Notvärden

Tillbaka till notskolan

_______________www.wallenas.com_____________________________________________

Notvärden är helt enkelt ett matematiskt system där noterna har olika värden som representerar tid. Tidens framåtskridande sköts av en puls som underförstått finns som mått på musikens hastighet.

- PULS -
Pulsen har inget eget ljud utan det finns i varje musikers medvetande. Som hjälp för musikerna att tänka pulsen likadant, särskilt i större ensembler har man en dirigent. Dirigentens roll är att visa och hålla den puls som är det ideala för varje musikstycke. Förutom pulsangivelse visar även dirigenten rätt känsla för musikstycket t.ex crescendon och diminuendon, betoningar av olika slag, balansen mellan instrumenten etc.
I pop-, rock- och jazzgrupper behöver man ingen dirigent då oftast trummisen sköter pulsen. I mindre ensembler räcker det med att titta på varandra för att
gemensamt få stycket att hålla samma puls.

- Notvärden -


Helnot

Halvnot

Fjärdedelsnot

Åttondelsnot

Sextondelsnot

Trettioandradelsnot