Dynamik

Tillbaka till notskolan

_______________www.wallenas.com________________________________________________________

Dynamik är benämningen för hur starkt/svagt du ska spela/sjunga.
Av de många olika beteckningar som finns så kan man säga att p, mf och f är viktigast och vanligast.
p betyder svagt, mf betyder medelstarkt och f betyder starkt. När man är ny på sitt instrument
klarar man sig med dessa ett par år men tillslut märker man behovet av att gradera lite mer. Här följer hela listan:
ffff = fortissississimo = starkast möjligt
fff = fortississimo = ytterst starkt
ff = fortissimo = mycket starkt
f = forte = starkt
mf = mezzoforte = ganska starkt
mp = mezzopiano = ganska svagt
p = piano = svagt
pp = pianissimo = mycket svagt
ppp = pianississimo = ytterst svagt
pppp= pianissississimo = svagast möjligt