldigt leve. Sedan var det pastor Jönsson, som talade och önskade dem en lycklig samlevnad. Sedan var det brudens svärfar, Algernon Bengtsson, som talade om utvecklingen av deras kärleksförhållande, hur Olle tog sin motorcykel och cykla natt och dag genom vårt avlånga land för att träffa Vera i Jämtlands huvudstad, Östersund. Det var strängt. Men han träffa Vera och var välkommen. Som morfar och gudfar ansåg jag mig skyldig att säga några ord, huvudsakligen om hennes sjuksköterskeexamen vid länslasarettet i Östersund i december 1953, vid vilken Hugo och Elsa var närvarande med bl a landshövdingeparet Lövgren i Jämtlands län. Hon tog sin examen med beröm enligt överläkaren för Östersunds lasarett och även lärare vid därvarande sjuksköterskeskola. Sedan blev det Anna Andersson, som höll ett tal för Vera. Så hade Inga Wallenäs ett litet anförande till brudparet. (Hur många gillade det talet? Inte min svärmor i alla fall, hon tyckte det var pinsamt. Jag talade nämligen om barndomsminnen och att Vera kunde vara en jobbig lillasyster. T ex fick hon långa gula lockar och var väldigt söt, när jag tappade mina tänder och fick knotiga knän. Talet fortsatte väl i samma stil, men jag tror jag bättrade mig på slutet, jag kommer inte i håg. Talet skiljde sig nog från mängden, men var menat som humoristiskt och lite ironiskt mot mig själv. Lyckligtvis satt jag jämte komminister Jönsson, han uppskattade det, särskilt det underförstådda. Men anförande?) Det var många leven och hurrarop. Så läste pastor Jönsson bön efter maten och tackade på samma gång värden och värdinnan för den utmärkt goda maten och för trevnaden och för den goda uppassningen, som var till allas belåtenhet. Sedan steg vi upp från borden och sträckte på benen, här var fint väder. Jag kände mig lite trött, så jag tog av fracken och lade mig i en säng med en filt över och vila ett par timmar. Då jag kom in till gästerna, höll dom på med grogg, och dansen var i full gång, och stämningen var god. Dom dansade både gamla och unga, men ingen var berusad, men glad stämning. Kl 1 blev det kaffe med en massa småbröd. Dansen pågick fortfarande, och de långa klänningarna vållade lite avbräck då och då, när någon trampade på dom. Tre spelmän skötte musiken till glädje för alla. Så tacka vi Hugo och Elsa och brudparet för den välordnade och trevliga bröllopsfesten och tog farväl och kom hem kl ½ 3 pingstdagens morgon.
9/6 Pingstdagen. Här var ingen på hela dagen, utom Leif, som kom och roa för oss ett par timmar.
10/6 Leif kom, han hade varit och rott i Högvadsån. Johan kom och Evald och Sigrid. Så gick Leif och ringde till Skrea. Elsa svara och talte med Leif, så lämna han luren till mig. Jag tackade för bröllopsfesten och Elsa för att vi kom. Så tala vi om festen, som var lyckad. Sen hämta jag Hanna, så språka hon, sedan Sigrid och Karin. Carl-Erik och hans Eva var också med på festen, sen följde dom med till Hugos och låg där. Sedan var dom med till Ingvar och Inga och såg deras hem. Dom reste tillbaka till Göteborg samma dag. Här har varit ovanligt vackert väder, 24 grader varmt. Gustav i Smeagård kom hit i kväll. Vi åt kvällsmat, sedan cykla Evald och Sigrid hem. Gustav och Erik tog bilen och körde till Ingvar och Inga i Falkenberg. Erik kom hem kl ½ 12.
21/6 Midsommarafton. Alla tre familjerna Winroth är på bröllop i kväll i Hallarna. Det är en gårdbotös (Liselotte) som gifter sig (med Göran Bergkvist). Eva, Carl-Erik och Leif är här ikväll, sitter och språkar. Krister är hos Sigrid.
22/6 Jag var ute och syssla som vanligt, sedan gick jag in och raka mig och tvätta mig, sedan tog jag mig en promenad. Efter middagsvilan kom där en bil på gården. Det var Hugo, Elsa, Ingvar och Inga, som hade pojken med sig. Dom hade varit på bröllop i natt, och kom i säng först ½ 4 på morgonen. Hade dansat och haft roligt. Pojken var livlig och glad. Han hade vuxit bra sedan vi var där. Så kom Gustav i Smeagård med fru och barn, samt Eva, Carl-Erik och Leif.
23/6 Söndag. Gustav kom hit med sin traktor och slog halva skiftet vid hasslet. Stig kom hit om middag. Hansa pojkar var nere och slog gräs med traktor för slåttermaskinen
25/6 Klockan 9 på kvällen fick vi två norska gäster, herr och fru Lund från Ullensaker i Norge, som inbjudits av föreningen Norden att gästa Halland med flera platser. Det var vanliga enkla och trevliga människor.
26/6 Det kom en norsk bil med ett par äkta makar, Tarneby, för att hämta våra gäster, som dom åkte tillsammans med för att fortsätta resan söderut. Ingvar kom hit på sin motorcykel, han trodde, att han skulle träffat landsmän hemifrån, dom var inte hemma. Dom hade varit på Plönninge lantbruksskola och i Abilds kyrka, Katrineberg m fl. platser. Sist var dom samlade på Västanfläkt i Skrea, där dom åt kvällsmat. Sedan reste dom var till sitt.
27/6 Gustav kom vid 7-tiden med sin traktor och körde och slog av vårt sista hö. Kl 9 var vi inne och drack kaffe och språka med Norgegästerna. Dom tyckte att dom hade en trevlig dag och resa föregående dag. Barberaren i Vessige kom och ville skjutsa Norgegästerna och visa dom de vackraste platserna och dom körde med detsamma. Norskarna hade rest omkring i Vessige och Hjuleberg och flera andra platser, sist till Smea-Svenssons, där dom drack kaffe.
28/6 Gästerna steg opp kl 7 och gjorde sig i ordning. Sedan satte vi oss till bords och åt frukost. Erik bjöd på nubbe, öl och läsk samt en Amerika-whisky. Sedan tog dom adjö och tackade oss allesammans och bjöd oss välkomna till Ullensaker. Sedan fortsatte dom till Danmark
29/6 Gustav och Erik och Karin har hässjat gräset som dom hade vänt (det hade kommit regnskurar under flera dagar). Jag har hjälpt till lite var jag kunnat, men hjärtat blir så oroligt, så det blir inte mycket av. Hanna är seg, men hon har så svårt att gå för knäet. Hon har lagat maten, samt bakat småbröd.
30/6 Söndag. Erik, Evald och Karin hässjar det gräset, som dom inte hann med i går. Så kom Siv och hennes fästman, samt pojken Leif (Krister?) En stund efter kom Erik i Brandshult med fru samt Georg Larsson och Ingas flicka från Forshaga, alla i bil. Dom hade hälsningar från alla i Forshaga och svåger Carl och Kajsa i Karlstad och från Adolf i Brandshult. I synnerhet Georg tyckte det var roligt att komma till Långansgård. Georg är 56 år, ser mycket bra ut, är ovanligt trevlig, men han har ont i ett ben. Så kom där en bil till på gården. Det var Sivs fästman, som hade hämtat Evald och Sigrid, samt Krister, Siv och Margareta. Så kom där en bil till, och ur den steg Elsa, Inga och Ingvar och Ingas pojke. Vera körde bilen. Jag hade Ingas pojke till att gå. Jag höll honom under armarna, och han tog steg, lika långa som benen räckte till. Han tyckte det var roligt. Alla våra gäster hade kommit objudna, men så mycket roligare.
1/7 Vera telefonera, och ville, att vi skulle komma till dom och dricka kaffe i deras hem. Olle skulle hämta oss i sin bil kl 7 em. Dom hyr i ett nytt hus och bor på tredje våningen, en fin bostad, men ansträngande trappa, 8 halvtrappor, med 7 trappsteg i varje, passar för unga par. (Gustav och Erik bar mormor uppför trapporna i gullstol, sa Vera.) Vi blev bjudna på kaffe och smörgås. Gustav och Ingrid var också där. Så mulna det till, åskan börja att gå och gick hårt. Det regna väldigt. Gustav och Ingrid bröt opp och reste i det värsta skyfallet. Barnen var ensamma hemma och är rädda för åskan. När dom kom till Smeagård, hade det inte regnat något. Vi satt och språka och hade trevligt, tills det sluta att åska och regna. Då bad vi farväl, och Olle skjutsa oss hem, 18 km, det tog 20 minuter.
3/7 Karin är på resa till Lycksele i Norrland, en semesterresa, hon kommer fram i morgon kväll.
4/7 I kväll skulle Karin och Britta vara framme i Onsele i Norrland.
7/7 Söndag. Johan kom, så kom Evald, Sigrid, Leif , Margareta, Carl-Erik. Eva och pojken. Dom hade kaffe och småbröd med sig och var på väg till Högvadsån och ta båten och ro uppåt älven. Pojken låg i en ligglåda. Gustav och Lena cykla hit med Anita, hon hade sele och trava lugnt före Gustav. Lena cykla själv. (Morfar har skrivit tidigare att Gustav hade Anita till hjälp i arbetet, men jag var lite osäker, så det kom inte med) Jag och Lena var nerom berget och plocka blommor, så många vi kunde bära i händerna. Dom var mycket vackra, vi satte dom i vaser. Lena tog sina med hem
8/7 Leif kom hit efter middag och har hjälpt Erik att köra 4 lass hö, dom första för året.
9/7 Leif kom hit vid 8-tiden. Erik och Leif kör hö, Erik lassar och Leif lagar lasset och tar emot höet i ladan. Sigrid var här och hjälpte Hanna med mat och sysslor. Jag har räfsat, och tatt ner hö av hässjorna. Dom har kört hem 8 lass idag.
10/7 Vi har kört hem 8 lass här idag. Leif hjälper till hela tiden, han är duktig. Hanna lagar maten och städar. Hon sliter ont. Karin kom från Onsele. Lycksele var närmaste stad. Det var 150 svenska mil dit. Där var inga blommor eller lövträd, så där var ingen större växtlighet den 9 juli, när dom lämna platsen. Potatisen syntes ett par tum.
11/7 Vi har kört 8 lass hö. Karin var hemma idag. Leif har varit här idag också. Jag var med och hjälpte till ett par lass, sedan måste jag gå hem och vila mig.
14/7 Söndag. Här har inte varit någon främmande på hela dagen förrän i kväll. Då kom Carl-Erik och Eva hit, och en stund därefter kom Vera och Olle hit. Carl-Erik har 14 dagars skördesemester.
16/7 Gustav, Ingrid och barnen kom hit i kvällningen. Jag och flickorna var i berget och plocka blommor, mest blåklockor
17/7 Ingvar kom hit från Falkenberg. Han skall måla fönstren, som sattes in förlidet år.
18/7 Ingvar har målat dom flesta fönstren, fönsterbågarna och spröjsarna vita, fönsterkarmarna och klädseln omkring klarröda, det blir vackert. Jag har målat på den nya klädseln, som snickarna hade nere, när dom var här och reparera i fjor. Karin och Ingvar har cyklat till Evald och Sigrid,
19/7 Jag har fortsatt att måla och spackla. Ingvar har målat fönsterna färdiga. Det blev vackert. Han släppte till lackfärgen, både den röda och den vita. Han ville inte ta betalt, men jag gav honom 50 kronor, men han ville inte ta betalt för färgen. Den vita oljefärgen hade jag skaffat själv.
20/7 Margareta och Erik har börjat att flytta brännveden in i hus, den är torr nu.
22/7 I dag har det varit en väntans och glädjens dag. Vår kära Carol från Bridgeport har kommit på besök. Hon kom med flyg till Torslanda idag kl 11, där Vera, Olle och Inga-Majken mötte med bil och kom hit vid 1 - ½ 2 –tiden. Det blev hälsningar och omfamningar i långa banor. Vi hade klätt om oss alla för att taga emot henne på ett värdigt sätt. Hon var sig lik som sist hon var hemma, men hade blivit längre. Det var roligt att få se henne, ser glad och trevlig ut. Evald och Sigrid, Margareta, Leif, Carl-Erik, Eva och pojken är här. Olle, Vera och Inga reste hem, när vi ätit middag. Olle bekosta bilskjutsen vid Carols hämtning. Jag tacka. När de kvarvarande hade druckit kaffet gick jag och lade mig att vila. Jag hade inte sovit en blund på hela natten innan.
23/7 Jag var och väckte Carol vid 9-tiden och satt vid bädden och språka. Hon var trött efter resan, hade inte sovit, sedan hon var i Amerika, innan hon gick till sängs i går kväll. Det tog 11 timmar från New York till Danmark och två timmar från Kastrup till Torslanda.
24/7 Farbror Johans 70-årsdag. Karin var och uppvakta honom med en blomsteruppsats och 160 kronor i penningar från mig och Hanna, Erik och Karin, Anna och Helmer, Hugo och Elsa, Gustav och Ingrid, Sigrid och Evald, Ivar och Carol samt Ragnar och Ann-Mari i Båstad. Vi var bjudna till Johans kl 7 på kvällen. Närvarande var Stigs familj, Sven med familj, Träff med fru, Åke och Greta och flickorna, Åke med fam, faster Hilma och Lisa Gustavsson, Karl och Berta vid Stocken, alla med presenter och blommor. Dessutom fick han mottaga en stor blomsteruppsats från Okome Handelsförening, samt en massa telegram. Stämningen var mycket god med en del humoristiska inslag och smärre tal av faster Hilma, Elsa och sonen Sven, alla följda av ett 4-faldigt leve och Ja, må han leva. Johans Åke tog en massa färgfotografier av 70-åringen omgiven av blommor i massor. Jag, Hanna och Hilma var med på en del kort, och Elise Gustavsson och Johan tillsammans. Johan måste på gästernas uppmaning bära sina båda förtjänstmedaljer av guld, största storleken för 35-årig verksamhet i Okome Andelsmejeri samt för kommunal gärning.
26/7 Carol, Siv, Eva och Leif reste med bussen till Falkenberg för att bada och ha lite roligt innan Leifs semester är slut.
27/7 Vi har omkring 100 liter mjölk om dagen till mejeriet. ( Jag tänker på morfars fars mjölklista för år 1898. Han hade 13 kor, som lämnade mellan 128 och 141 liter mjölk i veckan, sammanlagt. Morfar skriver vid ett tillfälle, att han har 9 kor)
28/8 Karin hade bjudit Gustavs familj på middag. På kvällen kom Gustav tillbaka och hämtade Erik, Carol och Karin och skjutsa dom till Skrea. Hugo skulle sy en dräkt till Carol. Hon skulle stanna där tills dräkten var färdig.
30/7 Erna Hagmar kom. Hon är på Stocken på besök. Hon är sig lik, trevlig och rejäl. Hennes barn är friska, Per-Gösta med fru bor i Göteborg, Björn är i Uddevalla vid brandkåren under skolferierna och Hellen, som är förlovad är i Karlstad.
31/7 Lisa Gustavsson har varit här från den 23 till idag, men reste hem idag.. Carol kom från Skrea och hade den nya dräkten på.
1/8 Carol och Karin reste med tåg till Älvsered och sedan med bil till Mårdaklev. Carol hade lovat en skolkamrat från Upsala Collage att lämna en paket till hans morföräldrar. Dom hade sänt en bil att möta i Älvsered. De blev väl mottagna och fick bilskjuts tillbaka, och kom med tåget kl 7 em. (För dom som inte vet det: Barnbarnet, som skickat presenten var Arnold (Arnie) Hanson, som Carol sedermera gifte sig med.) Sedan reste Carol till Siv i Halmstad med tåg. Hon skulle stanna där till söndag.
4/8 Gustav och Erik var i Halmstad och såg på fotboll. Sedan reste dom till Falkenberg, och mötte Carol, som gästat sin kusin Siv. Dom hade haft trevligt, på lördagen hade dom sett på stan, tivoli m.m. samt varit på dans på kvällen. På söndagen hade Sivs fästman skjutsat dom i sin bil till Norrvikens trädgårdar. Gustav körde Carol och Erik till Smeagård, där dom stanna några timmar.
5/8 Jag köpte ett par trätofflor för 9 kronor och ett par lätta skor för 20 kronor.
8/8 Vera, Inga och lille Lars kom hit i bil. Lars visa hur han kunde gå, när man höll honom i händerna. Vi satt och språka vid kaffebordet. Jag kunde inte höra vad dom sa, men dom hade roligt
9/8 Carol har rest till Göteborg, där hon stannar över lördagen hos Carl-Eriks hustru. Leif skulle möta henne vid tåget. Hon fortsätter till Stockholm på söndag.
10/8 Lars, Ingas och Ingvars son har namnsdag idag. Dom hade lånat en bil och kom hit. Lars stiger opp utan hjälp när han är på golvet och för en stol att stödja sig vid.
16/8 Jag har spetsat hässjestörar hela dagen. Carol kom från Stockholm i dag. Hon tyckte bra om Anna och hennes man. Dom hade varit hos Hilma och blev bjudna på kaffe och våfflor. I Göteborg hade hon bott hos Evas föräldrar. Carl-Erik och Eva hade varit med och dom hade sett sig om i staden. Leif hade också visat henne omkring, sedan han mött henne vid stationen.
18/8 Olle kom hit med sin bil och hämta oss till Ingvars och Ingas hem, där vi blev bjudna på en god middag, med snaps, öl och läsk till maten. Hugo och Elsa och Ingvars mor var där också. Sedan jag vilat mig och kom ner, var Gustav, Ingrid, Carol, Erik och Karin komna dit, och så blev det kaffe med småbröd, tårta och gök med skål för Inga, som fyllde 31 år. Hon ser lika ung och duktig ut, fastän hon har en pojke på 10 månader. Han går bra, bara man håller honom i handen. Han är inte blyg för någon, utan är lika glad mot alla, skriker inte. Jag och Hanna var ute på tomten och blev filmade av Inga, Elsa var också med.
19/8 Innan jag hade klätt mig färdig, kom Vera in i kammaren och hälsa god morgon. Hon kom med bil och hämta Carol till Falkenberg för att stanna hos Inga och Vera några dar.
20/8 Carol kom hem från Falkenberg och Inga och Vera.
21/8 Stig och pojkarna har tagit av havren på Rävakullastycket. Sedan kom Gustav med sin traktor och satte för Stigsa självbindare och börja taga av veten under gården. Erik, Stig och pojkarna satte opp vete på stör.
22/8 På morgonen kom Bengt i Lunnen med sin traktor och skördetröska, tog av och tröska kornet till kl ½ 12. Det blev 56 säckar. Sune i Ulfsbo och hans hustru kom hit och lämna 300 kronor, som Carol skulle ta med till sin pappa, som ersättning för resan till Ivar Karlsson i Montreal i Canada, som Ivar hade företagit.
23/8 Idag har Erik varit hos Stig och travsatt havre och vete, som pojkarna har tagit av. Carol håller på med skrivning, och hjälper till med varjehanda, städning, matlagning m m .
24/8 Erik hjälper Stig att sätta upp på stör. Karin och Carol reste till Falkenberg för att handla. Dom hade köpt 3 dalahästar av trä, som Carol skulle ha med hem, samt en tårta m m. På kvällen kom Leif från Göteborg. Han satte sig till bords, matfrisk som han alltid är. Medan han åt satt vi och hörde på. medan han berättade om sitt arbete och upplevelser i storstaden. Jag var med till liggdans, då måste jag gå till vila. Men dom fortsatte att språka och ha roligt, så länge jag var vaken.
28/8 Erik har hjälpt Stig att sätta vete på stör. Hansa pojkar kör skördemaskinen med traktor, så det går fort.
29/8 På kvällen reste Carol, vi och Sigrids till Smeagård på kalas. Vi fick god mat. Efteråt gick jag och vila mig efter maten, tills Lena kom och bjöd på kaffe med småbröd och tårta.
31/8 Elsa och Hugo kom på besök. Det var roligt att se dom här. Hugo tala om, att Lars går för sig själv nu. Carol och Erik glömde inte att gnabbas och slåss och ha roligt.
1/9 Sysslor, morgonkaffe m m. Sedan börja dom laga mat, och duka bordet i stugan för 10 personer, utom vi som var närvarande skulle Evald, Sigrid och Margareta komma. Vi fick en verkligt god middag med många rätter och en utmärkt god mör stek och till efterrätt glass. Hugo och Elsa ville, att vi allesammans skulle gå ut, när Erik hämta korna, så dom kunde filma oss och korna. Hugo filma mig och hästarna, som gick på bete nerom gården. Så kom Gustav och Ingrid med barnen, dom visste att Carol var här sin sista söndag i Sverige. Lena går i skolan nu om dagarna, hon tycker det är roligt. Margareta har börjat i realskolan i Falkenberg den 30.e augusti.
3/9 Gustav kom och ville, att vi skulle åka ut, så Carol fick se lite mer av trakten häromkring. Men Hanna, som låg till sängs var inte så bra, så hon våga inte följa med. Sigrid var här, hon följde med. Efter en lång runda körde vi förbi sjön Svarten. Där höll vi och steg ur bilen och såg på den s k kungastenen, som Gustav VI Adolf hade skrivit sitt namn på, när han gjorde sin Eriksgata genom Halland 1954. Vi kom till Varberg, och var inne på ett konditori och drack kaffe, men först var vi på Varbergs museum på fästningen. Där var mycket att se på, det var Bockstensmannen, som dom hade hittat i en mosse i Rolfstorp. Dom anser att fyndet är från 1300-talet. Dom gissar på att det var en förbrytare, som dom hade avlivat och grävt ner i mossen och slagit en spetsig påle rätt igenom bröst och rygg. (Senare finns det teorier om, att det i stället var en högt uppsatt man, t o m namngiven, som ridande var på väg med viktiga meddelanden eller konvolut, men som dödats av fiender. Det var orostider i landet.) Hela skelettet låg i en monter. Alla ben fanns, huvudskallen fanns, med håret som var rött, men ansiktsmusklerna var borta. Dom hade funnits när man hittade honom, men när de kom i beröring med luften och inte garvsyran i mossen skydda, så föll det i stoft. Men dom gjorde en avgjutning, efter som dom mindes att han såg ut. Dom klädde på helfiguren dom kläderna, som den hittade personen hade på sig. Sedan följer en lång beskrivning på kläderna. Morfar var fantastisk! Sedan reste vi till Skrea där vi drack kaffe och Carol tog adjö av Hugo och Elsa
4/9 Carol var med på åkern och filma. Hon hade också filmat från det högsta murkrönet på Varbergs fästning, där var en vacker utsikt över hela Varbergs stad. Vera skjutsa Elsa, Inga och Lars hit, dom ville ta farväl av Carol, innan hon reser tillbaka till USA på lördag. Sedan kom Stig och hämta Carol, Karin och Erik för att dricka kaffe och äta våfflor. Så tog Carol farväl av Johan och alla dom andra. Under tiden satt vi och språka, så ville dom se mitt inbjudningskort från första hovmarskalken att infinna mig hos Hans Majestät Konungen i Stockholms slott för att intaga kvällsmat den 6/2 1914. Även inbjudan av grevinnan och greven Axel Mörner till intagande av middag å Halmstads slott den 8 september 1925, samt en del andra minnen från bondetåget från min Stockholmvistelse 1914. Den 6 februari gick bondetåget till slottet, Gustav V talade, och sa att han hade samma åsikt som bönderna i försvarsfrågan. Det var 30.000 personer, som gick i tåget.
7/9 Ingvar kom hit på morgonen, han ville hjälpa oss med att köra havre. Så kom Gustav, han skulle skjutsa Carol till Göteborg. Carol hade packat och tagit farväl av oss allesamman. Johan och Stig kom hit för att ta farväl av henne. Det kändes lite svårt att skiljas. Ja, så körde Gustav, Karin och Carol och tog Sigrid i bilen till Göteborg. Vi satte för hästarna och körde ner och lasta på havren. Ingvar lassa, jag gjorde i ordning nekar, som var lite fuktiga. Johan ringde, och tala om, att Åke kommit hem, för att bevista en 20-årsträff på Katrineberg i morgon. Han skulle hämta mig och Hanna. Han ville förevisa färgfilmer, som han tog på Johans 70-årsdag, samt en del bilder, som han tagit vid resan i Europa. Ingvar var med till Johans.
8/9 Gustav och Karin kom hem från Göteborg mellan 12 och 1 på natten. Det blev inte någon flygning från Göteborg, p g a oroliga väderleksförhållanden. Så Carol fick stanna där tills idag, då ett plan skulle gå till Köpenhamn och därifrån till USA vid 9-tiden i kväll. Här är tomt efter Carol idag. Sigrid, Carol och Leif var hos Evalds svåger och syster och åt kvällsmat. Sedan tog Carol rum på hotell för natten. Leif har fritt idag, så han kan följa med henne till planet, och håller väl sällskap.
10/9 Hannas bror Carl kom hit på besök, han är sig lik, samma goda humör, trots de 78 åren. Hanna sitter och språkar om gammalt och nytt. Dom har mycket att tala om.
11/9 Erik steg opp i vanlig tid, hämta hem korna och mjölka, och släppte ut dom på bete som vanligt, och släppte ut hästarna. Sedan gjorde han sig färdig för att åka med 8-tåget till Falkenberg för att inställa sig i Skövde för militärtjänstgöring från den 11/9 till den 11/10 i år vid en manöver, som skall hållas någonstans i Sverige. Har regnat 22 mm i natt, och håller på att regna hela dagen idag. Det har varit översvämningar förut i höst i Italien, Frankrike, Tyskland, England, Holland, Danmark och Norge och nu blir det kanske vår tur. Nästan all vårsäden står i travar och växer, det är mycket lite, som kommit under tak. Vi för vår del har kornet, som skördetröskats, det ligger på magasinen, allt är inbärgat, likaså vårveten, som vi hade på skiftet under gården, med undantag för ett lass. Stig har flera hundra travar havre ute och ett skifte korn, som står vid rot och gror bort, samt all vårveten. Och så är det överallt här omkring. Karin är på symöte i Hagagård, sedan hon tagit hem korna och mjölkat dom och skött om svin, kalvar och höns. Hästarna tog jag hem, dom är inne om nätterna, när här är oväder. Här är tomt efter Erik och Carol, som alltid höll på att gnabbas vid bordet, och demonstrera sin färdighet i knep.
12/9 Regn och rusk som vanligt. Karin har skött om alla sysslorna. Jag har skött om renhållningen i husen.
13/9 Idag regna det inte. Gustav kom hit och hjälpte till att mala m m . Han ville, att Carl, jag och Hanna skulle följa med till Smeagård. Där åt vi kvällsmat, sedan blev vi med till Falkenberg, där var vi med på Teaterbiografen och såg på några vetenskapsmäns utforskning av havsbottens flora och djurliv, fiskar i alla storlekar i alla upptänkliga färger. Förspelet handlade om flyguppvisning i Ljungbyhed. Båda uppvisningarna var bra och även intressanta.
14/9 Regn hela dagen. Har blött opp nerom ladugården, så det är svårt att ta sig fram i sörjan. Sysslar på morgonen som vanligt, och Karin sköter Eriks arbete. Erik kom hem från Skövde på permission, han skall resa tillbaka i morgon. Carl och jag gick på besök till Gängnans på kvällen. Carl och Birger gick i skolan tillsammans.
15/9 Söndag. Erik och Karin syssla på morgonen, så ringde vi efter bil, för att fara till kyrkan. Jag steg av vid Sigrids. Hanna och Carl var i kyrkan. Gustav kom hit och hjälpte Erik med en del göromål, som han ville ha gjort, medan han var hemma. Sedan samlades vi hos Evald och Sigrid, som bjöd på en god middag. Det var alla härifrån, Carl, Gustav, Sigrid och barnen. Så blev klockan 4 och Erik fick skjuts av Gustav till stationen. Klockan ½ 6 reste Carl Andersson med bussen till Skrea för att hälsa på Hugo och Elsa. Så åt jag och Hanna kvällsmat. Karin hade cyklat före, så sysslorna var gjorda.
17/9 Det har regnat mycket dag efter dag. Ätran har stigit 2 meter. Jag var nere vid Herredem, vattnet går över ån. Vi har 2 kvigor, som går på bete i åfallet. Karin var och såg till dom. Det gick inte att gå i åfallet för vatten, men dom simma i älven och följde efter Karin. Jag gick och satte opp stängsel, så dom inte går i älven. Gustav kom hit med sin traktor och plog och skumplöjde Rävakullastycket. Jag och Karin satte ut veten, som stod kvar på stör, den blev torr på en timmes tid, så satte vi för hästarna, och körde all veten som inte var grodd. Nu är dom grodda toppnekarna kvar, men dom är gröna, så det går nog inte att få dom torra. När jag kommit hem fick jag se en komma i björket, det var Erik, som kom från Skövde, han hade fått uppskov till nästa år.
19/9 Jag gick och såg till kvigorna. Dom hade gått från fiskeplanen och till Herredemsdalen. Hur? Dom hade väl summit, för jag hade stängt för det som var synligt. När jag kommit hem, fick jag se en komma i björket, det var Erik, som kom från Skövde, han hade fått uppskov till nästa år.
22/9 Söndag. Vackert väder med solsken. Stig ringde och ville ha Erik till hjälp till att skördetröska korn. Sigrid och Evald kom på eftermiddagen. Dom var nere vid Herredem och såg efter om årskon inte hade följt med högvattnet, men hon var kvar, fastkedjad vid gärdsgårdsstolpen.
25/9 Idag har Erik och Karin haft Sigrid till hjälp att plocka potatis, 14 fåror, och kört hem. Jag bar dit kaffe till potatisplockarna.
26/9 Dom har plockat 14 fåror potatis idag också. Potatisplockningen fortsatte, när det inte regnade, klart 1/10.
8/10 Erik och Karin fyllde 42 år idag. Gäster: Johan, Stig och Sonja, Gustav och hans familj, samt Sigrid, Evald och Margareta.
10/10 Stig har mistat sin enda häst, han låg död på morgonen, han var ute på natten.
13/10 Söndag. Idag har vi deltagit i den allmänna folkomröstningen angående av regeringen förordat förslag om pension för svenska folket. Den kommitté, som har utarbetat förslag i pensionsfrågan, har varit enig om att den nu utgående folkpensionen skulle höjas till 5 400 kr per år för 2 äkta makar efter fyllda 67 år, samt för ensamstående till 3 600 kronor. Men kommitterade kunde inte ena sig om en tilläggspension, som varje pensionstagare skulle ha rätt till att teckna till ett belopp av två tredjedelar av vad han årligen intjänat under de 15 högst avlönade åren. Detta blev s k linje nr 1, regeringens och majoritetens förslag. Häremot anmälde tjänstemännen en annan mening och kom med förslag nr 2, som man inte riktigt kunde förstå, men som förordade en kollektiv uppgörelse mellan arbetsgivare och arbetare på frivillighetens väg och inte obligatorisk genom att bli laglig, som linje nr 1 föreslagit. Nr 2 föreslog att var och en får göra som passar honom bäst. Omröstningen utföll så, att linje 1 fick 1.602 323, linje 2 2 523 917, linje 3 1 195 355 röster. Sedan blir det riksdagen som får avgöra. Vi rösta linje 2.
16/10 Vi har fått vår ålderspension, 146 kronor vardera.
21/10 Erik har varit i Falkenberg, för att lära sig att ta körkort.
24/10 Idag har bondeförbundets ministär avgått ur regeringen, och som följd härav kommer statsminister Erlander att inlämna hela ministärens avskedsansökan.
27/10 Sven och Stig kom hit på förmiddagen. Sven åkte i en stor bil, som han hade handlat sig till nyss. Den var 2 år gammal och kosta 16 000 kronor
29/10 Konungen hade uppdragit åt Erlander att bilda en socialistisk regering, sedan Gunnar Hedlund avslagit att gå med i en borgerlig regering.
1/11 Hugo Winroth ringde och ville att Hanna och jag skulle komma och övervara en gudstjänst i Skrea kyrka. Kyrkokören skulle sjunga och pastor Hernlund från Vinberg skulle predika. Gustav skjutsa oss, han hämta oss vid 4-tiden. Efter kaffe åkte Hugo och Elsa till sångrepetition. Gudstjänsten var kl 7. Hugo kom tillbaka med Carlsson i Boberg, som körde oss till kyrkan. Jag hör så dåligt, men Hanna sa, att dom skötte sig utmärkt bra. Kyrkokören var inbjuden till prästgården efteråt, och prästfolket sa, att dom skulle ta oss med. Det var ett riktigt nöje att komma dit, vi var så välkomna, dom gjorde allt för gästernas trevnad. Man behövde bara se på värdfolkets glada ansikten, så fick man en känsla av trivsel och gott humör. Deras hem var vackert och trevligt möblerat, men ingen överdådig lyx. Där var underhållning med musik och sång. Där var 45 gäster enligt Inga-Majken.
2/11 Allhelgonadagen. Hugos 57-årsdag. Hanna och jag fick kaffe på sängen kl 9. Elsa och Hugo skulle till kyrkan kl 10, så vi hade god tid på oss att stiga opp. Då kom Veras Olle med en kinematografmaskin för visning av kortfilm, som Hugo och Inga hade tagit av oss allesammans i Långansgård med flera. Så kom Ragnar i Båstad med familj. När han såg flaggan i topp, så stanna han bilen och gick in för att hälsa i förbifarten. Dom skulle till Okome och se till gravarna. Hugo bad, att han skulle ta Johan med tillbaka till Skrea. Sedan börja släkten komma. Så kom Johan i Ragnars bil och Hugo var nere och mötte honom. Så kom pastor Jönsson med fru med blommor som var så fina, så man köper inte så fina blommor till sig själv, sa han. Sedan satt vi och språka och tala om prästhistorier. Så kom Gustav och Ingrid, Erik och Karin. Så börja dom ordna till matbordet. Då tog prästfolket adjö, han skulle predika dagen efter. Efter den goda maten blev det filmförevisning, först hemifrån. Alla korna kom marscherande på den vita duken, ett par stanna och hornas (?), så Erik fick komma och hämta dom. Så kommo hästarna. Anita stanna och ville äta, så jag måste mota iväg henne. Carol var också med och mota djuren. Så kom Hanna, Carol och Karin och tog och klappa en katt på gården. Jag var visst också med. Så var det från Skrea, Hugo och Carl i Deje, Elsa, Inga samt Vera och Olle i bröllopsdräkt. Så var det bilder från Ingvars och Ingas hem av mig och Hanna i deras trädgård, där vi gick och såg på blommorna. Så var där bild på Lars, där han gick för sig själv, samt av Inga och Ingvar, när dom ledde lille Lars, som gjorde sig bra i alla lägen. Där var många andra bra bilder, dom var ovanligt bra allesammans. Jag, Hanna och Johan stanna kvar över natten.
3/11 Söndag. Vi låg till kl 9. Då kom Hugo med kaffe på sängen. Elsa låg, hon var alldeles uttröttad, så som hon sprungit som en skottspole från det ena till det andra och räckte till för allting, ingenting klicka, bra gjort! Kl 6 på söndagsmorgonen hade Ryssland sänt upp en ny sattelit på 503 kg i världsrymden, medförande en levande hund, som hette Laika och blev världsberömd. Satteliten har redan varvat omkring Jorden flera gånger och hunden lever, säger dom i Moskva. Han skall komma ner till Jorden igen med fallskärm. Vi stanna här till över 2, då vi ätit en bastant och god middag. Vi tackade för en verkligt trevlig därvaro, både vi och bror Johan. Så kom Olle med sin bil och skjutsa oss hem.
4/11 Jag var rätt så medtagen efter festandet, när jag skulle gödsla ut i svinhus och stall, så jag måste vila flera gånger, men det blev bättre på eftermiddagen. Hanna var också medtagen.
8/11 Här var en bilförsäljare för Volvo, Bergendal. Erik köpte en 2 år gammal Volvo, med 3 års garanti. Priset var 6.800 kronor kontant. Ja, nu har Erik bil, men han har inte fått den hit ännu. Veras Olle och Bergendal skall gå igenom det maskinella, och se att allt är riktigt. Bilen var mycket vacker i svart lackering. På eftermiddagen kom Eva, Carl-Eriks fru med deras pojke. Han är grann och stor och kraftig och livlig och skrattar och gestikulerar hela dagen.
12/11 Jag är yr, balanssinnet är inte så bra. Idag skulle jag ta en spann ovanför fähustrappan på gården, jag skulle räta mig opp, så föll jag på ryggen utför hela trappan med huvudet ner, men jag bröt varken ryggen eller halsen.
17/11 Ingvar, Inga och pojken kom hit i bil. Dom hade fått en ny hyresgäst och han hade bil, så det var han som körde. (Tage Hellström). Inga tala om, att hon köpt ett piano för 1 300 kronor Vilken lycka!
Pojken var så glad och livad.
20/11 Erik hade åkt till Falkenberg på teoriundervisning. Så kom där två bilar, och så kom Elsa, Hugo, Vera och Olle in i köket. Olle fråga efter Erik, Han hade den nyinköpta Volvon med. När han hörde att Erik var i stan, sa han, att då kör jag och hämtar honom, och borta var han. Erik och Olle kom tillbaka, så blev det kaffe med bilspråk.
1/12 Vi var bjudna till Stigsa. Sonja fyllde 40 år den 27 november. Där var bara dom närmaste släktingarna.
7/12 Gustav var med Erik till Falkenberg, där Erik övar för körkort. Ingrid var också med, Hon skall också ta körkort.
11/12 Erik och Karin var i Falkenberg med Stig, Erik för att öva för körkort. Karin hade handlat vad hon skulle. Erik skall hålla opp med sina körkortsövningar tills efter trettonde. Stig och Erik körde till Skrea under tiden.
13/12 Tröskverket kom hit, och börja tröska kl 4 em
15/12 Vi hade lussekaffe här på morgonen. Jag satt och drack kaffe, när Carl-Gustav kom in och räckte fram handen till hälsning. Han var vitklädd som töserna och hade en vit, hög mössa med en röd plym i toppen. Töserna bjöd Hanna på kaffe och lussekatter. Det såg riktigt trevligt ut. Lena stanna här, hon visa snälle farfar, hon skrev prov på både räkning, skrivning och ritning, det var bra. Krister är så duktig, dom är här nu.
16/12 Jag och Hanna fick vår ålderspension, 152 kronor vardera.
24/12 Julafton som vanligt. Gäster: Evald och Sigrid, Leif, Siv och Margareta, Carl-Erik och Eva och Krister. På em Gustav, Ingrid, Göran, Lena, Vanja och Carl-Gustav till sedvanlig julmiddag. Och så var det julklappsutdelning. Morfar har räknar opp det mesta.
25/12 Leif hade stannat här över natten. Han tog bilen och skjutsa Karin till kyrkan, som hölls vid ljus. På eftermiddagen kom Elsa, Hugo, Inga och Ingvar och lille Lars. Olle skjutsa dom hit, men Vera var inte med, hon tjänstgjorde på sjukhemmet. Efter kaffet körde Olle hem. På Veras middagsrast skulle dom äta middag hos Olles föräldrar. Ingvar, Inga och lille Lars skjutsades hem i Eriks bil av Evald.
27/12 Erik tog bilen och körde till Handelsföreningen och beställde 400 kg utsädeshavre och några 1 000 kg konstgödning.
28/12 Vi har en tjurkalv, som är en 6-7 månader gammal, han hade kommit över potatis och ätit sig mätt. Han svällde opp och blev som en boll och mådde illa, men han levde över.
29/12 Vi var bjudna till Smeagård. Erik körde opp och hämta Evald. Sigrid fick åka med Bengt i Lunnen. I Smeagård träffa vi Elsa, Hugo, Inga och Ingvar och lille Lars. Göran hade hämtat dom i Falkenberg. Bonde i Ranryd med familj var också med samt Gösta i Varberg med fru och son likaså. Först smörgås med en hel massa tilltugg, sill och gaffelbitar, skinka, kål och sylta, omelett m m. Så kom kalkonen med potatis, såser, gott alltsammans. Så var det glass som efterrätt, allt vällagat och gott. Sedan blev det en stunds lekar och skämt. Och så fortsatte det med grogg, vin och frukt, så kaffe, småkakor och tårta. (Det gällde att vara en duktig husmor på den tiden!)
30/12 Var till Träffs, dom vanliga gästerna.

1958

1/1 Erik körde och hämta Sigrid, Evald, Leif, Carl-Erik och Eva, lille Krister och Margareta hit på kaffe. När Gustav körde hem från Ranryd i natt blev han vid bilmöte i Glassbacka påkörd av en annan bil, som kom från dans i Ätrasalen. Han körde så nära Gustavs bil, så han förstörde stänkskärmarna. Gustav ville kalla på polis, men dom kom överens om att Årstadboen skulle ersätta skadorna.
4/1 Kalas igen hemma i Långansgård. Erik utnyttjar sin bil, och kör och hämtar och lämnar. Det blev liv och stoj med alla barnen. Carl Gustav var ovanligt rörlig, han var inte främmande för någon, utan var hos alla.
5/1 Söndag. Erik tog bilen och körde Leif till Inga och Ingvar och därifrån till Hugo och Elsa, där dom åt middag
6/1 Olle Bengtsson och Vera kom hit i eftermiddag och stanna ett par timmar.
8/1 Erik har varit i Falkenberg för övningskörning för körkort. Stig är med.
10/1 Karin har varit i Halmstad för att söka doktor Diamant för näsa och svalg.
13/1 Grannarna Gustav och Ebba var här.
14/1 Erik var på övningskörning för körkort i Falkenberg och Halmstad.
16/1 Erik tog Gustav med till Falkenberg och övningskörde. Så köpte han en överrock med plyschkrage på realisation för 55 kronor.
17/1 Erik blev godkänd för erhållande av körkort.
19/1 Söndag Här var inte något ljus idag, så dom fick mjölka för hand vid stearinljus. Karin och Erik är hos Evald. Han har legat över en vecka. Han skall till Halmstads lasarett för observation på fredag.
24/1 Erik och Stig är i Falkenberg idag för att hämta Eriks körkort.
Här är mycket snö nu. Det har snöat var dag, och det har blivit liggande. Jag har skött mina sysslor, men här är halt, då jag har fallit ikull 2 gånger, en gång när jag gödsla ut, en gång nerom stalldörrarna, och en gång på gödselstaden. Båda benen slank undan, och jag föll på sidan i snön jämte gödselbåren, som välte. Jag har en ovanlig tur, för jag har inte brötet vare sig armar eller ben, fast jag mycket ofta faller omkull.
25/1 Erik tog sin bil och körde iväg till Falkenberg. Han skulle skjutsa Gustav i Smeagård till verkstaden, där han hade sin bil till reparation för att hämta den.
26/1 Söndag. Erik hade bjudit Elsa och Hugo på middag och jag följde med i bilen och hämta dom. Det blev en god middag och med god aptit. Jag lade mig att vila en stund, när jag kom upp var dom bänkade kring bordet och spela något sällskapsspel, Karin, Sigrid, Elsa och Margareta, Hugo och Erik. Så var det språk och korsord, Nu är Erik och Karin och skjutsar hem allesammans..
27/1 Gustav i Smeagård kom hit och ville tala med Erik om deklaration. Siv ringde från Halmstad. Hon hade varit på lasarettet och hälsat på Evald. Dom har röntgat och tagit prover, men har inte fått resultatet ännu.
28/1 Jag fick brevkort från Anna-Lisa, som gratulera mig med anledning av Karladagen. Så ringde Elsa och gratulera, och så var det Hugos tur. Också Inga gratulera. Det var roligt att dom ringde. Sedan satte jag mig och hörde på nyheterna. Så gick dörren upp, och när jag vände mig om, så var det Smeagårdsfamiljen som gratulera med en stor, vacker och god sockerkakstårta. Carl Gustav visa sina konster. Både han och flickorna var på gott humör. Det var roligt att dom kom hit.
30/1 Jag har gjort mina sysslor men är inte bra (hosta). Hanna är oppe, men Sigrid har varit här och lagat middag. Dom har inte hört något från Evald. Erik och Stig är på deklarationskurs i bygdegården. Dom kapa ved nere på gården till Stigsa, Johan och Stig. Rätt som Johan stod där, så sjönk han ner och förlora medvetandet, han kunde inte stiga opp, när han kom till sans. Henriks Birger, som kom just då han stöp, hjälpte Stig med att lyfta opp honom på traktorflaket, så körde dom honom opp och bar in honom och lade honom i sängen och telefonera till doktor Eriksson. Jag fick veta det i telefon, så jag gick dit med detsamma. Han sade att han var mycket bättre. Jag satt vi sängen och vi språka en stund. Så börja här mörkna, och då påminde Johan om, att jag borde gå hem innan det blir mörkt. Karin ringde och fråga vad det var. Doktorn trodde, att det var en lindrig hjärnblödning eller en blodpropp. Han skall ligga, får inte gå opp.
2/2 Erik var nere till Johans. Johan är bättre och är bättre nu. Evald är kommen från Halmstad.
5/2 Det har snöat i natt. Snön är hal. Jag slant omkull utför kökstrappan. Jag kände det hela förmiddagen. Erik är i skolhuset och hör på deklarationsundervisning. I går antogs ett nytt Härordningsförslag (?) på 2 700 miljoner kronor. Pengarna skall tagas genom av en del varor, 3 kr på sprit, 1½ öre på varje cigarett, 20 öre på vart kilo socker, 5 öre per liter bensin.
8/2 Förliden natt var det 20 minusgrader.
9/2 Här har varit ett otrevligt väder i dag, snöat och yrt i drivor. Värst har det varit i Småland och Skåne, även i Halland har det varit stopp på vägarna. I Skåne har det varit stopp på vägarna och tågen och 200 bilar stod insnöade i en driva.
10/2 Det är snöyra i dag också. Stig skall till Skövde på en månads militärtjänstgöring. Åke i Gunnarstorp skall vara till Johans och sköta djuren och arbetet på gården.
11/2 Tåget på Västkustbanan fick stanna i Getinge, och blev 7 timmar försenat. Vi är inte riktigt bra, varken jag eller Hanna. Någon mjölk har inte kunnat komma fram här.
12/2 Här är mildväder i dag, så det tar på snön.
13/2 Gustav kom hit idag. Han och Erik gjorde opp hans självdeklaration. Erik hjälpte mig och Hanna att deklarera.
16/2 Söndag. Stig hade söndagspermission, så han kom hit. Sven kom också hit och Johan. Gustav i Smeagård ringde och ville att vi skulle komma dit och dricka kaffe. Erik, Gustav och Karin körde till Falkenberg på bio.
19/2 Gustavs pojke fyller 2 år i dag. Karin köpte en gunghäst till Carl-Gustav från oss.
20/2 Hugo ringde att Vera hade erbjudit sig att skjutsa dom hit vid 7-tiden. Karin hade varit till Sigrids och badat. Sedan tog Hugo fram en hel massa filmer, som vi fick se. Han har köpt en förevisningsapparat. På filmerna, som han tagit var vi med alla vi i Långansgård, folk och hästar, fä och katter, allt rörde sig, Carol, broder Johan, Smeagårdsfolket, Evalds och Siv, Ingvar och Inga och lille Lars, som gick och stulta själv, Vera och Olle, pastor Jönsson m fru och barn på kalas hos Hugo och Elsa, samt många andra filmer. Det var riktigt roligt att se. Vi satt och titta på filmerna tills klockan var över 10, då ville dom köra hem. Vi tacka för den glädje dom hade skänkt oss med sitt besök och för filmförevisningen
21/2 Erik skjutsa Karin till doktor Diamant. Sigrid och Margareta följde med. för att hälsa på Siv. Den 4 mars skall Karin opereras för näsa och hals. Dom var inne hos Elsa och drack kaffe. Dom träffa inte Siv. Tungviktsmästaren Ingemar Johansson försvarade Europamästerskapstiteln mot engelsmannen Joe Erskine, som kämpade i 13 ronder, men kunde inte ställa sig upp den 14.e ronden utan gav sig. Så Johansson segra med övertygande poäng och klara sitt EM.
23/2 Erik och Karin skjutsa Stig till Falkenberg, han skulle resa till Skövde.
2/3 Vi var bjudna till Smeagård på middag, god mat och glass, som Ingrid gjort själv. Lena hjälpte till att passa opp vid bordet, hon var duktig och kvick. Vanja är för liten att hjälpa till. Karl Gustav visa sina konster, han är duktig.
3/3 Karin har varit till Sigrids och badat och gjort sig i ordning för att resa till Halmstad för att bli opererad av Diamant för svalg och näsa i morgon.. Karin blev opererad i eftermiddag. En rumskamrat ringde hit i kväll att operationen hade gått bra.
5/3 Vid 7-tiden på kvällen kom Gustav med familj, därefter Åke och Ann-Mari. Jag gick till sängs vid 9-tiden. Men jag hade inte väl lagt mig, förrän jag kände behov av att kräka. Det första kom i sängen och var rött som blod. Erik som låg i rummet intill hade kommit in, Sedan kom kräkningarna med 1 ½ timmes mellanrum till klockan 11 dagen därpå.
7/3 Vid 7-tiden körde Erik och hämta Sigrid. Doktorn sa att han skulle komma, så fort han kunde, men det blir troligen sent, så då skall han rekvirera en ambulans. Han kom kl 8 på kvällen. Han undersökte mig ytterst noga. Vi fick brev från Karin. Det var en svår operation hon hade genomgått. Dom hade mejslat hål i gommen från munnen till ögat och opererat härigenom. En smärtsam operation.
8/3 Erik sköter om allting ute och hjälper Hanna med matlagning och diskning, och så får han hjälpa mig också. Vi ringde doktorn. Det var inget ? blod provet. Men jag skulle stanna i sängen några dagar. Han sände medicin, som Erik var vid stationen och hämta.
9/3 Jag ligger i sängen. Johan kom och satt och språka ett par timmar.
10/3 Jag gick upp vid 10-tiden, jag var yr. Erik hade hämtat Sigrid, så hon var i full fart med att ordna till bak. Sigrid hade talat med Karin. Hon svara själv, förbättringen fortgår normalt. Vi saknar henne här hemma. Hoppas hon tillfrisknar snart.
11/3 Jag skrev ett halvt brev och skicka till Karin. Inga ringde, hon och Vera hade varit och hälsat på Karin och förbättringen går bra.
12/3 Erik hämta Sigrid. Hon skulle baka bröd och småbröd. Karin ringde. Hon är i Skrea och på väg hem.
13/3 Erik tog bilen och hämta Karin i Skrea. Hon skall till Halmstad på torsdag i nästa vecka och visa sig för doktor Diamant, så får hon reda på när hon skall opereras nästa gång. Operationen sker i två ingrepp.
15/3 Jag fick brev från Ivar, han gratulera till de 86 åren. Han mår bra och det gör Carol också, hon lär till sekreterare.
16/3 Gustav och pojken kom på morgonen med en vacker sockerkaka, som Ingrid hade bakat. Så hämta Erik Sigrid och Evald, Margareta, Siv och fästmannen, Eva, Carl-Erik och pojken.
17/3 Jag är någorlunda bra nu efter mitt magonda. Men jag har fått inflammation i mitt vänstra öga, så jag kan inte se i dagsljus. Här var ingen främmande förrän vid 6-tiden. Då kom Elsa, Hugo, Inga och Lars. Dom gratulera mig med ett blomsterträd och en bok. Anna ringde och gratulera från Helmer, Hilma och Signe. Så kom Evald, Margareta och Carl-Erik. Sigrid tyckte att det var besvärligt att ta pojken med, så hon kommer väl senare. Så kom Johan och Stig. Sist kom Gustav med sin familj samt Ingvar, som kom med järnvägen. Alla var komna. Kaffe, kakor och tårta. Så blev det filmförevisning av Hugo. Den varade en timme. Erik skjutsa först hem Evald, Carl-Erik och Margareta. När han kom igen, så steg Hugo, Elsa, Inga, Ingvar och Lars i bilen, så körde han till Skrea och Falkenberg.
19/3 Carl-Erik är här idag och hjälper Erik.
20/3 Idag har Erik skjutsat Karin till Halmstad. Hon skall infinna sig på lasarettet för den andra operationen den 1 april, så hon får troligtvis ligga på lasarettet över påsk.
21/3 Carl-Erik är här idag och hjälper Erik att väga upp vete, som han skall lämna på centralföreningen. På kvällen reste vi alla till Falkenberg för att gratulera Ingvar Wallenäs, som fyllde 36 år i dag. Hugo och Elsa, Vera och Olle samt Ingvars moder var där.
23/3 Efter middagen körde Erik, Hanna och Karin till Evalds och Sigrids på besök. Så kom Johan hit och sen Siv och hennes fästman och hans far och mor. Jag bad dom välkomna, och Siv och jag var i källaren och leta opp småbröd till kaffet. Sedan var det språk om lite av varje tills dom bad farväl och reste hem till Halmstad.
2/4 Anna-Lisa skall komma hit i morgon. Hon skall åka med Åke och Greta från Stockholm. Åke har fått fritt till den 8.e. Vi gläder oss att få se Anna, men det är inte mycket med mig och Hanna, och Karin skall stanna på lasarettet i 14 dar. Karin blev opererad i dag, allt väl enligt telefon från lasarettet.
Den 3 april. I väntan på att Anna skulle komma på kvällen, gick jag och la mig och somna, så jag hörde inte när Anna kom, innan hon kom in till sängen med en välkomstkram. – Jag är inte ensam sa hon, Helmer är med, så stod Helmer vid sängen. Det var en överraskningens välkomsthälsning, men inte mindre välkommen för det. Det var nämligen så, att Åkes och Gretas båda flickor hade fått påssjuka, så Åke måste åka ensam och då blev Helmer med i bilen hit ner.
4/4 Erik körde Anna och Helmer till Skrea, där Elsa steg i bilen och sedan fortsatte dom till Halmstads lasarett, där dom hälsa på Karin. Det var tredje dagen efter operationen. Hon blev mycket glad för besöket. Operationen hade varit allvarlig, men lyckad. Hela natten efter operationen vaka en sjuksköterska vid bädden. Doktorn var inne och gjorde sig underrättad om tillståndet, det var bra. Helmer och Anna hade en filmapparat som dom förevisade film på, som dom hade tagit själva av sitt hem, sig själva, Åkes familj och Signe, Hilma, samt av Helmers söner, deras hem och familjer samt av en hel del vackra platser i Stockholm och dess omgivningar. Alla bilder var vackra och vällyckade. Det var för oss alla ett nöje att titta på, i synnerhet barnen.
5/4 Påskafton Vi åkte till Skrea, vi och våra gäster, där Elsa och Hugo tog emot oss på sitt hjärtliga sätt och bjöd oss sitta ner vid ett festligt dukat bord med detsamma Den som vanligt goda maten konsumerades under skämt och gott humör. Sedan hade vi besök av en påskkäring, som kom åkande på en stor sopkvast och en kaffekittel med en del personliga vällyckade uppgifter till dom närvarande och även frånvarande, samt framsjungande av påskkäringen med vällyckad grimatisering. Sedan blev det filmförevisning av Elsa och Hugo och av Helmer. Det blev en mycket trevlig påskafton 1958.
6/4 Påskdagen Helmer var först uppe, var i köket och hade kaffet färdigt, så var det djuren att sköta, och när vi kom in, hade Helmer maten färdig. Helmer, Anna, Erik och Sigrid åkte till Halmstad för att höra hur det var med Karin efter operationen. Hon var mycket bättre nu, och var uppe under den timmen dom fick besöka henne. Sedan reste dom till Smeagård. När Erik kom hem igen, hade en ko kalvat, en kvigkalv som hoppa ur boxen och stod på gången, hon var besvärlig att få i boxen igen. Två kor hade ryckt väck en stolpe. Gösta i Smeagård kom hit med Anna, Sigrid och Helmer. Johan och Åke, Leif och Carl-Erik var här när dom kom hem. Så jag fråga, om dom ville ha varsin äggtoddy, det var dom med på, det har vi varje påsk. Så fick Hanna Leif till hjälp med äggen, så var det socker och en vispmaskin i ett 5 liters fat, som östes i toddyglas med plats för konjaken Dom tyckte visst om det, utom Helmer, han kan inte med sött.
7/4 Festandet fortsätter. Nu är dom till Sigrids på kaffe och tårta och senare kvällsmat. Krister satt med vid bordet och åt och drack. Vid kaffet tog Helmer några bilder på oss alla.
"Göteborgarna" skulle med tåget, Helmer och Anna stanna till Johans. Åke hade visat film.
8/4 Helmer hade tänt i spisen, kokat kaffe och dukat bordet med mat. När Erik kom in från sysslorna åt vi frukost. Helmer servera kaffet. Kl 9 kom Åke och hämta dom för återresan till Stockholm. Det var inte roligt att skiljas. Det blir långsamt nu.
9/4 Erik hämta Karin i Halmstad. Hon var bra nu och hemförlovad.
12/4 Erik var i Smeagård och tvättade sin bil. Gustav hade varit hos doktorn för sitt ryggskott. Efter sysslorna tog Erik med Evald, Sigrid och Karin till Falkenberg för filmförevisning.
13/4 Söndag. Erik körde och hämtade Hugo, Elsa, Ingvar och Inga och Lars, som han och Karin hade bjudit på middag, när dom var på bio. Vi fick kotletter med tillbehör. Det var en trevlig överraskning. Jag visste nämligen inte om att dom skulle komma. Lars var med och var snäll, men han var inte bra, han kräkte.
14/4 Hanna stickar strumpor samt lappar söndrigt. Mormor stickade strumpor ofta, fast jag inte skrivit om det tidigare.
15/4 Vanja i Smeagård fyller 4 år i dag, Karin och Erik var och gratulerade.
16/4 Erik har varit och hjälpt Stig att kapa ved. Sigrid och Krister kom hit på förmiddagen.
17/4 På kvällen skjutsa Erik mig, Hanna och farbror Johan till Falkenberg för att se Prästen i Uddebo på bio. Den var bra.
19/4 Erik skjutsa mig till doktor Eriksson i Ullared för inflammation i vänstra ögat. Vi fick vänta 4 timmar, innan vi fick tala med doktorn. Han ordinera ?, får se hur det går.
20/4 Söndag. Stig kom hit, annars var här ingen. Jag var medtagen efter doktorsbesöket igår.
21/4 Ögat är bättre.
22/4 Idag fyller Gustav 45 år. Erik, Karin, Sigrid och Evald reste till Smeagård för att framföra vår lyckönskan.
23/4 Erik öppnade potatisstacken. Potatisen var riktigt fina, inte frusna. Ebba har varit här, likaså Sigrid och Krister.
24/4 Erik hade vält om all potatisen. Potatishandlaren var här med säckar att fylla i, och väga dom. Han tyckte att dom var vackra. Erik körde till Smeagård med oss alla härifrån, för att gratulera Lena, som fyllde 8 år. Vi gratulera med en 5.a och lite annat smått.
25/4 Erik och Karin har fyllt i 104 säckar potatis à 50 kg stycket, vägt dom och kört dom av porten. Riksdagens andra kammare har i dag avslagit socialdemokraternas motion om att en lagfäst tilläggspension skulle bli obligatorisk för svenska folket med 60 % av vad dom har haft i inkomst i medeltal under de bästa 15 åren, utöver den för alla utgående grundpensionen för år. Röstningen blev 117 nej och 111 ja för regeringens motion. Alltså har motionen avslagits med riksdagsupplösning som följd, och nyval av andra kammaren.
26/4 Erik och Karin fortsatte med att fylla i potatissäckar och väga och köra in i hus. Det blev 7 500 kg. Riksdagen har fattat enhälligt beslut om att folkpensionen successivt skall höjas upp till 3 600 kronor för ensamstående och till 5 400 kronor för två pensionsberättigade makar år 1968, med samma penningvärde som 1957. Höjningen börjar den 1 juli i år för ensamstående till 2 400 kronor och till två makar till 3 840 kronor.
27/4 Söndag. Johan kom, sedan Sigrid, Evald och pojken. Så kom Ragnar i Båstad med maka och barn samt svärföräldrar, Erik Svensson med fru, mycket trevliga. Så kom Siv, fästmannen och Margareta, samt Stig och den minsta tösen.
28/4 Karin har varit hos sjukkassan och fått ersättning för sjukdom, till mig 32,50, Karin fick 280 kronor.
29/4 Erik och Karin öppna potatisstacken och sortera potatisen. Dom var vackra utom en liten del på ett ställe, där stacken hade släppt in vatten. Där var omkring
2 000 kg. Så det var ju bra. Många har fått potatisen mer eller mindre förstörd i stackarna i vinter.
30/4 Carl-Erik kom hit från Göteborg. Dom hade lyckats att få hyra ett rum med kök och hall.
1/5 Det har varit riktigt fint väder, vitsippor och blåsippor blommar oppom framhuset.
3/5 Idag på morgonen brann Strandbadshotellet ner.
4/5 Hugo ringde och ville att vi skulle resa dit och dricka kaffe på kvällen. Vi fick se på film, som dom tog på min 86-årsdag. Johan överräckte blommor till mig, som jag tacka och tog emot. Så satte jag fram en flaska vin på bordet, när Hanna var framme och tog gotter. Inga och Vera med makar hade rest till Brysselutställningen.
7/5 Potatishandlaren har hämtat 7 000 kg à 27 öre, 1 890 kronor. Det är det högsta pris, som har betalats av en uppköpare någon gång. Dom som sålde i höstas fick 17 öre kilot.
9/5 Hanna har varit sjuk, legat hela dagen i magondska.
10/5 Gustav kom hit med sin traktor 26-pinnars fjäderharv och gjorde vallplöjet såfärdigt.
11/5 Söndag Gustav kom med sin traktor och fortsatte att fjäderharva på Herredemstycket och gjorde det såfärdigt till kl ½ 9 på förmiddagen, sedan körde han hem. Sedan börja Erik så på vallplöjet, och sluta kl ½ 1. Han hade Stigs pojke Sven-Erik till att rensa efter maskinen. Vera, Olle, Inga och Ingvar kommo från sin semesterresa i går. Dom hade sett mycket vackert, och gynnats av vackert väder hela resan.
15/5 Kristi Himmelsfärdsdag. Johan kom hit. Så kom Gustav och Vanja. Erik och Karin, Sigrid och Evald är på bio i Falkenberg.
18/5 Söndag. Erik och Evald körde till Falkenberg för att fiska torsk, men sjön gick så hög, så fiskaren, som hade båten, ville inte gå ut. Då körde dom hit och åt middag. Så ringde båtägaren, att det hade blivit bättre med sjöhävningen, så nu kunde dom gå ut. Då reste dom till sjön, och dom fick 10 torskar, som dom hade med hem. Keve tog två med hem, Karin tog två och gav Johans några, resten ska vi äta opp.
21/5 I dag fyller Hanna 82 år. Hanna har fått brev från Ivar och Carol som på det hjärtligaste ville gratulera. Ivar har arbete 40 timmar i veckan på samma fabrik som förut. Jag var rädd att han inte hade arbete, så jag blev riktigt glad. Där är 8 000 arbetslösa i Bridgeport. Carol skall ha bröllop i september. De vanliga gästerna kom, utom Ingrid, som var hemma och såg till Vanja och Carl-Gustav, som ligger i mässling. Göran är ute och fullgör sin värnplikt. Olle, Vera, Ingvar, Inga och Lars var med. Sedan berätta Inga-Majken om deras resa i Holland, Belgien, Frankrike, Schweitz och Tyskland. Dom hade varit på resa i 9 dagar. Brysselutställningen hade de besökt. Hon berätta om allt de sett, om befolkningen och bebyggelsen i de speciella länderna samt om deras uppträdande och utseende. I Paris var barnen mycket glada och väluppfostrade, även dom äldre var förekommande och fjäskiga mot utlänningar. Där var lyx, men även stor fattigdom, många invalider, en del bodde under broarna om nätterna. I Holland var det ovanligt snyggt, massor av blommor, befolkningen var mycket tillmötesgående, när dom hörde, att det var svenskar, dom blev mycket väl uppassade, och det var det billigaste av dom länder, dom reste genom. (Jag undrar, om jag satt och pratade endast med morfar, på grund av hans dåliga hörsel, och att inte kunna följa med, när det var så mycket folk, allt som allt 17 personer. Annars skulle väl dom andra tre kunnat få en syl i vädret?)
24/5 Ingrid tog körkort för bil i går. Barnen i Smeagård är bra nu efter mässlingen.
25/5 Pingstdagen Gustav, Vanja och Carl-Erik kom hit. Erik skulle kört för Hanna och Karin till kyrkan. Stig skulle åkt med, nu fick Stig ta bilen och skjutsa dom till kyrkan, Erik följde med Gustav till Lunnen för att tala vid Bengt. Så kom Stig från Stocken med Hanna och Karin, han hade kört åt Stocken till från kyrkan. Nu körde Erik till Sigrids, Hanna och Karin skulle på kaffe där. Sedan körde Erik till Skrea och hämta Hugo och Elsa hit.
26/5 Annandag Pingst Hugo och Elsa var här, likaså Willy och Siv, Sigrid, Evald, Carl-Erik och Eva och Krister, Leif och Margareta.
1/6 Söndag Erik föreslog att vi skulle köra en runda, det var så vackert väder. Vi körde norr om sjön Svarten, där vägen slingra sig fram mellan hagar, tvärstupande klippväggar och sjön med 7-9 meters bredd samt med vacker skog av bok, som just hade slagit ut. När vi kom hem, var Gustav, Ingrid och barnen där. Ingrid hade glass, som hon bjöd på, det smaka gott, mycket gott.
8/6 Erik hämta Gustav i Smeagård och Evald och Sigrid och Krister och körde till Göteborg för att se matchen mellan Sovjet och England, som sluta med oavgjort, 2-2. Vi hade besök av Börje Hedman och hans äldste son. Johan kom hit och tala om att han skall följa med Sven till Stockholm på fars dag (?).
10/6. Lena i Smeagård har haft sin första examen i dag. Karin var och bevista den.
11/6 Erik körde till Falkenberg för att hämta biljetter till fotbollsmatchen i Halmstad mellan Nordirland och Argentina. Argentina vann med 3-1. Priset till matchen var 11 kronor.
13/6 Fotboll Sverige-Ungern på Råsunda i går, svensk seger med 2-1.
15/6 Söndag Evald, Sigrid och Margareta var här på middag. Sedan hörde vi på fotboll, på Råsunda, Sverige-Wales 0-0. Per-Gösta kom i bil och hade systrarna med samt Karl och Berta i Stocken.
16/6 Erik, Karin, Sigrid och Margareta har börjat gallra kålrötter.
17/6 Fortsättning med kålrötterna. Gustav var här och låna Anita till att dra ihop hö för att hässja. Lena var med.
18/6 Stig har bytt sin bil mot en 1953 års Volvo, vet ej pris.
19/6 Vi satt och hörde på matchen i VM mellan Sverige och Ryssland på Råsunda. Sverige vann med 2-0 och går härmed till finalen mot tyskarna på Ullevi.
20/6 Erik hjälpte till att hässja hö i Smeagård.
21/6 Midsommardagen. Erik hämta Sigrids och Eva och Krister hit för att äta middag. Så kom Leif, Inga-Majken, Olle och Vera. Just som deras bil försvann hem kom Siv och Villy från Halmstad. Dom skulle gratulera Leif, det är hans 24-årsdag i morgon. Dom visste att han var där.
22/6 Vi var bjudna till Sigrids med anledning av Leifs födelsedag.. Vi fick kaffe och goda kakor och två tårtor. Då vi kommit hem, kom Gustav med familj hit. Så drack vi kaffe och läste fotbollsreferat. Så blev klockan 10. Lena var somnad.
23/6 Gustav har varit här med sin traktor och slagit det första höet.
24/6 Stig och Erik har slagit gräset på samma skifte mellan vägen och Johans skilnad.
Sverige har spelat fotboll på Ullevi med världsmästarna Tyskland och vann med 3-1. Nu är det Brasilien och Sverige igen av de 18 nationerna. Dom ska spela på söndag för guld-silver.
27/6 Gustav är här med sin traktor. Lille Carl-Gustav är med sin pappa, är som pojkar livlig.
29/6 Söndag. I eftermiddag har dom spelat VM i fotboll mellan Sverige och Brasilien. Brasilien vann med 5-2 (Den matchen minns jag mycket väl, den var spännande till att börja med. Det var då vi lärde känna Pelé, 17 år har jag för mig. När svenske kungen tog i hand med alla spelarna, beklagade Pelé kungen att Sverige förlorat.)
3/7 Det är Elsas 55-årsdag. Vi körde dit efter kvällssysslorna. Hon är sig lik, glad och omtänksam. Inga och Ingvar och Lars, Vera och Olle och grannen Gustav Karlsson med familj var där. Det blev filmförevisning från Brysselresan m fl länder.
5/7 Besök av Carl-Erik, Eva, Krister, Evald och Sigrid. Carl-Erik hade hyrt en bil i Göteborg, Leif åkte motorcykel.
6/7 Söndag Gustav är här med Anita, som han har haft till låns. Stjärna, som var i berget, fick se Anita och sprang och mötte. På eftermiddagen fick Karin främmande från Brännö i Kinnared. Frun hade varit rumskamrat med Karin på lasarettet. Det var trevligt folk. Han hade någon sorts pappersindustri. Dom tyckte att här var vackert. Vi bjöd på kaffe, tårta och småbröd. Sedan var vi ute och gick nerom berget. Dom hade inte bråttom, tyckte att det var roligt att se sig omkring, Sedan bjöd Karin på smörgås m.m. Dom bad Karin och Erik välkomna till dem. Vid motortävling i Falkenberg i dag körde en nordirländare av vägen med sin motorcykel och slog sig så han dog.
8/7 Erik har varit i Smeagård hela dagen. Signe, Johan, Stig och Sonja kom hit på kvällen. Leif har semester, och han kom också. Sedan kom Åke och Greta, som kom från Norge. Nu hade dom lämnat barnen till Stigsa och körde hit för att träffa Johans.
9/7 Leif har hjälpt oss att köra in hö.
10/7 Leif hjälper oss idag också med höet.
11/7 Samma som i går, Leif arbetar, språkar och står i värre. På kvällen körde Erik och Leif på bio.
12/7 Vi har kört in det sista av höet för året. Leif har hjälpt till duktigt hela tiden, tur att han hade semester. (Hm)
13/7 Söndag. Leif, Siv och Villy är här en titt. Sedan tog Leif Eriks bil och skjutsa dom till Halmstad och stanna där till dagen efter.
15/7 Erik nystar opp hässjetråd, Leif hjälper till. Jag och Hanna har fått vår pension idag, 163 kronor vardera, 14 kronor mer än vanligt.
16/7 Erik och Leif har tatt opp hässjestörarna och tråden. Jag har buntat samman tomma papperssäckar.
18/7 Karin, Evald, Sigrid och Margareta reste med en järnvägsbuss jämte en del andra till Stockholm för att stanna där över lördag, söndag. Resan kostade 45 kronor.
20/7 Elsa ringde och ville att vi skulle komma dit och äta middag, så Hanna behöver inte ha besvär med middagen Vi fick först smörgås, sedan lax och nypotatis. Ni må tro det smaka gott, jordgubbar och vispad grädde till efterrätt. Leif var där också. Jag vila middag. När jag kom ner, var Inga, Ingvar och lille Lars komna. Så blev det tid för Erik att åka hem till sysslorna. Inga och Lars följde med för att åka. En sugga hade grisat 7 grisar när vi åkte, och 14 när vi kom hem. Det var nog spännande för Lars.
22/7 Karin kom från Stockholm i natt. Dom hade bott och haft maten hos Anna och Helmer, hon hade tagit fritt och var med dom båda dagarna. Dom hade hälsat på Hilma, som bjöd på kaffe.
26/7 Leif tog bilen och körde alla Sigrids till Skrea och bada där.
27/7 Leif kom och bad farväl, hans semester var slut.
29/7 Inga-Majken kom hit i dag. Hon och Karin är i skogen och plockar blåbär, om dom hittar några. (Jo, det gjorde vi, det var en härlig dag. Mormor hade lagat stor stekt sill, som vi fick när vi kom hem, mycket god, men Karin ratade den, ville aldrig äta fisk till Eriks förtrytelse – och senare hemtjänstpersonalens.)
30/7 Ingvar kom med tåget. Erik skjutsa honom, Inga, Ingvar, Lars och Karin en lång runda, som slutade hemma med kvällsmat. Sedan körde Erik dom hem till Falkenberg.
31/7 Hilma kom hit, så kom Siv och Villy, dom hade varit i Stockholm hos Hilma för en vecka sedan. När dom åkte, fick jag se en bil till, det var Gustav och Ingrid som kom, dom ville ha med Erik och Karin till Ranryd för att se på Tele We. Dom blev med.
1/8 Erna Hagmar ringde från Stocken och ville att Erik skulle hämta henne, Karl och Berta hit, och det gjorde han. Johan och Hilma och Sonja kom också. Vi drack kaffe och det blev språk. Jag hörde inte, så jag bara såg.
2/8 På eftermiddagen kom Carl-Erik, Eva och Krister, Evald, Sigrid och Margareta hit på kaffe. Så kom Fredrik Wetterberg.
5/8 Erik skjutsa mig till spritbolaget, där jag köpte lite brännvin m m. Så var jag på apoteket och köpte 100 sömntabletter enl recept av doktorn i Vessige. Karin och Hanna hade att göra i ordning för att ta emot Anna och Helmer i morgon eftermiddag.
6/8 Anna och Helmer kom. Det var hälsningar och stora famnen för oss allesammans. Jag lade mig att vila och somnade, så väckte Karin mig och fråga om jag ville se film. Dom hade monterat opp en smalfilmsapparat i finrummet och skulle visa filmer, som Helmer hade tagit. Vi fick se oss själva och en stor del av våra närmaste här, och vid deras besök i Stockholm i sommar m m. Det var mycket bra bilder alla.
7/8 Vi var bjudna till Elsa och Hugo på middag efter sysslorna i kväll. Gustav och Ingrid tog med Anna och Helmer i sin bil. Vi blev välkomnade av Hugo, Elsa, Ingvar, Lars och Vera. Vi gjorde oss inte så brått. Det var så ovanligt många vackra blommor, rosor och en hel massa andra blommor. Dom allra vackraste var en klängväxt med stora blå blommor högt uppe på väggarna. Det var som vanligt vackert dukat med blommor och brinnande ljus. Jag hamnade i vad dom kallade högsätet med mamma jämte mig. Först var det 3 bredda smörgåsar med olika pålägg. Elsa och Vera passade opp. Det var snaps och öl och läsk till maten. Sedan blev det lax och potatis med snaps och vin. ( Att mamma och pappa så ofta bjöd på lax berodde på, att laxfiskare Isaksson, när han vittjat näten och lämnat de förbeställda och fått någon eller några över, ringde hem och frågade om dom ville köpa någon. Det ville dom ofta. Mamma gravade ofta en bit. Sedan Vera och jag fått våra egna hem och frysen hade kommit, fick vi också del av denna förmån. Numera när jag köper den odlade laxen och tycker att den är god, tänker jag ändå på Isakssons /och mammas/ fantastiska lax, som skimrade i köttet i pärlemorfärger.) Sedan vi vilat och smält maten, blev det filmförevisning. Ivar hade skickat en film från Amerika, som Carol hade tagit, när hon varit sist här i Sverige. Så fick vi se oss själva, var korna gick på bete och när dom kom hem till mjölkning. Karin såg vi stå och ordna nekar, som Erik lasta på vagnen och hur hästarna drog vagnen, och Karin stående i lasset och körde. Vi såg hur Bengt i Lunnen körde med skördetröska. Även det gamla Långansgård, man- och uthus med dom stora träden, ek, lönn och björk var med på filmen. Så visades Ingas och Veras semesterfilm, men dom filmer, där man känner igen folk, hus och natur intresserar mest.
9/8 Gustav kom och tog med Anna och Helmer till Ranryd, han skulle dit ett ärende. Där har radiobolaget monterat in en televisionsapparat på försök, för det ligger så högt över havet. Siv och Villy och Villys syster och hennes man, Evald och Sigrid kom. Så blev det filmföreställning av samma filmer från Stockholm och Amerika och Skrea som i går. Man blir inte trött på att se dom.
10/8 Söndag. När jag kom opp, hade Erik och Helmer tagit bilen och kört ut. Efter sysslorna tvätta och raka jag mig och skifta kläder. Så kom Erik och Helmer och hade Hugo och Elsa med i bilen. Vi blev riktigt glada, när vi såg vad det var för folk, som steg ur bilen. Dom hade solsken i blicken och solen sken från en molnfri himmel med frid och feststämning på jorden. - - - Erik skjutsa Elsa och Hugo hem, dom skulle få besök. På kvällen åkte Helmer och Anna, Erik och Karin på besök hos Inga, Ingvar och Lars.
11/8 Helmer och Erik börja att gräva grunden till ett garage vid den övre gaveln på stallängan.
12/8 Karin sköter om det inne. Erik och Anna tar av timotej och sätter opp den på stör. Jag såg om det i husen, sedan hjälpte jag Helmer med att flytta virket, som låg upplagt vid gaveln, där garaget skall ligga. På kvällen kom Gustav med familj. Sedan kom Johan, Hilma, Stig och Sonja samt gårdboen Gustav, Ebba och drängen och mjölkkontrollanten. Helmer och Anna skulle visa smalfilm, som jag förut har talat om. Alla som var här tyckte att det var vackert och intressant.
13/8 Helmer och Erik håller på att köra sten och fylla igen den meterdjupa grunden runt garaget. Karin och Anna har cyklat för att se efter blåbär. Dom hade väl en 15 liter blåbär med sig hem från skogen.
14/8 Erik och Helmer fortsätter med grunden. Arvid Olsson var här med ett billass cement, som skall vara till väggar. På morgonen börja Erik och Helmer mura på långsidan åt vägen, så kom Evald och hjälpte till, dom mura opp 8 skift, det ska bli 13. Så ringde Ingrid att vi skulle komma dit och äta kvällsmat, Ingrid hämta Sigrids, så vi kom på en gång. Vi fick smörgås med en massa pålägg, köttbullar, prinskorv m m. Sedan blev det musik, Evald med dragspel, Gustav med gitarr och glädje upp i taket för både gamla och unga. En trevlig kväll.
17/8 Gustav och barnen kom hit en titt på förmiddagen och såg på garagebygget. Sigrid och Evald bjöd på middag, Anna och Helmer och oss.
18/8 Helmer och Erik fortsatte med garagebygget. På kvällen var vårt folk på Inga-Majkens 32-åriga födelsedag.
19/8 - - Strax före kvällen kom Gustav hit med Anna, Hanna, Ingrid och barnen. Dom hade varit i Varberg och sett sig om i stan och på fästningsmuseet. Hanna hade också sett på stan och varit på fästningen.. Helmer och Erik arbetade på garaget tills det blev mörkt.
20/8 Erik och Helmer fortsätter med garagebygget. Efter middag körde Erik och Anna till Falkenberg för ärenden. Sedan körde Erik till Dalbergs efter virke. Helmer arbeta oförtrutet hela tiden.
21/8 Erik och Helmer satte upp det virket, som Erik hämtat dagen innan. Johan och Evald kom. Dom drack varsin grogg, så var kaffet färdigt. Anna-Lisa hade köpt bakelser, som hon bjöd på till kaffet, det var gott.
22/8 Helmer och Erik lade läkt på taket för att spika fast takplåten med. På eftermiddagen cykla Anna till Sigrid för att säga adjö. Dom skall resa hem i morgon. I kväll kom Gustav och barnen hit för att ta adjö av Helmer och Anna. Evald och Sigrid var här också. - - Helmer, Anna, Karin och Erik sitter i köket och språkar. Det har varit roligt så länge vi har haft Anna och Helmer här.
22/8 Jag har fått fel datum. Det var inte roligt att skiljas. Det är ovisst om vi ser dom någon mer gång. Jag har inte varit bra. Jag har fått brev från Ivar i dag. Carol har inte slutat skolan ännu, men skall vigas den 13 september. Dom skall ha bröllopet i en förstad till Hartford. Ivar har arbete, men det är ovisst på arbetsmarknaden. Han har flyttat och hyrt en lägenhet.
23/8 Evald kom och hjälpte Erik att lägga på tak över garaget, det blev inte färdigt.
24/8 Regnar i dag också. Erik och Evald ordnar i garaget
25/8 Erik har fortsatt med sitt. Nu är garaget under tak.
26/8 Erik ordnar bräder, sågspån m m till garaget. Karin, som har varit och plockat lingon, rensar dom och kokar in. Jag och Hanna gör inte mycket. Åldern tar ut sin rätt.
27/8 Erik lägger bräder i taket. Karin har varit i skogen och plockat 35-40 liter lingon. Hanna har lagat maten, jag har gjort lite smått.
29/8 Erik körde till Falkenberg och Skrea. Vi var inne hos Adde Lundbergs bosättningsaffär och köpte en Rörstrands kaffeservis för 12 personer, som vi skulle giva Carol som ett minne från oss. Bosättningsaffären lämnar det i dag med betald frakt.
30/8 Lördag. Erik körde till Falkenberg och hämta Inga, Ingvar och Lars. Först var dom inne och drack kaffe. Sedan skjutsa Erik Inga och Karin mitt för Kålabro, dom skulle plocka lingon. Klockan 12 tog Ingvar bilen och hämta Karin och Inga. Då hade dom plockat 25 liter lingon. Erik och Ingvar spika gipsplattor i taket på garaget. Lars har varit snäll hela dagen. På kvällen skjutsa Erik Inga och Ingvar och Lars hem. Karin var med. Dom gick på bio i Falkenberg.
31/8 Söndag. Farbror Johan kom och sedan Gustav och barnen. Då blev det liv i luckan, ut och in så fort dom hann. Erik och Gustav gick att se om säden var mogen.
1/9 Erik har varit och travsatt åt Stig hela dagen.
2/9 Erik var till Stigsa på förmiddagen och travsatte. Klockan 1 kom Bengt i Lunnen hit och börja skördetröska kornet, han hade att göra till efter kaffedags. Stig var med sin traktor och bilvagn och körde kornsäckarna, 64 stycken. Villy och Siv och hans mor kom hit i eftermiddag. Vi drack kaffe och Villy hjälpte till med kornsäckarna.
3/9 Erik har varit och hjälpt Stig hela dagen. I eftermiddag har Karin sysslat om djuren ensam. Stig hade tagit av sitt korn till middag, det blev 112 säckar.
4/9 – 9/9 Erik och Stig fortsätter att sköta gårdarna gemensamt. Erik hämta Ragnar i Båstad, som kommit på besök. Ragnar hjälper till hela tiden. Det har varit vackert väder.
10/9 Har regnat i natt. Erik var på livdjursauktion i Falkenberg och köpte en gylta, som skall grisa den 27 dennes, pris 470 kronor.
11/9 Gustav kom med sin traktor och plog.
12/9 Gustav fortsätter att plöja.
13/9 Carol skall stå brud i dag. Vi har skickat telegram och hoppas, att kaffeservisen kommit fram. Karin och Erik körde till Siv och uppvakta henne på hennes 23-årsdag.
21/9 Vi har varit och röstat för val av landstingsmän samt kommunalfullmäktige för Vessigebro kommun. Sedan var vi till Sigrids på kaffe och tårta. Åke och Ann-Mari kom hit och vi åt kvällsmat. Så kom alla Smeagårdarna hit samt Stig och Sonja. Jag satt oppe till kl 12 och hörde på valresultaten.
22/9 Gustav kom och fortsatte att plöja.
23/9 Erik, Karin och Stig har tagit opp potatis i dag, men så blev det regn och potatisen blev blöta.
24/9 Potatisplockning tills det börja regna.
25/9 Idag har de börjat med automattelefon. Karin ringde till Elsa för att prova automaten.
27/9 Idag har det inte regnat, så vi har tagit opp potatis. Jag har ordnat potatisstacken.
28/9 Leif kom och Gustav och barnen. Vi var ute och körde en vända och kom till Smeagård och drack kaffe. Den suggan, som Erik köpte häromsistens grisa den 26.e,13 grisar.
29/9 Det är Sigrids 48.e födelsedag. Hon har varit här och tagit opp potatis. På kvällen var dom hos Sigrid och drack kaffe.
30/9 Erik och Karin har tagit opp all potatisen, som är lagd i stack.
1/10 Gustav har varit här och fjäderharvat Rävakullastycket och Herredem, samt potatislandet.
3/10 Erik är hos Stig och hjälper till med potatisen att flytta korgar och tömma dem. Han kom hem till sysslorna. Då hade dom oppe potatisen.
5/10 - - - Jag gick ner till Högvadsån för att se till några kvigor, men såg dom inte. Jag tala om det för Erik och han tog Evald med sig. Då såg dom kvigorna på Köingesidan. Erik vada över och tog den ena och band repet i grimma och gick ner i åen, och dom andra två gick snällt efter över till vår sida. Detta var tredje gången dom var över.
6/10 Erik och Karin har börjat harpa potatis. Så ringde Gustav och ville att Erik skulle komma dit och hjälpa honom, han bygger också ett garage för både bil och traktor. Så han åkte dit.
7/10 Erik har varit i Smeagård och hjälpt till att lägga plåt på garaget.
8/10 I dag fyllde Erik och Karin 43 år. Erik var i Smeagård och hjälpte till med garaget. På morgonen gratulera jag och Hanna med 20 kronor till dom var. Gäster: Gustav med familj, Johan, Stig och Sonja, Olle, Vera, Inga och Elsa och Evald. Jag och Johan och Elsa satt vid det lilla bordet i stugan och språka om gammalt och nytt. Dom andra gästerna satt i finrummet. Både jag och Hanna var oppe hela tiden när dom var här. Påven Pius II dog i dag.
10/10 Vaknade vid 3-tiden på morgonen med svåra plågor i huvudet och jämra mig. Dom ringde till doktor Eriksson, och han skulle komma så fort som möjligt, det blev klockan 8 på kvällen samma dag. Han undersökte mig noga, sedan fick jag en insprut för blodpropp i hjärnan. Sedan skulle jag ligga så still som möjligt. Den 14.e skulle jag försöka gå ur sängen. Jag har haft rätt svåra plågor hela dagen. Doktorn tog 45 kronor.
11/10 Plågorna har fortsatt hela dagen. Johan var här en stund, likaså Sigrid.
12/10 Det är något bättre i dag. Fick besök av Hugo och Elsa, av Evald, Sigrid, Gustav, Ingrid och barnen.
14/10 Idag skulle jag få gå ur sängen. Jag var oppe, men långt ifrån bra. Erik har fortsatt att arbeta med garagedörrarna
15/10 – 16/10 Erik fortsätter med garaget.
17/10 Jag har svårt att bli bra. Dom har öst potatis i säckar. Det blev 7 500 kg.
19/10 Jag är väl bättre, men ligger mest.
24/10 I dag är det 14 dagar sedan jag blev sjuk. Jag är så maktlös och har ingen aptit. Jag undrar om jag aldrig blir bra mer. Jag nödgar mig att äta lite för att uppehålla livet.
25/10 Lördag. Sysslar ute och inne.
26/10 Söndag Sysslar som vanligt ute och inne.
27/10 Sysslar ute och inne Jag blev så dålig i går kväll och har varit dålig hela dagen också.
28/10 Sysslar som vanligt ute och inne. Jag har varit något bättre i dag.
30/10 Jag ligger nästan jämt. Krafter och aptit är borta.
31/10 Gustav kom och ville ha Erik med till Smeagård och hjälpa till att köra opp kålrötterna. Karin har städat och bakat hela dagen.
1/11 Leif kom hit. Han har inte varit hemma sen han var utkallad på manöver i Dalsland. På eftermiddagen kom Johan hit. Så kom Evald, Sigrid, Siv och hennes fästman. Så kom Gustav, Lena, Vanja och Carl-Gustav hit. Jag låg för det mesta, men var inte sömnig.
2/11 Söndag Hugos 58-årsdag. Erik och Karin var där. Hugo blev gratulerad av släkt och vänner.
6/11 Karin var på sångövning. Biskopen skall komma till Okome på visitation. Då skall dom sjunga för biskop Giertz i kyrkan.
9/11 Söndag. I dag har biskop Giertz avslutat sin visitation i Okome pastorat. Han har även varit i Köinge och Svartrå. Det var högmässa i Okome kyrka. Sedan var kyrkoråden i pastoratet på kyrkkaffe i Okome skola. Karin har varit med sångkören och bidragit med sång. Sigrid och Evald var här med en tårta. Gustav med familj kom hit med en tårta, Det är Fars Dag i dag. Erik skjutsa Sigrids hem, jag var med. Jag har inte varit hemifrån på en månad. Olle och Vera kom hit vid 8-tiden. Vera såg om Karins ben, som hon hade förstört (?).
11/11 Jag fick brev från Ivar i dag. Han arbetar 4 dagar i veckan. Carols svärmor reste till Sverige med flyg den 9 dennes, så hon är nog på födelsehemmet i Mårdaklev, hon skulle hälsa på här också. Carol och Arnold går i skola båda.
14/11 Vera, Inga och Lars kom hit på kvällen. Lars ville ner och titta på djuren.
16/11 Söndag På eftermiddagen kom Johan i Arvidsgård hit och skulle se till mig. Han är rätt så duktig, han hade cyklat hit. Vi hör dåligt båda två, men vi kan höra, när vi sitter nära varandra.
17/11 I dag har Bengt i Lunnen varit här med två gödselspridare. Han och Gustav har kört varsin spridare och gödslat nästa års träda.
18/11 Gustav kom hit med sin traktor och plog och plöjer ner gödseln som kördes ut i går.
Erik körde till Ätrafors station för att hämta Carols svärmor. Det är en mycket trevlig och vital människa, lätt för att språka.
19/11. Erik skjutsa Carols svärmor, fru Hansson, hem till sitt födelsehem i Mårdaklev. Hennes mor fyllde 90 år, så där skulle vara bjudning.
20/11 Karin har varit i Falkenberg första dagen för att taga körkort.
22/11 Erik har varit i Hagagårdsskogen och fällt 2 träd, som vi skulle köpa av August jämte 3 som han fällt förut. Vi ska hämta dom och låta såga dom till bräder.
29/11 På kvällen var vi i Smeagård allesammans och såg på television. Gustav hade en apparat på prov. Det var nog intressant, men jag både ser och hör dåligt, så det var ingenting för min del. Var trevligt ändå.
30/11 Första söndagen i Advent. Erik har skjutsat Hanna och Karin till kyrkan. Vi var hos Sigrid och Evald och åt en god middag. Det har inte varit en enda frostnatt ännu. Till Sigrids stod rosorna i full blom och med många knoppar.
2/12 Inne är det som vanligt, när dom väntar hit tröskfolk.
3/12 Dom har tröskat 6 timmar i dag. Jag har inte orkat hjälpa till i år.
6/12 Erik börja med garagedörrarna. I kväll är Erik och Karin i Smeagård och ser på TV. Gustav har köpt en TV, pris 1 500 kronor..
7/12 Söndag. Jag hade Erik att skjutsa mig till Hagagårds skog. Jag ville se träden, som Erik hade fällt på en ny vägstump, som Erik hade hjälpt till att röja, och som han skulle få för att han hjälpt till. Efter middagen körde Karin till Inga och Ingvar och hämta dom hit. Erik var med, när hon körde och öva. Lars var med. Han ville så gärna åka bil.
8/12 Erik har varit i Hagagårds skog och jämnat ut makadam. Karin har varit i Falkenberg och övningskört. Hon hade också köpt en del julklappar. Mor och jag skicka 326 kronor, (= sammanlagda månadspensionen, 163 kronor vardera).
9/12 Jag har skickat en Svensk kalender till Ivar samt 24 sidor dagboksavskrifter från den 1 mars till den 1 juli.
10/12 Jag är inte bra, har svårt att hålla balansen.
11/12 Det är vespergudstjänst i Okome kyrka i kväll. Komminister Edgren skall predika. Karin jämte sångkören ska sjunga.
12/12 Erik och Stig körde till Varbergs slakteri för att hämta en sugga, som Stig hade lämnat, men som han och Erik skulle återköpa som fläsk. Dom har parterat och saltat fläsket, och tatt ifrån för att koka in och steka.
13/12 Inne har dom ordnat med kött, malning, korvning och inkokning av kött och lever.
14/12 Gustav med familj är här, vi har spisat hare till middag, den var god. Vi har fått den av Henry på Hagen för att han får jaga på vår mark.
15/12 Jag och Hanna har fått vår pension, höjd till 170 kronor vardera. I kväll är Erik och Karin, Stig och Sonja i Smeagård och ser på deras Tele Vision.
16/12 Hanna har kokt in köttbullar och sylta. Karin är till Johans och tvättar åt oss.
17/12 Erik och Karin körde till Falkenberg för att handla.
18/12 Erik har arbetat med att gjuta tröskeln av cement och vinkeljärn i garaget. Jag har tagit väck den gamla trälogen, som var i den närmaste svinkätten, som grisasuggorna hade att ligga på i fähuset. Inne har dom bakat småbröd.
19/12 Vi har lagt en ny loge av ekplank för svin att ligga på, så urinen kan rinna undan. Inne har dom städat och strukit tvättkläder.
21/12 Jag var hos Sigrids och bada. Det var mycket behagligt med ett vinterbad. Erik bada också.
22/12 Dom håller på med julstök, lite av varje.
23/12 Erik har köpt en julgran av Arvid i Arvidsgård, den kosta 4 kronor. Jag har gjort ett lock över fähusbrunnen. Inne kan jag inte tala om vad dom gör, men bråttom har dom. Här stundar till jul, märker man.
24/12 Julafton 1958. Som vanligt. Gäster: Först Sigrid, Evald, Leif, Siv, Carl-Erik, Eva, Krister och Margareta till dopp i grytan, till middagen kom Gustav, Ingrid, Lena, Vanja och Karl-Gustav. Jag fick en ovanligt tjock och varm svartblå ylletröja att ha utanpå västen av Ivar. Den blev jag riktigt glad över, för jag har svårt att hålla värmen på gamla dagar. Så fick jag en underylletröja och kalsonger av Sigrid och Evald, och en likadan uppsättning av Karin och Erik. Av Anna och Helmer fick jag ett par skor med gummisula och en sorts tjock filt för foten med dragkedja för vrist och skaft m m. Mer uppräkning av julklappar följde. - - -Alla var krya utom jag och Hanna, men vi höll oss uppe.
25/12 Juldagen. Erik och Karin var oppe tidigt och skötte om sysslorna. Karin sjöng i kyrkan klockan 7. Hugo och Elsa kom hit, dom hade gått från tåget i Ätrafors. Så drack vi kaffe och satt och språka. Jag hör så dåligt, så jag kan inte vara med.
26/12 - - - Rätt som det var kom Inga och Ingvar. Dom skulle ha varit här dagen innan, men Inga och Lars var inte bra. Här hade snöat rätt mycket om natten. Lars var ute och skulle se hästar, kor, smågrisar och stora grisar, 29 stycken. Han tyckte det var roligt. Så var det middag. (Rena pensionatet! Undra på att dom fick köpa en halv gris – och vilket jobb – år efter år!) Så ringde dom från Smeagård att vi skulle komma dit och se på TV allesamman och våra gäster. Dom ringde efter en bil med plats för 7. Erik stanna hemma till efter sysslorna. Televisionsförevisningen börja klockan 4. Vi såg på en bra stund. Det visades nöjesbilder, som var roliga att se på. Sedan var det paus. Då bjöd Ingrid på kvällsmat, åter uppräkning av den goda julmaten, Sedan börja TV med en föreställning – Jultomten. Det var intressant, men jag kunde inte riktigt följa med. ( Mitt minne är ett annat. Det var en lång väderleksrapport, då vi alla pratade hela tiden och undrade var mikrofonerna fanns, var ljuset kom ifrån o s v. När den var slut var det ingen som visste hur vädret skulle bli. Och så var det en film som hette En helt annan dag, nämligen en sommardag. Jag var lite besviken på den, jag tyckte det skulle handlat om annandag jul.)
27/12 Leif, Eva och Krister var här, dom hade åkt sparkstötting hit.
28/12 Söndag. Så kom Gustav hit. Stig kom också. Gustav skulle hämta Evald, Sigrid, Eva och Krister och Margareta till Smeagård för att se på TV. Erik och Karin åkte också dit. Johan var här en stund. Han har svårt att gå. Sedan var jag och Hanna ensamma.
29/12 Erik har att göra med alla sysslorna nu. Jag har inte hjälpt till med någonting på hela julen. Jag orkar helt simpelt inte för yrsel och huvudondska samt hjärtklappning. Det är tråkigt att inte göra något. Karin har varit i Falkenberg och tagit hem medicin till mig. Sedan har dom varit och hämtat kronor 26,25, som jag hade att fordra i sjukkassan.
30/12 Sysslar som vanligt. Jag hade lagt mig, men Erik kom och sa, att han skulle köra till Falkenberg och tyckte, att jag skulle komma ut lite. Han körde mig till Inga och Ingvar. Leif var där, så vi fick göra sällskap vid kaffebordet. Sedan åkte Leif med Erik till stationen, där Leif steg på tåget till Göteborg. Erik kom för att hämta mig, men vi fick inte köra förrän vi ätit middag. Middagen smaka bra, och Lars var trevlig och glad.
31/12 Doppa i grytan enligt gammal sed. På kvällen var det ljusmässa i kyrkan, och Karin var med och sjöng.
1959-1960

Den 1 januari Karin sjöng i kyrkan. Erik skjutsa Evald och Sigrid, Margareta och Karin till Siv i Halmstad. Besök hos Stig och Sonja tillsammans med många andra. På kvällen var vi hos Ebba och Gustav
3/1 Gäster: Evald, Sigrid och Margareta, Johan och Stigs familj Gustav med familj, Karl Träff och Aina och pojken, Gustav och Ebba. Uppräkning av vad dom bjöd på. Men det går nästan ingen sprit åt vid samkväm nu. Ryssarna sände upp en månraket med syfte att den skulle komma på månen, utrustad med instrument, som återsände vissa vetenskapliga rön till mottagare i Ryssland. Men den gick förbi månen, många tusen kilometer på sidan om. Sedan fortsatte den sin färd mot solen och kretsar nu runt om solen på samma sätt som planeterna och Jorden och håller på i evighet.
4/1 Söndag. Karin övningskörde, Erik var med. Sedan körde dom till Skrea, till Elsa och Hugo. Här var ingen främmande.
5/1 Hannadagen. Carols svärmor Svea Hanson kom för att ta farväl, hon ska tillbaka till USA den 8 dennes. Hennes bror och hans hustru var också med, det var trevliga personer. Det blev kaffe, småbröd och tårta. Sedan gick vi ut, dom skulle se på djuren. Dom tyckte att djuren var feta och ovanligt granna. Det var mycket trevligt folk. Vi önska välgång för Amerikaresan och till våra barn och kära i USA.
11/1 Söndag. På eftermiddagen övningskörde Karin. Dom körde till Inga och Ingvar, som följde med till Elsa och Hugo. I kväll har dom kört till Smeagård.
15/1 Jag och Hanna har fått vår pension, 163 kronor vardera.
17/1 - - - Så har det varit TV i Smeagård.
18/1 Söndag. Med besök av Olle och Vera. Erik och Karin var och såg på TV i Smeagård. Här har snöat, så här är fullt före.
19/1 Här har blivit en väldig massa snö. Erik har haft Gustav med sig i vår skog. Där är en Svartråboe, som har en motorsåg att fälla träd med.
22/1 I går skedde en flygolycka över Höstena. En pilot fick flygstopp och hoppa i fallskärm över Carl Nilssons och slog igenom ladugårdstaket och göt en omedelbar död. Det var en 22-årig flygare från Göteborgs flygflottilj.
24/1 På kvällen körde Erik, Karin, Evald och Sigrid till Smeagård för att se på TV. Här var en stark storm, flera personer blev dödade av stormen.
27/1 Gustav hjälpte Erik i skogen i dag också.
28/1 Karladagen. Helmer och Anna gratulera. Erik är i skogen och gör i ordning brännvedsgrenar. Gustav ville att vi skulle komma dit och höra på remissdebatten i TV. Det var intressant. Jag hörde bättre än jag föreställde mig. Man såg ju också de talande.
29/1 Hugos syster Jenny Persson, dog i dag på morgonen i kräfta. - - - Erik och Karin är i Smeagård och ser på TV.
30/1 Karin har varit i Falkenberg och provat för körkort.
Den 1 februari Söndag. Evald, Sigrid, Margareta, Siv och hennes fästman, Gustav och töserna var här en titt.
2/2 Erik tog Stjärna och körde till skogen för att släpa ut bränsle, undrar hur det går, här är ingen snö.
3/2 Erik har varit i skogen och ordnat med släpgrind. Ann-Mari skjutsa Karin till Falkenberg för övning.
4/2 Erik tog Stjärna och körde till skogen och släpa ut brännved hela dagen. På kvällen åkte han och Karin till Smeagård.
5/2 Erik betala 132 kronor i kraft- och ljusavgift. Sedan skjutsa han mig till vår skog. Jag ville se hur där såg ut på vintern utan snö och utan väg. Erik hade huggit en massa och släpat ut en hel del meter ved, samt fällt 4 stora granar. Där är en massa brännved, samt även fur och gran, om det bara hade varit åtminstone vinterväg.
6/2 I dag är Erik i skogen, han har Gustav till hjälp att köra ut sågstockar av gran på 6 alnars och 4½ alnars längd. Där är väldigt stenigt att släpa dom på en framkälke. Det har gått bra att få stockarna till vägs.
7/2 Erik och Gustav är i skogen. Dom körde ut 24 sågkubbar till skogsvägen samt en del meter ved. Där är mer meterved kvar att släpa ut till vägen. På kvällen körde Erik med oss alla till Smeagård för att se på TV. Bengt i Lunnen med sin familj var där också, likaså Evald och hans familj. Det var en intressant förevisning.
9/2 Har varit i skogen och lagat en söndrig släpa. Erik har sysslat med sin deklaration.
10/2 Erik har varit i skogen och släpat ut ved.
12/2 Erik körde till skogen och släpa ut meterved, har omkring 23 meter vid vägen nu samt 24 sågkubbar. Nu ska han köra hem det vid tillfälle. Hanna fick näsblod på kvällen, sedan hon lagt sig.
13/2 Vi rådfråga Ullaredsdoktorn för Hannas näsblod. Han sade att vi skulle föra henne till lasarettet med detsamma, och det gjorde vi. Dom brände henne i näsan. Sedan skjutsa Vera hem henne, får inte göra något.
14/2 Erik hade Stig med till skogen och fällde ett par sågträd. Hanna låg till sängs. Hugo och Elsa kom hit, Vera och Lars skjutsa dom, men vände med detsamma. Hugo stanna, Erik och Elsa körde till Sigrids. När jag steg upp, bar benen mig inte, så jag fick hjälp ur sängen. Benen bar mig inte, utan var döda.
15/2 Söndag. Jag är något bättre, men kan inte flytta mig utan stöd. Gustav, Johan, Hugo och Elsa är här.
16/2 Erik har hämtat en järnsax att släpa stockar ur skogen till vägen.
17/2 Carl-Erik, Eva och pojken kom i eftermiddag på kaffe. Dom hade fritt i 2 dagar. Hanna hade näsblod i natt, så hon ligger i dag. Jag kan fortfarande inte gå utan stöd.
21/2 Gustav har hjälpt Erik att med sin traktor släpa 24 sågkubbar till vägen. Hanna har varit oppe halva dagen.
22/2 Söndag Gustav med familj var här på middag.
23/2 - - - Carl Persson i Heberg dog i natt av hjärtslag. Hult och Erik hämta meterved i går. Han tar 15 kronor i timmen, när han kör här omkring.
24/2 Hanna har varit oppe en stund i dag.
25/2 Ebba och Gustav var här och drack kaffe vid 3-tiden. Dom ville vara med om att sända blommor till Carl Perssons jordfästning, som sker på Skrea kyrkogård den 27 dennes.
27/2 Hanna var uppe hela dagen.
28/2 Erik har haft veterinären här. Den bästa koen har fått trampat av spetsen på den ena bakspenen, och det har blivit juverinflammation. Man kan aldrig veta hur det går. Erik och Karin är i Smeagård och ser på TV.
1/3 Sigrid, Evald, Siv och Villy kom hit och drack kaffe. Erik och Karin körde till Inga och Ingvar i Falkenberg.
2/3 Kon, som var sjuk, kalva idag Kalven lever ännu, men kon var dålig, så veterinären kom hit. Det blev nödslakt. Erik får 80 % av vad kon hade gått till efter slaktad vikt, om hon varit frisk.
5/3 Mosters (?) Hulda dog i dag. - - - Erik och Karin är i Smeagård och ser på TV.
6/3 Erik har köpt en ko av Stensa Gustav och Jenny. Den kosta 1150 kronor.
7/3 Erik har varit och hämtat koen han köpte i går. Det var en grann ko, skall kalva i mars. Jag trilla omkull i köksförstugan och slog huvudet i väggen. Jag var vimmelkantig, när jag kom opp. Det är inte bra än.
8/3 Gustav och barnen kom hit vid tiotiden. Det var roligt att se dom här. Dom har inte varit här så ofta, sedan dom fick TV. Leif och en tös från Göteborg var inom dörren. (=Det var för kort tid.)
9/3 Erik har varit i Smeagård hela dagen och kapat bränne.
10/3 Karin och Erik var i Smeagård och såg på TV.
11/3 I dag skall Hulda jordfästas. Erik, Karin och Hanna skall bevista jordfästningen. Erik ska bära med. Gustav och Carl Träff är prestaverande.
12/3 I dag på morgonen kalva Stenskoen.
14/3 Söndag. Karin är med sångföreningen till Göteborg på nöjesresa, sker med buss. Evald och Sigrid är med. Krister blev glad, när Evald, Sigrid och Karin kom och hälsa på. Erik reste till Ingvars och Inga, ser på TV.
16/3 Erik åkte till Dahl. Åren var ute för den som haft Dahl på arrende av Pettersson, så han hade auktion på hela lösöret. Den dyraste koen gick till 2 100 kronor. Jag har fått brev från Ivar. Carol har fått plats och bra betalt. Det börjar bli bättre med arbete i USA nu.
17/3 Tiden går, och man blir äldre och äldre. Jag fyller 87 år i dag. Det blev dom vanliga gratulationerna från Ivar, Carl Gustavsson, svåger Carl, Anna och Helmer, Hugo och Elsa, Johan Evald, Sigrid och Margareta, Siv och Villy, Carl-Erik, Eva och Krister, Ingvar, Inga och Lars, Gustav, Ingrid, Lena, Vanja och Karl-Gustav, Stig och Sonja. De närvarande fruntimren gick till kaffebordet först som vanligt, ingen behövde dras till bordet som för 50 år sen. Så blev det vår tur, och det dröjde inte länge innan vi hade försett oss och bänka oss här och var. Efter kaffet blev det så småningom frukt, gottebord m m. Barnen åt mest gotter och hade roligt. Ock vi som var 80 år äldre, tyckte att det var roligt att se dom. Det påminde om när vi var små, och så kom tanken på de frånvarande barnen och barnbarnet. Ja, det har varit en trevlig dag för mig.
18/3 Koen som Erik miste vägde 268 kg à 4,50, 80 % härav = 964,80.
21/3 På kvällen körde vi till Ingvar som fyllde 36 år i dag . Vi blev väl mottagna med kaffe, gök, tårta, gotter och läsk. Så såg vi på TV. - -
25/3 Dahlberg ringde, att Erik skulle fara till Tången och hjälpa till att lasta våra sågkubbar på lastbil för transport till Dahlbergs såg. Jag åkte med. - - -
26/3 Moberg var här och hämta koen Rana till slakteriet Morfar har skrivit om kon Rana, alla gånger hon har kalvat. Dahlberg ringde att han skulle hämta Eriks virke. Så har dom sågat allt virket till bräder och kört hit det och lastat av det under lönnen.
27/3 Långfredag. På eftermiddagen kom Carl-Erik, Eva och Christer, Evald och Sigrid hit. Carl-Erik hade lånat en bil och kört hem över långfredagen.
28/3 Påskafton. Erik började lägga opp bräderna i sträck för tork. Evald, Eva och Margareta kom hit. Evald bytte av Erik med brädstacken, medan Erik körde till Falkenberg. På kvällen åkte Karin, Evald, Sigrid, Eva och Christer till Smeagård för att gratulera Göran, som fyllde 20 år. I dag kom Johan och Åke hit för att hälsa på.
29/3 Påskdagen. På kvällen kom Gustav, Ingrid och barnen hit och språka ett par timmar.
30/3 Reste till Smeagård för att spisa en god middag. Sedan såg vi på fotboll Tyskland-Frankrike. Sedan körde Erik hem för sysslor. Jag följde med hem. Sedan körde han tillbaka för att se på TV på kvällen.
31/3 Erik och Karin körde till doktorn i Ullared. Karin är så hes, så hon kan inte tala.
Den 1 april. Karin fick medicin för sin hals, som hon ska försöka med.
2/4 Erik har Gustav till hjälp att fälla några träd i Hagagårds skog intill Trännesjön. Den största koen vi har, har kalvat, en stor kvigkalv.
Den 3 april. En ko har kalvat i natt. Avräkning för koen Rana, vägande 255 kg à 4,50 = 1140,25. Koen som kalva i natt hade fått kalvförlamning. Veterinären kom och gav kon en spruta, så hon steg opp. Veterinären tog 28 kronor för behandlingen.
4/4 Den nyfödda kalven har blivit sjuk i natt. Erik ville att jag skulle slakta honom, så blodet rann av honom. Sedan körde han till slakteriet, men den går nog inte igenom. Jag och Hanna gör lite vad vi kan. Erik och Karin är i Smeagård och ser på TV. Erik fick 965 kronor för koen, som han miste. Vi har betalat telefonavgift för andra kvartalet, 48 kronor.
5/4 Erik körde och hämta Hugo, Elsa, Inga, Ingvar och Lars hit. Det var Sivs andra lysningssöndag. Vi åt middag först, och så gick jag och la mig och vila. När jag kom opp var Johan här. Erik tog Hanna, Karin, Elsa och Inga och körde till Evalds och Sigrids. De skulle överlämna penningar från oss till Siv, 50 kronor från mig och Hanna. Jag vet inte vad dom andra gav, men dom lämna ett kuvert med pengar. Erik kom tillbaka från Sigrids och hämta Hugo, Ingvar och mig till kaffe och vin till Sigrids. Siv tog Hugo, Elsa, Ingvar och Inga och Lars med i sin bil till Falkenberg. (Det kanske var den gången Siv fick punktering på ett däck. Det ordnade sig, men jag minns inte hur.)
6/4 Jag högg och laga till kvastris.
8/4 Karin hade teoriundervisning. Erik var på livdjursauktion och köpte
en ko, som skulle kalva den 30 dennes, hon kosta 1 075 kronor. Moberg frakta koen hit.
9/4 Den nyinköpta koen kommer väl överens med dom andra.
11/4 Erik körde till Falkenberg och hämta 52 kg fläsk, kronor 166,40. Erik och Karin körde till Smeagård.
13/4 Inne har dom hållit på med att koka in kött och köttbullar av den halva fläsk, som Erik hämta i Varberg i lördags.
14/4 Erik hjälper Stig att hämta stockar i skogen.
15/4 Det är Vanjas 5-årsdag. Karin och Erik gratulera henne i Smeagård. Jag och Hanna är oppe och gör lite vad vi kan.
18/4 I kväll är Karin, Sigrid, Evald och Erik i Smeagård.
20/4 I kväll körde Erik och Karin till Smeagård. Jag och Hanna är hemma. Elsa ringde och ville veta hur vi mår. Det var roligt att hon tänkte på oss.
21/4 Gustav kom hit med sin traktor och harva på vänneplöjet, då vi ska så korn. Så blev det regn.
22/4 Gustav kom och gjorde såfärdigt. Gustav fyller 46 år idag. Erik och Karin är i Smeagård i kväll
23/4 Har regnat, så vi kan inte så. Erik har huggit slut på brännveden. Karin har bakat, Hanna har stickat strumpor. Jag har ingenting gjort.
24/4 Gustav kom hit med sin traktor och harva över dom två skiftena vallplöjet och vänneplöjet till middag. Erik och Karin har sått ut 420 kg korn.
24/4 Lena fyller 9 år i dag. Vi åkte alla härifrån för att gratulera. Hon fick en bibel av Ingrid och en leksaksservis för kaffe, en kaffekanna, socker- och gräddkanna och koppar och tefat av porslin. Jag fick Lenas fotografi. Vi såg bilder av svenska och norska konungarnas besök i Stockholm.
26/4 Gustav och Erik körde till Halmstad för att se på fotboll, Hammarby vann. På kvällen åkte Erik och Karin till Smeagård.
28/4 Ann-Mari har varit här. Åke är och hjälper Stig att göra ett badrum.
29/4 Erik, Sigrid och jag reste till Falkenberg. Erik köpte ett armbandsur till att ge Margareta på hennes konfirmationsdag. Det kosta 106 kronor. Jag och Hanna, Erik och Karin, Evald och Sigrid skulle vara med om det. Jag var hos Anderssons optiska affär och köpte mig ett par glasögon, som var dom starkaste dom hade för 35 kronor. Dom var inte starkare än mina gamla. Vi åkte till Skrea och drack kaffe. Dom mådde bra. Blommorna utanför var redan utslagna.
2/5 Erik, Evald och Sigrid åkte till Falkenberg för att övervara Margaretas konfirmation i Falkenbergs kyrka. Stigs äldsta pojke konfirmerades där också. Sedan åkte dom hem till Sigrids.
3/5 Söndag. Erik skjutsa Margareta, Evald och Sigrid till Falkenbergs kyrka, där läsbarnen hade nattvardsgång. Sedan körde dom hem till Sigrids, där Eva och pojken tog emot dom. Sedan körde Erik mig och Hanna till Sigrids på en god middag med öl och vin till maten. Sedan visa Margareta klockan hon hade fått, ett armband av guld av Anna och Helmer, en guldring av Carl-Erik och Eva och penningar av Gustav och Ingrid, som också kom hit och gratulera.
5/5 När Erik kom ner på morgonen kl ½ 6, så var en ko så tjock av gas, så han trodde hon skulle dö. Han gick in och ringde veterinären, som sa att han skulle ge koen ½ liter maskinolja och 2½ liter nysilad mjölk, det gjorde han, och koen blev bra. Karin och Erik har varit och gratulerat Sigrid och Evald. Det är deras silverbröllopsdag i dag. Vi har släppt ut korna på bete för första gången i år.
6/5 I dag har Erik hjälpt Stig att sätta potatis med traktor och sättmaskin. Efter middagen kom Stig hit och satte 1 330 kg potatis med sättmaskin och traktor.
7/5 Kristi Himmelsfärdsdag. Erik körde och hämta Eva och pojken, Sigrid och Evald hit. Pojken ville ner i husen för att se på djuren innan han följde med in. Han sa, när bilen stanna på gården – nu är jag hemma. Sedan åkte dom till Smeagård. Så jag och Hanna är ensamma.
8/5 Vera och Olle kom och satt och språka till klockan 10.
9/5 På kvällen var vi i Smeagård och såg på TV, föredrag av Hans Ostelius om Fillipinerna (bra).
10/5 Söndag. Johan kom hit vid 3-tiden. Vi satt och drack kaffe. Då gick dörren opp, och in kom Karin, Vera, Inga, Elsa och Hugo Olle och Erik. Dom ordna till ett kaffebord i stugan, och vi satte oss till bords och språka och hade trevligt en och en halv timmas tid. Sedan körde Olle hem.
12/5 Jag betala Dahlberg 160 kronor för sågning och frakt.
13/5 Bengt i Lunnen har skickat hit en som kör traktor och gödselspridare. Gustav är här också och har en gödselspridare. Dom blev klara till middag. Sedan har Gustav plöjt ner gödseln på eftermiddagen.
15/5 Riksdagen antog lag om tilläggsförsäkring för alla med 115 röster mot 114. Inne har dom bakat. Karin har arbetat i trädgårdslandet. Jag har räfsat gården.
16/5 Pingstafton. Städning. Erik och Karin är i Smeagård och ser på TV.
17/5 Pingstdagen Leif och Willy är nere vid ån och ror. Vi var bjudna till Sigrids på kaffe, jag blev hemma. Leif, som är förlovad var där och hade fästmön med.
18/5 Gustav var här och hade barnen med. Lena och Karin var ute i berget och plockade liljekonvalj. Det är Eriks namnsdag. "Om Erik ger ax, ger Olof kaka." (den 29/7) Rågen har ax, får se om det stämmer.
20/5 I dag har Erik tatt ner klädseln på fähusgaveln och spikat dit 4½ alnars nya bräder i stället. Jag har tagit vara på dom gamla klädselbräderna. Hanna har fått brev från broder Carl, med anledning av hennes 83-årsdag i morgen. Carl Gustavsson från New Mexiko har också gratulerat. Erik har svår hosta, så dom gav honom en stark toddy.
21/5 I dag fyller Hanna 83 år. Hon blev gratulerad på morgonen av oss. Gustav kom hit på morgonen och hjälper Erik att sätta opp bräder på fähusgaveln. Vid 6-tiden cykla Gustav hem, han hade ont i huvudet. Men Ingrid och barnen kom hit. Erik hämta Hugo, Elsa, Inga och Ingvar och Lars hit. Sigrid hade varit här hela dagen och hjälpte Hanna. Karin var i Halmstad och öva för körkort. Så kom dom övriga gratulanterna, telegram och blommor.
22/5 Erik och Gustav fortsätter med gaveln. Gustav är förkyld, men är bättre i dag. Hanna fick brev från Ivar i dag. Han mår bra och har full arbetstid. Han hälsa från Carol och Arnold. Carol har anställning på ett industrikontor. Arnie håller på med sin skolutbildning, men arbetar om kvällarna. Vi blev så glada över brevet, särskild för Carols del. Hon är så ung och har livet för sig.
23/5 Karin har plockat en stor mängd liljekonvalj. Erik och Karin körde till kyrkogården och satte blommorna på våra anhörigas gravar. Sedan har dom kört till Smeagård för att se på TV.
24/5 Söndag. Erik tog oss med på en lång runda med bilen. Vi kom till Lia sanatorium och hälsade på Lars August. Han trivdes där. Det var verkligen mycket vackert överallt, där vi åkte.
25/5 Karin var hos doktorn för sin heshet. Johan var med, Erik skjutsar. Erik fick 50 stycken hönskycklingar.
26/5 Erik har arbetat med gaveln med bräder och påslag, det är färdigt nu. Sedan reste han till Smeagård för att se på TV.
30/5 Inne har det varit lördagsstädning. Jag har ordnat med gamla fönster till magasinet. Karin och Erik är i Smeagård och ser på TV.
31/5 Mors Dag i dag. Erik och Karin bjöd på kaffe på sängen. Vid 9-tiden kom Gustav med familj. Vid 3-tiden kom Johan hit och Sigrid, Evald, Siv och Villy.
3/6 Erik körde till Lantbruksutställningen i Jönköping. Gustav och Göran i Smeagård och Stig var med. Dom har sett mycket, utställningsområdet var 20 tunnland, så det var för mycket att se på en dag. Vera och Olle kom hit vid 7-tiden. Dom gick ner till Högvadsån. Dom sa att kaffet skulle vara färdigt när dom kom från älven, och det var det också. Sedan satt vi och språka till 10,30.
4/6 Jag ser om gamla fönster.
5/6 Sigrid är med i kålrotlandet och gallrar. Här håller det på med torrt väder. Både säd och ogräs vissnar.
6/6 Svenska Flaggans Dag. Samma torra väder, 26 grader varmt.
7/6 Söndag. Erik föreslog att vi alla här hemma skulle köra en runda, och det gjorde vi. Vi körde förbi Hjuleberg, Abild, Kvibille och Brandshult till Adolv Svensson. Där var vi inne och drack kaffe. Sedan tog vi Adolv med och körde till Enslövs kyrkogård, där vi plantera en blomma på Hannas mammas och pappas gravar. Där var en stor lind, vars stam var 12 alnar i omkrets, det största jag sett. Sedan körde vi till Oskarström och Nissaström, där Hannas föräldrar var, när dom dog. Vi stanna i Skrea och drack kaffe. Det var gott efter resan.
9/6 Vi fick 6 mm på morgonen, sedan kom det en bra skur.
11/6 Det är Margaretas 15-årsdag. Erik, Karin och Hanna har varit och gratulerat.
12/6 Jag har groddat potatis. Hanna har lagat maten.
13/6 I kväll kom Sigrid, Evald, Carl-Erik och Eva hit och drack kaffe. Samma torka.
14/6 Söndag. I dag kom Gustav hit med sin traktor och slog halva stycket under björket, om middag var det färdigt. Så kom Carl-Erik och dom som var här i går och drack kaffe.
15/6 Gustav kom hit med sin traktor och slog resten av stycket mellan bäcken och björket.
Erik och Karin har hässjat 4 hässjor efter att vi ätit kvällsmat. Jag har varit bättre i eftermiddag. Här har blåst och torkat hela dagen.
16/6 Erik börja släpa ihop hö, och Karin börja hässja. Dom satte opp 15 stora hässjor. Vera, Inga och Lars kom hit för ro skull. De bar in 3 spannar vatten åt Hanna. Lars såg kalvarna och grisarna. Så var han inne i slaktarevagn och ville köpa ? för en krona. Så stoppa dom halm i en papperspåse, som dom skulle lägga under i jordgubbslandet. Jag blev sjuk och kräkte ett tag, men nu är jag bättre.
17/6 Gustav kom hit med sin traktor och slog den övre delen av gräset på Herredemsstycket.
Erik körde hässjestörar och lade i ordning till höet. Jag gick och raka opp hö, som släpräfsan lämnat. Här blev 7-8 mm regn i går kväll.
20/6 Midsommardagen. På förmiddagen såg jag en skymt av Evald, han kom med en skål körsbär, som vi åt till efterrätt till middagen. Stig var här och åt middag med. På eftermiddagen kom Johan. Gustav och barnen var här en titt på förmiddagen. Sedan åkte Erik och Karin till Smeagård. Dom hade hässjat allt höet, 50 hässjor.
21/6 Erik ville att vi skulle följa med Till Smeagård och titta på fotbollslandskampanjen mellan Sverige och Danmark i television från Köpenhamn. Danmark hade otur i första halvlek, som Sverige vann med 1-0. Svenskarna var överlägsna och vann med 6-0. På kvällen reste Erik och Karin till Elsa och Hugo.
22/6 Gustav kom med sin traktor och satte för vår slåttermaskin och slog det sista gräset för året.
21/6 Erik och Karin åkte till Inga och Ingvar.
22/6 Erik, Karin och Margareta har hässjat hö. Vi har fått 40 hässjor hö i år, så det var inte att klaga på, men säden tycks bränna ner. Här är 27½ grader varmt. På kvällen körde Erik mig till Evald, som klippte mig. När jag kom hem, blev jag sjuk och börja kräka och låg vaken hela natten och bara kräkte.
23/6 Jag fortsatte att kräka till middag.
24/6 Jag ligger ännu och är inte bra.
25/6 Erik körde Sigrid och Karin till Falkenberg. Dom köpte nya gardiner till stugan.
26/6 Samma torka fortsätter. Här är 29 grader varmt.
27/6 I dag lyckades Ingemar prestera det otroliga, när han på fredagsnatten inför ett jublande auditorium och mot alla tips besegrade världsmästaren i tungviktsboxning Floyd Patterson. Han slogs knock out av Ingemar i tredje ronden. Han slog ner honom för räkning med sin höger 7 gånger. Då avbröt domaren och förklarade Johansson för världsmästare. Det blev ett stormande jubel. Johansson blev hela Amerikas förklarade gunstling från öst till väst.
28/6 Söndag. Gustav och barnen kom hit med Anita, som varit där ett par veckor. Stjärna stod och tog emot henne, dom tog genast till mankes. Efter middagen la jag mig att vila. När jag kom upp var Johan här, han och Erik språka, det rörde sig om världsmästaren Ingemar Johanssons slagkraft i sin höger. Erik åkte till Inga och Ingvar och fick en hel massa jordgubbar.
29/6 Erik cementade golvet i köksförstugan. Karin måla kökstaket med oljefärg. Här kom 9 mm regn, välkommet.
30/6 Erik och Karin håller på att köra hö, dom får reda sig själva. Jag har legat det mesta. Sigrid är här och målar väggarna i köket.
1/7 Stig låna Stjärna för att hästhacka sina kålrötter.
3/7 Karin målar köksgolvet rött. Karin tvätta, Sigrid har varit här och hjälpt till. Elsa fyller 56 år i dag. Erik skall köra dit i kväll. Dom hade haft riktigt trevligt och god välfägnad.
4/7 Evald kom hit och hjälper Erik att slå i lyckan. Karin lördagsstädar, Hanna är oppe och hjälper till. Jag gör ingenting.
5/7 Söndag. Leif kom hit en titt på förmiddagen, hans semester börjar i dag. Jag tala vid honom några ord, sedan måste jag lägga mig. På kvällen kom Leif och hans fästmö hit. Dom hade varit på motortävling i Skrea. Dom hade glass med sig, som dom bjöd på.
6/7 Erik körde till Skrea och bjöd Elsa och Hugo att följa med till Göteborg och möta Ivar, som kommer till Torslanda med flyg i morgon. Gustav åker också med. Jag hoppas allt går bra. Vi väntar så på att få se vår käre Ivar här i vårt gamla hem. Jag och Hanna är inte bra.
7/7 Erik hämta först Gustav och sedan Hugo för att möta Ivar på Torslanda klockan 11. Sedan var dom här vid 3-tiden. Vi krama om varandra och var smått rörda och glada vid återseendet. Han var sig lik och såg frisk och bra ut. Carol hade önskat att vara med. Hon och hennes man har det bra, roligt och glädjande för oss. Så slog vi oss ner, Elsa, Sigrid, Leif och hans fästmö och Margareta. Så blev det smörgåsmat med nubbe och öl. Sedan blev det potatis med stek, öl och en renat och ett glas rödvin. Jag hälsa Ivar välkommen till sitt gamla barndomshem. Det var en stor glädje, som vi aldrig kommer att glömma. Till efterrätt fick vi jordgubbar och vin, och så var vi mätta och glada, och lämna bordet för att röra på oss. Jag behövde lägga mig och vila. Så kom Evald från arbetet och Ingrid och barnen. Erik skjutsa hem Hugo och Elsa. Dom skulle till Vera, det var hennes födelsedag. Här blev det kaffe, tårta m m. Erik gratulera Vera från oss här hemma.
8/7 Johan kom och ville hälsa på Ivar, som kom opp ur sängen. Han hade sovit bra. Natten innan var det åska och regn mellan New Foundland och Skottland, så han kunde inte sova. Dom har kört 6 lass hö, Ivar har hjälpt till. I kväll åkte Erik, Karin och Ivar till Smeagård. Har inte blivit något regn. Här är 26 grader varmt.
9/7 Dom kör hö, Ivar är med, här är 33 grader varmt, torkan fortsätter. Jag har knappt varit utom dörren, det flimra för ögonen, så jag kunde inte se. Erik och Ivar skulle köra den nya skogsvägen, dom ville att jag och Hanna skulle åka med, och det gjorde vi. Så körde vi fram till Evalds. Då kom Leif och Vivi. Margareta och Vivi kokte kaffe. Leif bjöd på gök och vin. Där var så mycket med blommor, så där var riktigt trevligt.
10/7 Erik, Ivar och Karin kör hö. I kväll är dom hos Hugo och Elsa i Skrea. Vi fick bra med hö trots torkan, men vårsådden har tagit skada och betet har alldeles brännt ner. Vi har lite vicker, där är djuren nu.
11/7 Ivar och Karin åkte till Inga och Ingvar i dag. Evald kom hit och Johan och Sven, och så kom Åke och hälsa på Han kom från Stockholm i går med familj.
12/7 Ivar och Karin är i Okome kyrka. Gustav och barnen kom hit en stund. I går kväll bröt stormen av den översta björken på mitten, och stängde vägen mellan vår och gårdboens skillnad. Men Erik och Ivar såga och högg och gjorde vägen klar för trafik. Fru Svensson, Mejeriet ringde och tala om att några fornminnesföreningens medlemmar ville ut en stund, och hon fråga, om dom kunde få komma hit och slå sig ner på någon plats ute, och om jag inte ville berätta om gammalt från min barndoms bebyggelse vid Ätrafors. Jag sa, att dom är välkomna. Sedan kom en 8 stycken. Vi gick först opp på kullen, titta på skyttegraven och tala om Axtornaslaget 1565. Sedan gick dom ner och titta på Herredem i Högvadsån. Sedan kom dom hit, gick in och drack sitt medhavda kaffe. Jag fråga om jag fick bjuda dom på vin, och det fick jag. Men först berätta jag om mitt första läkarbesök (var det inte tandläkarbesök?) och om min första stadsresa, om första bebyggelsen vid Ätrafors m.m. Erik, Ivar och Karin åkte till Inga och Ingvar i Falkenberg.
13/7 Ivar och Leif körde till Trannesjön för att fiska. Dom fick en abborre, den gav dom till katten. Erik och Ivar har gått till Johans.
14/4 I dag fyller kusin Birger Andersson 80 år. Jag gratulera med blommor och 20 kronor.
Ivar och Erik har börjat riva klädseln på vinkeln på stallängan och bytte ut mot nya bräder.
15/7 Ann-Mari i Gunnarstorp har varit här. På kvällen var vi till Gängnans hos Birger på kaffe med gök och grogg. Arvid i Eskilsgård var här och ville låna en bok om Axtornaslaget 1565.
16/7 Evald och Sigrid, Erik och Ivar åkte till Halmstad till Siv och Villy. På kvällen var Ivar bjuden till Backagård av Ivars änka. Karin och Erik var med.
17/7 Erik och Ivar har kört hem alla hässjestörarna. Så var dom en sväng i Hagagårdens skog. Erik har fått några träd, som skulle släpas ut till vägen. Karin har bakat och lagat mat. Jag och Hanna har legat det mesta.
18/7 Klockan 7 skulle vi vara i Skrea hos Elsa och Hugo på middag, vi här hemma, Sigrids Gustav och Ingrid och barnen och farbror Johan. Vi möttes där av Inga och Lars, Ingvar, Vera och Olle var där också. Bordet var dukat för 16 personer och barnen för sig i ett annat rum, där Lena tog ledningen. Vi bjöds på god mat som vanligt. Hugo hälsade alla gästerna välkomna. Under tiden hade Elsa full sysselsättning att tillfredsställa alla gästernas matlust, som hon också skött på sitt vanliga glada och skickliga sätt. Till efterrätt fick vi hallon och glass, som blev tilldelad i stora portioner. En mycket god och trevlig middag. Jag var den enda, som gick och vila middag Efter kaffe med tårta och småbröd var det dags för hemresa. Det var trångt om utrymmet i bilarna, så Vera skjutsa mig och Hanna och Johan hem i sin och Olles bil. Vi var hemma klockan 1 på natten efter en angenäm dag.
19/7 Söndag. - - - Sedan körde Erik Ivar, han skulle filma några platser. Gustav, Lena och Vanja kom hit. Töserna var och badade. Här var närmare 30 grader varmt. På kvällen körde Erik, Ivar och Karin till Sven Larsson och hälsa på.
21/7 Gustav och Ingrid kom hit med sin bil klockan 7 i dag på morgonen och tog Ivar med på en resa till Stockholm för att gästa Anna och Helmer några dagar Dom har lämnat barnen i Ranryd. Evald är här idag och hjälper Erik med klädseln av den sydöstra gaveln på stallängan.
22/7 Evald och Erik har fortsatt med gaveln, har satt upp vindskivor.
23/7 Erik och Evald håller på med gaveln. Jag och Hanna är ovan sängs.
25/7 Erik fortsatte med snickeriet. På kvällen körde Erik och Karin till Ranryd för att höra hur det var med Smeagårdsbarnen.
26/7 Siv, Villy och Evald var här en titt.
27/7 Här har varit 30 grader varmt, vi har fått en bra regnskur, 15 mm. Siv och Villy, Evald, Sigrid och Margareta var här. Så kom Gustav, Ingrid och Ivar från sin semesterresa. Dom hade varit hos Anna och Helmer och haft det bra. Dom hade också hälsat på Hilma, hon är sig lik, frisk och glad. Sedan körde dom till Karlstad, men Carl var i Östersund. Dom körde till Forshaga och tala vid Hilda, Hannas syster och kusinerna. Dom var friska. Sedan åkte dom till Frykdalen, Sunne, Rottneros, Mårbacka m fl platser.
28/7 Erik tog bilen och körde till Skrea och hämtade Elsa och Hugo. Vi visste ingenting, förrän dom steg in genom dörren, men det var roligt.
29/7 Erik och Ivar fortsatte med vindskivor på gaveln och även på garaget. Sedan tog Erik av råg, och Ivar tog opp och band kärvar. På eftermiddagen var Erik och travsatte råg åt Stig.
30/7 Erik är hos Stig och tar av råg. Gustav var här och tog Ivar med dit, dom skulle ta av säd. Här kom regn, så dom fick sluta på eftermiddagen. Karin hade bjudit hit Märta Bengtsson, som var på besök hos moder Anna i Ätrafors. Britta var med. Jag tala med henne om, när hon som sjuksköterska var med amerikanska armén i Casablanca m fl platser i Afrika under sista världskriget. Hon och Ivar var gamla skolkamrater. Dom språka och liva opp gamla minnen. Hon har kaptens grad i amerikanska armén. Hon är gift med en professor och bor i Pittsburg i USA. Hon ville, att Ivar skulle besöka dom i deras hem.
31/7 Erik, Ivar och Karin åkte till Båstad för att hälsa på Ragnar. Ivar ville hälsa Ragnar från Erik i Hartford. Dom tog Elsa och Hugo med till Båstad.
1/8 Erik tog bilen och hämta Ingvar, Inga och Lars. Lars hälsa på mig, när han steg ur bilen, han såg glad ut. När vi hade ätit, la jag mig att vila. Då kom Lars och stod vid sängen. Jag tog med ena handen och hjälpte honom opp i sängen, då tog han mig om halsen och krama mig, så han visa mig att han var god. På kvällen skjutsa Erik och Karin dom hem, och satt och såg på TV.
2/8 Erik är hos Stig och tar opp den sista rågen för året. Efter middag tog dom av Eriks råg. Erik, Stig och Ivar travsatte. Det var klart i kväll. Erik, Ivar och Lena körde till Gunnarsjö i Mark för att överlämna hälsningar från Axel Johnson i USA till en hans broder Clas Johansson i Gunnarsjö. Anna ringde från Stockholm, att dom kommer den 4.e.
3/8 Det har regnat i natt, och regnar än. På förmiddagen körde Erik, Ivar, Karin och Lena till Mårdaklev för att besöka Carols mans morföräldrar. Dom blev bjudna på middag av dom gamla. När dom körde hem, var dom inne på Lia sanatorium och hälsa på Lars August i Lunnagård. August på Skogen ligger där också för sviterna efter en hjärnblödning. Ivar var till Carl Träffs på kvällen.
4/8 Anna och Helmer kom. Det blev omfamningar och glada välkomsthälsningar. Det var ett år sen vi såg dom. Dom är sig lika, glada och trevliga. Efter maten kom Gustav med familj, Margareta och Sigrid var här också. Jag har glömt nämna att Erik hämtat Elsa och Hugo också. Så alla våra barn, Anna, Elsa, Ivar, Sigrid, Gustav, Karin och Erik var samlade.
Det var för oss gamla ett stort och nästan högtidligt nöje. Vi hade ingen tanke på att få se Ivar mer, när han tog farväl av oss sist, när han var på besök 1953. Det visades film bl a på Carols bröllop. Filmerna var bra
5/8 Erik och Ivar hjälper Stig att ta av havren. Så kom dom hit och tog av en liten bit korn, som dom inte hann med dagen innan. Erik sysslade tidigt, sedan körde han, Ivar, Carl-Erik och Gustav till Göteborg för att se en fotbollsmatch mellan Örgryte och Norrköping. Helmer tog Gustavs bil och tog Anna och Karin med och körde till Elsa och Hugo. Jag satt oppe till kl 11, då Helmer, Anna och Karin kom hem. Samtidigt kom Erik med sällskap från Göteborg. Norrköping vann med 3-0.
7/8 Dom börja att köra råg, Erik, Ivar och Helmer. Så kom Carl-Erik och hjälpte till. Anna och Karin feja inne med bak och varjehanda.
8/8 Lördag. Ivar och Erik kör råg och Helmer är högt oppe och tar emot nekarna och kastar dom till Erik som lagar och Ivar kastar opp nekarna på det sista råglasset för i år. Våra gäster reste till Smeagård för att se på TV.
9/8 Ivar och Karin åkte till kyrkan. Så körde Erik och hämta Elsa och Hugo. Så kom Carl-Erik och Eva. Lisabeth och Hilma var här en stund. Helmer visade film. De var vackra och det var ett nöje att se dom. Ivar, Helmer och Anna har varit i Falkenberg och handlat samt i Skrea. Anna bjöd på glass, när dom kom hem. Det var gott i 25 graders värme. I kväll är Ivar, Anna och Karin hos Karl och Berta vid Stocken. Gustav och Ingrid är här.
11/8 Dom körde 10 lass havre. Jag, Helmer, Hilma och Anna körde till Falkenberg ett ärende och sedan till Skrea, där Elsa bjöd på kaffe. Hugo måla.
12/8 Helmer håller på att byta ut dan gamla trådljusbelysningen i köket och köksförstugan. Han kan visst göra vad som helst. mura, snickra, vara elektriker.
13/8 Dom har satt opp nya vindskivor på gaveln åt gården till samt på garaget.
14/8 Helmer har fortsatt med det elektriska i förstekammaren. Gustav kom och hämta Anna och Helmer. Dom skulle se på ett hus i Vessigebro, som var till salu, det närmaste huset intill Smeagård. Så skulle dom se på Carl Perssons fastighet i Heberg. Dom börja skördetröska ½ 6 och fortsatte 4 timmar.
15/8 Ivar hade kräftskiva för 24 släktingar och vi här hemma. Tillställningen var mycket lyckad, kräftor, smörgåsrätter, öl och läsk och nubbe efter vars och ens önskan. Det var god stämning. Sedan blev det grogg av amerikansk whisky och Grönstedts och stämningen växte, alla tyckte det var roligt. Vi gamla överlämna en guldring med en grön sten infattad, som ett minne av hans släktmöte i hemmet här i Långansgård den 15/8 1959. Sedan blev det sång och dragspelsmusik samt dans. Så blev det kaffe, tårta och småbröd. Ivar blev avtackad av allesammans och hurrad för. Helmer hade förhöjt stämningen med att taga en massa filmer både inne i alla rummen och ute. Jag hoppas, att det lyckades bra.
16/8 Söndag. Elsa och Hugo är kvar och sällskapar med Anna och Helmer. Sedan ville Sigrid att vi och våra gäster skulle komma dit på eftermiddagen på kaffe. Efter kaffet passade vi på att hurra för de nyförlovade Leif och Vivi. Sedan åkte vi opp till kyrkogården och såg på föräldrars och andras gravar. Kyrkogården är vacker, och gravarna är väl hållna. Erik och Anna skjutsa Hugo och Elsa till Skrea.
17/8 Helmer, Erik och Ivar håller på att putsa garaget med cementputs. Anna och Helmer var i Vessige ett slag och såg på ett hus. Dom tyckte om det, men priset, 35 000, var för högt.
18/8 Dom gjorde garageputsen nästan färdig. Så kom Gustav och hämta Anna och Helmer och mig, dom skulle köra till Halmstad och hälsa på Johan. på lasarettet. När vi kom dit, mötte vi Stig och Aina och Johan färdigklädd för hemresa. Han var bra efter operationen. Vi besökte tivoli, och när Siv kom hem från arbetet kl ½ 5 besökte vi Siv. Jag och Anna bjöd på glass. Det blev en överraskning för henne att se oss där. Hon bjöd på kaffe, smörgåsar och tårta. Dom hade två rum och kök på fjärde våningen. Dom tyckte visst att det var roligt, att vi kom.
19/8 Vi och våra gäster var bjudna till Smeagård på kvällen. Dom bjöd på smörgåsrätter med nubbe, stek och potatis med drycker därtill. Ivar och Helmer tog filmer av alla, vi hade trevligt.
20/8 Dom gav garaget en sista puts. Så kom Engström och fick Anna och Helmer med till Vessige för att visa en villa, som han ville sälja åt nuvarande ägaren. Dom var med och bjöd 28 000 kronor, men dom begärde 35 000. Dom var bjudna på kaffe till Stig och Sonja. Ragnar i Båstad och hans tös var där också. Jag och Hanna stanna hemma.
21/8 I dag har Anna och Helmer lämnat Långansgård och rest till Stockholm. Innan dom reste, ringde Engström att villan i Vessige skulle kosta 29 000, så blev det affär. Det skall skrivas senare. Nu blir det tomt efter dom. Ivar och Erik är i Arvidsgård hos Johan och Alfhild (?). Ivar hade hälsningar från Anna Carlsson i Hartford.
22/8 Erik gjorde sysslorna tidigare än vanligt. Han, Ivar och Gustav bila till Karlshamn i Blekinge för att hälsa på en Ivars arbetskamrat i Amerika, som är bosatt där.
23/8 Söndag. Karin har gjort sysslorna både ute och inne. Evald, hans fader, Carl-Erik och Villy kom hit en titt på förmiddagen. En stund efter middagen kom Johan hit, han tyckte att han ville ut en stund. Han ser att läsa tidningen. Siv och Eva var här. Klockan är snart 10. Erik och Ivar är inte hemma än.
24/8 Vi har ingenting hört från Erik och Ivar, men Karin sköter sysslorna. Johan var här, han trodde, att Erik och Ivar var komna från sin resa. Dom kom på kvällen. Dom hade rest opp till Kalmar. Dom blev mycket väl mottagna i Karlshamn. Det var en mycket trevlig familj, säger Erik. Dom stanna där över natten. Nästa dag åkte dom till Kalmar, där dom besåg Kalmar slott och andra sevärdheter. De stanna där över natten. Sedan fortsatte dom till Öland. Där var vackert. Sedan börja dom hemresan över Växjö och kom hem vid 8-tiden, pigga och krya och nöjda med resan. Karin hade skött sysslorna medan dom var borta.
26/8 Gustav kom hit med sin traktor och börja skumplöja över stubben.
27/8 Gustav fortsatte till middag. På kvällen var Elsa, Hugo, Inga, Vera och Olle här, Gustav med familj, Evald, Sigrid, Margareta, Siv, Johan, Stig och Sonja samt Gustavs Ebba här. Alla de närvarande ville ta farväl av Ivar, innan han reser tillbaka till USA med flyg klockan 8 i morgon kväll.
28/8 I dag skall Ivar resa åter till Amerika. Det blir tomt efter honom i Långansgård, i synnerhet för oss gamla. Vi får nog aldrig se honom mer. Gustav, Karin och Sigrid följde med till Göteborg. Jag kunde inte låta bli att gråta, men det går väl över. Jag tror att Hanna tog det lugnare. Johan och Stig var här och tog farväl. I går ringde Elsa, och sa, att hon sett planet, som Ivar reste med, när det gick över där till Danmark. Så hon sände en tankehälsning till Ivar.
29/8 Vid 1-tiden på morgonen kom Gustav, Sigrid och Karin hem. Dom hade druckit kaffe på Torslanda. Dom tog farväl och vinkade av Ivar. Leif var där också. Sedan var dom hos Carl-Erik och drack kaffe. Johan var här, ville höra om Ivars avfärd.
30/8 Söndag. Här har inte varit någon främmande hela dagen. Det har varit lite annorlunda än vanligt.
1/9 Erik skjutsa Hanna till doktorn i Ullared. Hon hade ett sår på högra foten, som värkte och inte ville läka. Hon fick en salva och bindor att lägga om såret och foten.
2/9 Erik repar halm till taket om dagarna. Göran i Smeagård kom hit, dom satte opp ställningar vid fähusvinkeln.
3/9 Dom har börjat lägga nytt halmtak. Carl-Erik och Göran passar opp.
4/9 Karl Gustav har täckt färdigt fähusvinkeln. Dom har fortsatt på norra sidan på fähuslängan.
5/9 Dom har täckt färdigt med halm. Karl fick 15 kronor per dag.
6/9 Söndag. Efter middag frågade Erik om jag och Hanna ville åka ut en sväng i det vackra vädret. Vi körde en lång runda och kom till Skrea, där Elsa bjöd på kaffe. Erik och Karin, Sigrid och Evald körde till Smeagård. Här är lika varmt och torrt, 25 grader i dag. Jag såg i Stockholmstidningen, att det har gått 200 år sedan vi hade så liten nederbörd som i år.
9/9 Johan gick nu, han går en vänna varje dag. Erik är till Sigrids i kväll och hör efter potatisplockare.
10/9 Erik fortsätter med klädsel av gaveln över stallängan. Dom har slaktat 8 höns, som Karin gör i ordning för inkokning.
11/9 Erik fortsätter med klädseln. Jag gör lite smått av varje. Hanna är oppe och ordnar jämte Karin i köket. Gustav och Vanja var här en stund. Ingrid ligger, har värk.
12/9 Gustav har varit här med sin traktor och harvat.
13/9 Söndag. Erik och Anders i Risena är i Hagagårds skog och släpar ut 10 träd till vägen, som vi ska ha. Anders tog 18 kronor för sig och hästen. Erik, Karin, Evald Sigrid och Margareta åkte till Halmstad. Siv fyllde 24 år. Ryssarnas månraket Lunik 11 landade på månen klockan 22.02 svensk tid i kväll efter en färd på 376 000 kilometer med en fart av 11 000 km i timmen. Det viktigaste som hänt i dag i hela världen. Det är kanske en säker depå för obehagliga ryssar.
14/9 Erik, Karin, Sigrid och Margareta har tagit opp 4 lass potatis, vackra och medelstora.
15/9 Potatisplockning, samma som i går. Samma torka med 25 grader varmt.
16/9 Potatisplockning, Margareta var inte med. Jag har ordnat stacken. Johan var här på förmiddagen. Det är en lagom promenad.
17/9 Potatisplockning, Margareta var med och tog upp.
18/9 Sigrid och Margareta är här i dag också. Erik skjutsa Karin till Varberg för att lägga in sig på lasarettet för astma. Jag har ordnat potatisstacken allt efter som dom har tagit opp. Hanna är oppe om dagarna, men har svårt att gå för sin fot. Vera och Olle kom på besök. Erik bjöd på kaffe.
19/9 Jag har ordnat med säckar över lufthålen på potatisstacken. En Petersson från Hinnagård ringde, han hade varit på Varbergs lasarett med sin mor Berta och talat vid Karin. Hon tycker att hon redan är bättre.
21/9 Hanna har varit oppe. Margareta är här och lagar mat.
22/9 Erik har skjutsat Hanna till doktorn i Ullared, Sigrid var med. Efter middag körde dom till Varbergs lasarett för att hälsa på Karin. Hon känner sig bättre, men ligger till sängs. Jag har rest opp dom gamla klädselbräderna utmed gaveln.
23/9 Erik gjorde färdigt gaveln. Sedan reste han på livdjursauktion och köpte en gylta, pris 520 kronor samt 10 kronor för hemf rakt. Margareta är här
24/9 Erik har satt in ett av de gamla fönstren på nedre ändan på häddegången (?). Margareta är här och lagar mat. Jag och Hanna duger inte till annat än att ligga.
25/9 Karin kom hem från lasarettet.
27/9 Söndag. Ernas syster, hennes dotter Hellen och hennes man Lindblom, Karl och Berta vid Stocken kom hit. På kvällen Gustav med familj.
30/9 Vi fick tröskverket. Engström kom och tog Erik med till Vessigebro, där han skrev köpekontrakt på en villafastighet, som Anna-Lisa köpt för 29 000 kronor att tillträda den 14 mars 1960 och lämna vid tillfället 3 000 kronor i handpengar.
3/10 Erik var i Falkenberg med anledning av Evald Anderssons 50-årsdag i morgon. Carl-Erik, Leif och hans fästmö låg här i natt. Elsa kom också hit och stanna över till 50-årsdagen.
4/10 Söndag Carl-Erik, Leif och hans fästmö, Erik, Elsa och Karin var och gratulera 50-åringen på morgonen och överlämna presenter. Han fick en fåtölj av Leif och Carl-Erik och hans fru. Vi här hemma och våra barn med familjer 130 kronor. Evalds släktingar skänkte penningar, men vet inte hur mycket. Alla gratulera med blommor. Klockan 6 eftermiddagen samlades vi alla hos födelsedagsbarnet. Maten var färdig, vi bänkade oss vid borden. Där var mycket och god mat, läsk och nubbar, som konsumerades med god aptit av gästerna och med gott humör under sång och skämt. Vid efterrätten som bestod av glass med vin, konjak, höll jag ett litet anförande till födelsedagsbarnet och önskade honom hälsa, lycka och glädje för år som kommer, så blev det ett fyrfaldigt leve för jubilaren och ja, må han leva och dom andra sjöng med. Hugo Winroth höll ett humoristiskt tal, Leif höll ett vackert tal för far och mor. Vi tacka Sigrid för den goda maten och för visad omtanke och vänlighet och för den blomsterprydnad, som hon alltid under sommaren omger sitt hem med, till glädje både för dom själva och besökare. Klockan 11 hade dom bett godnatt och rest till Göteborg, Alingsås, Höganäs, Falkenberg, Halmstad, Vessigebro och en bil med oss i Långansgård. Så var det slut på en trevlig söndag.
8/10 Eriks och Karins 44-årsdag. Gustav och Ebba var här på förmiddagen. På kvällen kom Sigrid, Evald och Margareta, Smeagårdsfamiljen och Stig och Sonja
9/10 Anna ringde i går kväll och gratulera tvillingarna. Hon tänker flyutta till sin fastighet i Vessigebro den 17 juni nästa år.
11/10 Erik skjutsa Karin till lasarettet i Varberg för astma. Sigrid har varit här och lagat mat, Margareta är här och hjälper till.
15/10 Här är lika torrt väder, här är vattenbrist i större delen av Sverige. Dom slår igen fabrikerna.
16/10 Jag har tagit in alla de nya bräderna, som har legat ute under papperssäckar tills nu, så nu är de torra. Sigrid har varit här alla dagar sedan Karin kom till lasarettet. Erik har nackat 7 höns, som Sigrid tagit hand om. Hon lägger omslag på Hannas fot varje dag, så lagar hon maten, bakar och städar. Hon är skicklig i allt förekommande arbete. Hanna är oppe om dagarna och stickar.
17/10 Vi har gratulerat Leif, det lyser för honom och Vivi andra gången i morgon, med pengar till present. Henry Andersson, Hagen, sköt två älgar i går, den ena på vår utmark. Han gav oss en smakbit.
18/10 Söndag. Gustav kom hit och hämta mig och Hanna på middag. Göran hämta Hugo och Elsa. Erik körde till Varberg och hälsa på Karin, Sigrid och Evald var med. Så kom Erik och hämta oss. Men först såg vi på TV, en sjömanspastor från Skagen, Danmarks nordligaste stad, en mycket fin förevisning. Sedan såg vi fotbollsmatchen mellan Sverige och Norge. Sverige vann med 6-2. Så var det simtävling mellan Sverige och Polen i Göteborg, Sverige vann.
19/10 Jag har inte varit bra i dag, hjärtklappning. Hanna är oppe om dagarna.
21/10 Karin kom hem på kvällen.
22/10 Erik har nackat 8 höns, som Karin och Hanna har tagit hand om. Har fått meddelande från Posten att vår post går till Köinge efter 1 november. Falkenbergs Järnväg skall läggas ner.
24/10 Vi har 31 smågrisar. Karin och Erik är hos Sven och Eivor på gille i Vessigebro.
27/10 Dahlberg och en svåger har rest till Palestina för att se de gamla bibelplatserna.
30/10 Karin och Erik var bjudna till Ingvar och Inga på kvällsmat.
2/11 Det är Hugos födelsedag i dag, 59 år. Erik och Karin var där och gratulera. Där var inga andra utom Nylanders.
6/11 Här har varit två reportrar från Hallands Nyheter och intervjuat mig och Hanna med anledning av att vi varit gifta i 60 år den 10 dennes. Dom fotografera oss också.
8/11 Söndag. Fars dag. Fick kaffe på sängen av Karin och Erik med tårta och småbröd. Sedan kom Gustav, Vanja och lille Karl Gustav, dom hade en bukett vackra blommor. Vi drack kaffe och tårta. Dom hann inte äta middag, flickorna skulle till söndagsskolan. Sigrid och Evald kom med blommor.
9/11 Hallands Nyheter hade vårt, Hannas och mitt foto i tidningen med anledning av att det är vår diamantbröllopsdag i morgon och en notis om vår ålder och vårt välmående och hälsa, som dom tyckte var enastående. Så tyckte dom att vi hade ett mycket vackert och trivsamt hem samt annat beröm. Samma tyckte Hallandspostens ombud som också var här och fotografera oss för sin tidning. Det var också foto och notiser i Göteborgsposten och Stockholmstidningen.
10/11 år 1959 är det sextio år sedan Jag och Hanna vigdes i Hannas hem i Ätrafors av kyrkoherde P E Hagrelus i Okome. Så vi kan fira diamantbröllop i dag. Vi gamla hade inte tänkt på något festligt, men våra barn, som var bosatta hemomkring, Elsa Winroth, Skrea, Gustav i Smeagård, Sigrid Andersson, Okome samt Erik och Karin här hemma hade avtalat med restaurang Halland att dom skulle laga till och anrätta två gäss och avlämna dom här hemma klockan 6 i kväll. Vi visste inte om detta, så det blev en angenäm överraskning för oss gamla. Dom infann sig här med sina familjer och skötte om det hela tillsammans med Karin och Erik. Det var planerat i T-form med vit duk. Så satte vi oss vid bordet och började måltiden med tre smörgåsar vid varje kuvert med en massa pålägg med öl och nubbe. Efter smörgåsarna som försvann med god aptit, så kom gåssteken på bordet med kokt och helstekt potatis samt grönkål. Som jag och Hanna hade hedersplats vid bordet, så ansåg jag mig skyldig att tacka våra barn för deras ordnande med denna gåsmiddag, samt hälsade alla de närvarande välkomna till bordet för att låta sig gåsen väl smaka. Gåsen var mör och god. Elsa äskade ljud och höll ett vackert tal för oss gamla om hennes fostran i hemmet och om minnen om hennes barndomshem. Hon tala väl och med känsla och övertygelse. Jag tacka henne för hennes vackra ord om oss gamla och det gamla hemmet. Sedan vände jag mig till Hanna och tackade för den aldrig sviktande omtanken om familjens välbefinnande. I synnerhet under första världskriget var det svårt både för föda och kläder, men Hanna klara det bättre än någon annan. Sen var det Hugo som talade om oss gamla, han påstod att fast vi var gamla, så tyckte han att vi hade vår intelligens och våra själsförnödenheter i ovanligt gott behåll, samt att det alltid hade varit mycket gott förhållande inom familjemedlemmarna, och så blev det ett fyrfaldigt leve. Så högg vi in på gåsen igen, men magen blev mätt innan ögat.
Ja, efter maten samlades dom här och där och spela och sjöng och språka, drack grogg och läsk. Sedan blev det kaffe och småbröd. Så läste Hugo Winroth en del telegram från släkt och vänner från olika delar i vårt land. Barnen, som hade haft ovanligt roligt, hade börjat somna, så våra gäster bad farväl efter en rolig kväll.
14/11 Blommorna vi fick, en hel massa den 10 dennes, är lika vackra. Jag går och beundrar dem var dag dom håller sig friska.
23/11 Jag har skickat tackkort, 25 stycken, för à 30 öre styck, 7,50 kr i porto.
24/11 Karin har luftrörskatarr, hostar mycket. Hon tala vid doktorn, fick medicin för 64,35 kronor. Erik är i Köinge och spelar bridge.
25/11 När Erik kom hem från Köinge på morgonen klockan 12,30 fick han köra Karin till Falkenbergs lasarett. Hon hade fått ett anfall av astma, så hon höll på att kvävas.
26/11 Sigrid har varit här och skött om det inne. Hanna har varit oppe i dag.
27/11 Sigrid är här i dag också, Karin är fortfarande på lasarettet. Ingrid i Smeagård har varit och hälsat på henne, hon var bättre.
28/11 Sigrid har varit här och skött om huset och Hannas fot. Karin ringde i kväll, det är hostan dom ska bota. Hon undrar hur det är med oss. Erik körde till Falkenberg och hälsa på Karin. Där träffa han Inga, som hälsa på Karin. Så följde han med Inga hem, som bjöd på kaffe. Sigrid var med, såg jag när dom kom hit.
30/11 Erik hämta hem Karin, hon skulle vara frisk nu.
2/12 Riksdagen antog regeringens förslag om en omsättningsskatt med 4 % på alla varor, men anslagen höjning av bensin med 5 öre pr liter och på eldningsoljan med 1 öre, det blev avslag. Erik och Karin reste till Smeagård att se på TV.
4/12 Jag och Erik var nere till Stigsa och såg översvämningen i Frankrike samt president Eisenhowers ankomst till Bonn i TV.
10/12 Klang är här och hämtar 9 smågrisar. Så nu har vi 36 grisar kvar, 4 suggor, 9 kor, 3 kvigor, två 6-månaders kvigkalvar, samt 3 spädkalvar och 2 ston. Karin är hos doktorn i Ullared.
12/12 Erik och Karin är i Smeagård och ser på TV. Jag är inte bra, elak hosta. Karin hostar mycket också.
15/12 Jag och Hanna har fått vår pension, 163 kronor vardera.
16/12 Vi har fått brev från Carol. Margareta översatte det. Det var glädjande och förhoppningsfullt för både Carol och oss.
19/12 Erik åkte till Falkenberg för att vaxbehandla sin bil mot rost. Han hade ätit middag hos Olle och Vera.
20/12 Karin och Erik är till Stigs och ser på TV.
21/12 Erik skjutsa mig till Evald, som hårklippte mig, så har jag tagit mig ett bad. Karin har städat överallt i alla rummen i dag
24/12 Julafton. Julkärve till fåglarna, klädsel av julgranen, samt iordningställande av allt både inne och ute. Klockan ett kom Carl-Erik, Eva och Krister, Leif och Vivi, Evald och Sigrid för att doppa i grytan samt avsmaka julmaten. Efter sysslorna kom Gustav, Ingrid och barnen. Så var det sedvanlig mat. Så småningom kom jultomten med sitt vita skägg och säck på ryggen. Siv och Villy var här också hela kvällen.
25/12 Det var högmässa klockan 7 i Okome kyrka av prosten Ahlberg. Gustav och Ingrid körde häråt och tog Karin med till kyrkan, hon skulle sjunga där. När dom kom från kyrkan var Ingrid och Gustav inne här och åt frukost innan dom körde härifrån. Vid middagstid körde Erik och hämta Elsa, Hugo, Ingvar och Inga och lille Lars med hit. Senare kom Johan och Stig hit och det blev språk. Senare skjutsa Erik hem Ingvar, Inga och Lars.
26/12 När jag kom upp på morgonen var Gustav här. Han ville höra hur det var med oss gamla. På eftermiddagen ringde Lena i Smeagård och frågade om vi ville komma dit och se på TV. Så Erik, Hugo, Elsa och Karin reste dit. Jag och Hanna ville stanna hemma, vi var inte så bra någon av oss. Alla åtta av Evalds var där.
27/12 Söndag. Erik skulle skjutsa Elsa och Hugo till Skrea. Han frågade om jag ville följa med för att komma ut lite och det gjorde jag. Men han satte av oss till Ingas och Ingvars. Erik och Hugo fortsatte till Skrea för att elda. När dom kommit tillbaka hade Inga gjort i ordning mat till både dom och oss. Det var en mycket ovanlig och god middag. Det var nämligen stekt (kokt, tror jag) lax, som hade legat infrusen sedan juli månad, och den var verkligen som om den hade varit fångad dagen förut. Likaså potatisen hade legat infrusen och smaka nypotatis. (ja, jag minns det, det var ett experiment). Det var mycket gott alltsammans med snaps och öl, och vin till efterrätten. Carl-Erik och Leif var här när vi kom hem. Sedan reste dom till Sigrids utom jag och Hanna.
31/12 Erik körde oss till Smeagård för att se på TV. Dom visa det huvudsakliga, som hade skett under det gångna året, månens fotografering, Chrusjtjovs resa till Amerika och Kina. Hans resa till Sverige blev uppskjuten. Eisenhowers resa till Asien, Afrika och Europa rönte ett vänligt mottagande överallt. Han skötte sig bra, och det var roligt att se. Det har varit ett torrt år i Sverige. Men i andra länder har det varit skyfall och översvämningar över hela världen.

1960

1/1 Erik, Karin, Sigrid, Evald och Krister åkte till Halmstad på inbjudan av Siv och Villy. Vi gamla var också bjudna, men stannade hemma. Gustav gjorde alla sysslorna.
2/1 Leif och Vivi, Carl-Erik och Eva och Krister kom och bad farväl Dom fick varsin påse med potatis vägande 50 kilo.
3/1 Jag börja hosta i går kväll och har hostat hela natten och till i kväll utan sömn både i natt och i dag. Det var den värsta hosta jag har haft, rädd för natten.
7/1 Vi hostar allesammans i familjen.
20/1 Karin är i Ullared hos doktorn. Hon åkte med buss, här är ingen järnväg nu. Såg i tidningen i dag att Varberg-Ätrans Järnväg skall upphöra.
28/1 Det är Karladagen i dag. På kvällen åkte vi till Smeagård och såg på TV. Så gratulera vi både lille och store Carl.
31/1 Söndag. Här är kallt, 17 minusgrader. Stig har varit här och språkat. Solen skiner, kallt. På kvällen var vi och såg på Sigrids och Evalds nya TV. Dom hade köpt och satt in en radioapparat.
_________________

Detta var det sista morfar skrev i sin dagbok. Han skrev varje dag, jag har bara gjort utdrag. Därefter fortsatte Karin att skriva i dagboken.


Här följer lite dokument såsom köpebrev, stämning, domstolsutslag, testamente, tidningsurklipp, bilderKöpebrev Köpebrev 1794 sid 1
Köpebrev 1794 sid 2


Stämning mot Carl Svensson av Peter Johan Carlsson 18/10 1910 Stämning mot Carl 1910 sid 1
Stämning mot Carl 1910 sid 1,2
Stämning mot Carl 1910 sid 2
Stämning mot Carl 1910 sid 2,2
Stämning mot Carl 1910 sid 3Domstolsutslag 14/3 1911 Domstolsutslag sid1
Domstolsutslag sid1,2
Domstolsutslag sid2
Domstolsutslag sid2,2
Domstolsutslag sid3


Div bilder på Carl och Hanna, Hugo och Elsa Diamantbröllop Carl och Hanna 1959
Hugo syr kostym (bild) 13/11 1980
Hugo syr kostym (text) 13/11 1980
Hugo och Elsa tidningsartiklar


Testamente för Sven August Johansson och Severina Olivia Bengtsdotter den 20 februari 1896 Testamente 1896

Inventering av infångade Ållonbårrar (Ollonborrar) 1891 i området. Insekterna mättes i liter.
"Larven lever i marken och kan göra skada på rötter av gräs och stråsäd."
Ollonborrar

Syskonbild i Långansgård. Pyttebanans station i Ätrafors. Bild på Hannas mor och Anders Andersson.Vy mot Långansgård Syskonbild
Pyttebanan Ätrafors station 1915

Contrakt. Troligen ett köp av mark, gård eller liknande.Det kan vara
No. 2 Rävige det handlar om.
Årtal som förekommer i kontraktet är, 1847,1857, 1867, 1876

Contrakt sid 1
Contrakt sid 1,2
Contrakt sid 2
Contrakt sid 2,2
Contrakt sid 3

Hanna Svenssons släkt.

Hannas släkt (bild)
Hannas släkt tab. 1-4
Hannas släkt tab. 5-9
Hannas släktträd