Taktarter

Tillbaka till notskolan

_______________www.wallenas.com_____________________________________________

Taktarter är en slags indelning av tonernas värde som bestäms av kompositören. Om t.ex 3/4-takt är vald så innebär detta att noterna är indelade i taktrutor med 3/4:s (3 fjärdedelars) värde i varje takt. Man avgränsar varje ny taktruta med ett taktstreck. Man behöver inte komponera med bara fjärdedelsnoter utan de fungerar endast som mätverktyg. Det är på samma sätt som när det handlar om pengar. I samhället har vi valt att mäta ekonomiska värden med enkronor även då vi handlar med stora belopp. Det betyder ju inte att vi måste betala med enkronor.

- Musikhistoriskt -
Längre tillbaka i musikhistorien skrev man taktartslös musik men eftersom mycket musik var kopplat till dans så kan man tänka sig att det uppkom ett behov av att känna hur musikens och dansens tyngdpunkter blev tydliggjorda. Idag skriver man nästan uteslutande musik med definierade taktarter. Pop-, rockmusiken är ett exempel. I den moderna konstmusiken påträffar man ibland musik utan taktstreck. Styckets framförande är då oftast beroende av att någon leder (dirigerar) musiken.

- Spelsätt -
Grundprincipen för hur man spelar t.ex 3/4-takt är att den första tonen (1:an) i varje taktruta är betonad. De efterföljande (2:an och 3:an) är då obetonade. Ett undantag från detta kan vara en slutton som oftast hamnar på en 1:a men ibland kan behöva spelas obetonad. 3:an kan också få funktionen av att öka i styrka så det känns logiskt att därefter betona nästa taks 1:a.

I 2-takt betonas 1:an medan 2:an är obetonad.
I 4-takt betonas 1:an och 3:an där 3:an är mindre betonad än 1:an.
2:an och 4:an är obetonade.

- Udda taktarter -
De vanligaste taktarterna i den västerländska musiken är 2-, 3- och 4-takt. Det räcker med att förflytta sig till medelhavsländerna, särskilt de östra delarna där man finner taktarter med större tal t.ex 5/8, 7/8, 9/8 och 11/8. Dessa taktarter som ofta är intimt förknippade med landets folkmusiktradition visar sig också ofta kopplade till dans. Med höga tal som t.ex 7/8 krävs att man delar in talet 7 i olika grupper om 2 eller 3 åttondelar. Ex: 7/8 = 2+2+3, 2+3+2 eller 3+2+2. Det blir alltså inte 7 danssteg per takt utan 3 där ett av stegen tar något längre tid. Spelsättet är att man dels betonar den första tonen i varje notgrupp men även att den första notgruppen spelas starkare än grupp 2 och 3 (se spelsätt för 3-takt).
Den mest avancerade formen av taktindelning hittar vi i Indien där höga tal som 50 förekommer innan mönstret börjar om. Jag går inte närmre in på detta!