PIANOVOICING

Start|II-V-I-förklaring|II-V-I-mallar|Skalor-pianomallar|Improvisation ackord/skalor |Ackordmallar

_______________www.wallenas.com__________________________________________________________

Tänk om det fanns en pappersmall som man kunde lägga fysiskt på pianotangenterna och på så vis lära sig skalor, ackord i alla tonarter.

Sluta drömma, läs vidare här istället.I första hand handlar denna sida om II-V-I och dess vänsterhandsvoicing för pianister.
Du kan ladda hem II-V-I mallar som på bilden. Instruktioner om hur du använder mallarna på tangenterna finns på mallarna. Flyttbara till alla tonarter. Läs gärna inledningen först.
Det finns även sidor för att ladda ner ackord och
skalor.

av Lars Wallenäs

INLEDNING

På gitarr kan man ta barréackord, alltså samma handställning som är flyttbar till olika (band) ackord.
Ett liknande sätt för piano med t.ex en ackordmall torde vara omöjligt. Visserligen representerar varje
tangent ett halvt tonsteg men mönstret av svarta och vita tangenter är ju inte likartat. Det "fattas"
svarta tangenter.
Märkligt nog så fungerar det faktiskt.
Detta öppnar ju möjligheter att enkelt få hjälp med att "ta reda på" olika skalor, ackord etc. via flyttbara mallar. Mallarna här kommer att hjälpa dig med olika ackordläggningar (voicings) för vänster hand i samtliga tonarter.
Alla mallar är alltså flyttbara till vilken tonart som helst.
Mallarna passar bäst i jazzgenren men kan säkert användas i andra sammanhang också.
Pianister utan lång erfarenhet håller sig gärna kring C-dur eller F-dur men mer sällan Ab-dur eller Db-dur.
Dessa mallar kan enkelt hjälpa dig att lära in ackordkombinationer med valfri grundton eftersom de är flyttbara.
Tänk på att mallarna bara hjälper dig att "ta reda på" nya ackordläggningar. Det krävs mycket övning för att bli
duktig i alla tonarter. Eftersom du frigör högerhanden finns det även en skala du kan improvisera över som gäller
för alla tre ackorden i ett II-V-I förlopp.

En normal låt är indelad i MELODI - ACKORD - BASTON

SPELA SJÄLV UTAN KOMP
När vi spelar piano själv utan övrigt komp så bör vi täcka in alla tre delarna för att det ska låta komplett. Eftersom vi bara har 2 händer får man kompromissa:
1) Höger hand spelar melodin med toner under som bildar ackordet Vänster hand spelar basgången.
2) Höger hand spelar melodin. Vänster hand spelar ackord plus baston. T.ex "slängbas".

Det finns visserligen fler varianter att använda händerna på men dessa två är vanligast.


SPEL MED KOMP
När man spelar i ett band så kan det uppstå en konflikt mellan pianistens vänsterhand och basisten. Pianisten bör lämna basområdet åt basisten särskilt när det är t.ex walking bass. Naturligtvis är ingen regel utan undantag. Ett basriff t.ex kan t.o.m. vinna på att bli dubblerad av pianisten.
För dig som pianist innebär det att vänster hand flyttas upp till mitten på klaviaturen och spelar ackord. Höger hand kan antingen spela en melodi, göra fill-ins, oktavera en viktig ton, färga ytterligare, stappla kvarter eller improvisera över ackordföljden.Voicingmallarna är ett sätt att hjälpa dig att hitta snygga voicings (läggningar)för din vänsterhand.


Standardjazz består till stor del av förloppet II - V - I (se förklaring här) varför jag valt att visa alla tre ackorden på samma mall. Musikteoretiskt är det också bra att se alla tre ackorden då man tydligt ser hur t.ex 7:an i ett ackord blir ters i nästa osv. Enkelt uttryckt så är ett ackord antingen stilla t.ex Cmaj7, C69 eller ledande (en spänning som vill lösas upp) t.ex C7 eller Cm7b5. Detta ser du tydligt på mallarna. Jag har valt att beskriva varje ton du ska spela med dess intervall från grundtonen. 2:a steget har fått benämningen 9 och 6:e steget har ibland fått benämningen 13 (om sjuan också är med). Mollters heter b3 och en liten 7:a heter 7 eftersom den alltid beskrivs så i noter med ackordanalys. Den stora 7:an (maj7) har fått benämningen M7.
När du övar in en II-V-I voicing så är det bra ifall du lär dig flera varianter av II-V-I. Ackorden bör hamna i ett begränsat område kring C1 (nyckelhåls-C). En mall funkar kanske inte klangligt i alla tonarter. Hamnar din hand för lågt blir det lätt "burrigt" ljud och för högt upp ger dig en "spretig" klang. Då får du prova en annan mall. Lär alltså flera varianter och testa dig fram till bäst klang.

I låtar förekommer också förloppet II - V utan att lösas upp i grundackordet (I).
En vanlig företeelse är en hel rad med II - V:or efter varandra t.ex:

Abm7-Db7
Gm7-C7
Cm7- F7- Bb69
II  -  V
II -  V
II - V -   I

Låttips: Satin Doll, Joy Spring
IMPROVISATION
En bra sak med II - V - I förlopp är att det finns en enkel tonserie som du kan improvisera över med höger hand som passar till alla tre ackorden. I mallarna har denna rad markerats med grå bakgrund.

av Lars Wallenäs