Klaver

Tillbaka till notskolan

_______________www.wallenas.com________________________________________________________

Klav betyder "nyckel" om man läser i ett uppslagsverk. Eftersom de 5 notlinjerna inte täcker in alla tänkbara toner i höjdled så blev man tvingad att konstruera klaver som med olika utseende och placering kunde justera betydelsen av notlinjerna.
En klav står alltid i början på varje notsystem och anger platsen för en av stamtonerna. Då fixeras också platserna för de andra stamtonerna.

Det finns tre slags klaver:

G-klav som anger platsen g1 (ettstrukna g)

F-klav som anger platsen f (lilla f)

C-klav som anger platsen c1 (ettstrukna c)

Förutom dessa så finns det också en slagverksklav som inte anger någon tonhöjd.