Trumpet

Tillbaka till notskolan

_______________www.wallenas.com_____________________________________________

Trumpeten är ett av instrumenten i familjen bleckblåsinstrument. Trumpetens lagom storlek gör att dess användningsområde ofta är som melodibärare. Trumpeten är ett gammalt instrument. Till föregångarna räknas de forntida östliga medelhavskulturernas trumpeter, grekiska Salpinx, den romerska Cornu och Tuba samt den keltiska Carnyx. Inom konstmusiken förekom den redan på 1600-t. Perioden 1650-1750 räknas som trumpetens guldålder som soloinstrument.

Trumpeten lämpar sig inte bara i konstmusiken utan är vanlig i blåsorkester, storband, ja egentligen till det mesta. Ett mindre horn användes i det militära som signaler till rekryterna att stiga upp på morgonen eller vid anfall etc. Kungliga postverket använde också ett sk posthorn för att göra sig hörda vid leverans av post, oftast medelst häst. Posten har än idag ett posthorn som sin logotyp.


Bb-trumpet

Postens logotyp med ett anrikt posthorn

Här följer en lista på bleckblåsinstrument. Den vetgirige får själv slå upp och läsa om respektive instrument.

- Kornett -
- Flygelhorn -
- Althorn -
- Tenorhorn -
- Baryton (-horn) -
- Euphonium -
- Trumpet -
- Bastrumpet -
- Trombone -
- Bastuba -
- Kontrabastuba -
- Wagnertuba -