Tonarter

Tillbaka till notskolan

_______________www.wallenas.com________________________________________________________

Tonarterna delas in i b- och kors-tonarter. Varje tonart i dur har en kompistonart (parallelltonart) i moll med samma antal förtecken. Tonarten i moll ligger tre halva tonsteg nedanför.
Varför har man olika tonarter?
- Ett av flera svar på den frågan kan vara t.ex att sångrösten har ett begränsat omfång. Man kan inte sjunga hur högt eller lågt som helst. Den sång man ska sjunga får passas in i sångarens tonomfång så att alla tonerna blir sångbara. Detta justerar man med att byta tonart
Att ändra tonart betyder att alla toner sänks eller höjs lika mycket. Sången kommer att låta likadant men i ett högre eller lägre läge.

Här följer tonarterna med b-förtecken
1 b-tecken = F-dur / D-moll
2 b-tecken = Bb-dur / G-moll
3 b-tecken = Eb-dur / C-moll
4 b-tecken = Ab-dur / F-moll
5 b-tecken = Db-dur / Bb-moll
6 b-tecken = Gb-dur / Eb-moll

En hederlig gammal ramsa för att komma ihåg b-förtecknen:
Frosten Berövade Essters Asstrar Dess Gesstalt

Här följer tonarterna med #-förtecken

1 #-tecken = G-dur / E-moll
2 #-tecken = D-dur / H(B)-moll
3 #-tecken = A-dur / F#-moll
4 #-tecken = E-dur / C#-moll
5 #-tecken = H(B)-dur / G#-moll
6 #-tecken = F#-dur / D#-moll

En hederlig gammal ramsa för att komma ihåg b-förtecknen:
Gå Du Axel Efter Hela(Bertils) Fisskar

Det finns naturligtvis andra skäl till att man har olika tonarter. Ett skäl är vilken ton ditt instrument är stämt i. Storleken på ditt instrument avgör vilken ton den är stämd i t.ex tvärflöjt (C), klarinett och trumpet (Bb), altsaxofon (Eb).
Musikstycken för t.ex blåsorkester går ofta i Bb eller Eb då dessa genererar rimliga tonarter för de olika instrumenten.
Stråkinstrument föredrar hellre korstecken och därför är det vanligast med tonarter i G eller D.
En annan aspekt på tonarter kan vara C. Debussy som ofta skrev pianostycken med 5 eller 6 Bb-tecken då han ansåg att klangen i pianot blev bättre.