Pauser

Tillbaka till notskolan

_______________www.wallenas.com________________________________________________________

Pauser fungerar på samma sätt som noter. Även pauser
har ett bestämt värde och fungerar alltså på samma sätt.

Pauser:

Från vänster till höger:
- Hel paus
- Halvpaus
- Fjärdedelspaus
- Åttondelspaus
- Sextondelspaus
- Trettioandradelspaus
- Sextiofjärdedelspaus
- Etthundratjugoåttondelspaus
I ensembler är det inte själklart att alla spelar samtidigt. Ett vanligt sätt är istället att olika instrumentgrupper börjar spela vid olika ställen. Då uppstår ofta många takters paus i en följd. I stället för att titta på en massa tomma taktrutor så skriver man det antal takters paus man ska ha i samma taktruta.
Ett speciellt paustecken är helpausen som har ett värde som motsvarar helnoten. Dessutom används helpausen som ett tecken för att visa paus i en hel taktruta oavsett vilken taktart stycket går i. I praktiken betyder detta att helpausen kan ha vilket värde som helst då den bara talar om för dig att göra paus en hel takt.